10 گزیده اشعار مولانا (عاشقانه) ++ {معنی شعر و زندگینامه}

این اشعار بـه قدری زیبا هستند کـه دل مان می خواد انها رابا خط زیبای پارسی رو تابلویی بزرگ بنویسیم و روی دیوارهای خانه مان قرار دهیم تا همیشه انها را مرور کنیم، در ادامه همراه با مـا این اشعار را مرور کنید. خوشبختانه از عهد ساسانی کلام منظوم کم نیست و آنچه از آن ایام برجای مانده می تواند چراغ راه قضاوت راستین قرار گیرد. علی اسفندیاری که در شعر فارسی با نام «نیما یوشیج» شناخته شده است، آغازگر راستین شعر نو است.

با اینکه جای دیگر توضیح دادهام که چرا کلمه اجنبیه «رتوریک» را به کار میبرم و از بلاغت یا دیگر برابرهای آن پرهیز میکنم، باز در اینجا یادآور میشوم که مقصود از رتوریک، تمام شگردهایی است که شاعر در آغاز و انجام و میانه شعر از دید حذفها و گزینش ساختارهای نحوی اختیار میکند تا مجموعه «التفات»های گوناگون را از خطاب به غیبت و از غیبت به خطاب شکل دهد. وزیر ارشاد تصریح کرد: بزرگان بسیاری در قرن 5، 6، 7 و تا امروز درخشیدهاند، در همین دوره در زمان صفویان که بعد از اسلام شاید اولین بار بود که یک دولت به نام ایران بعد از 8 تا 9 قرن شکل گرفت، علیرغم اینکه دولت برخاسته از سرزمین آذربایجان بود، زبان رسمی دولت فارسی انتخاب شد.

وی افزود: در دوره صفوی که اولین دولت ایرانی پس از اسلام بود با وجود اینکه از آذربایجان برخاسته بود زبان دولت فارسی بود و نهضت ترجمه عربی به فارسی و دوره جدید تمدن مدنی شیعی شکل گرفت که زبان فارسی از نمادهای ادبیات ما تقویت شد که نشان میدهد زبان فارسی زبان مشترک همه ایرانیان است. با اینکه زبان فارسی، به لحاظ فابلهای منظوم، یکی از غنیترین زبانهای شعری جهان است، با این همه ترجمه فابلهای لافونتن در غنای نسبی شعر آن سالهای زبان فارسی بسیار مؤثر بوده است. قدیمترین شعر ایران که به دست است گاتاهای زرتشت میباشد که نوعی شعر هجایی محسوب میشود».

این جشنواره و تلاشهایی از این دست برای پیمودن راه این بزرگان و استمرار این حرکت فرهنگی باید مؤثر باشد، بنابراین هر تلاشی در وزارت فرهنگ در جهت تقویت ادبیات متعالی که ریشه در فرهنگ غنی این سرزمین و در امتداد فرهنگ پربار این سرزمین دارد، باید انجام شود. استاد «در جستجوی ریشههای تحول شعر معاصر ایران»، افزون بر مجموعه عوامل مؤثر اجتماعی ـ سیاسی در انقلاب مشروطه و پیش از آن بر شعر فارسی، به تبیین زمینهها و چگونگی تأثیر ترجمه بر شعر معاصر ایران میپردازد و معتقد است «تحولات شعر مدرن فارسی در قرن اخیر، تابعی است از متغیر ترجمه ادبیات و شعر اروپایی در قلمرو زبان پارسی.» موضوع کلی کتاب، شعر و ادب فارسی در دورههای قاجار به این سو است.

خطاطی شعرهای فارسی زیبا و کوتاه زیر از آثار خوشنویسی سلطان محمد خندان می باشد که شامل دو رباعی است. عبارت است از سه حرف بی صدا که پس از حرف نخستین یک حرکت کوتاه یا کشیده بیاید. پل الوار شعری دارد که ترجمه عنوان آن چیزی است در حدود «سلام ای غم! به عارف نامه ، انقلاب ادبی و زهره و منوچهر اشاره کرد ، اگرچه به سختی می توان قطعه ای از او را یافت که کمتر از آن لذت بخشد ، خصوصاً آنهایی که وی در دوران مشروطه نوشت. فقط میشود از داروخانه هاي محبت تهیه کرد !

وقتی برادر باشد می دانیم که کسی هوای ما را دارد و اگر شما مایل هستید به برادر خود ابراز محبت کنید می توانید یکی از این اشعار زیبا و عاشقانه را برای او بفرستید و عشق خود را به او ابراز کنید. در بینش مولانا زن ومرد صاحب روح خدایی وعشق الهی اند وهیچ تفاوتی بین آنها در نزد ذات اقدس اله نیست و در این میان جز محبت ومودت چیزی نیست.

سخنوران و فیلسوفان از دیرباز در پی پررنگ کردن خط ظریف میان این دو گونه، تعریفی فراگیر و تمیّزدهنده از شعر و نثر بودهاند؛ البته در نخستین دستهبندی ادبی انجام شده توسط ارسطو در تاریخ بشر، ادبیات یونان شامل گونه سومی به نام دراما یا همان هنر نمایشی باستان نیز بود که بعدها توسط رومیان توسعه یافت و در متون غربی تا به امروز این دستهبندی، بر خلاف سنت ایرانی نظم و نثر، به نظم و نثر و دراما تقسیم میشود. اینگونه سبک شعری در ادبیات فارسی بسیار مشاهده می شود به خصوص در سبکهای عراقی و هندی از اینگونه مضامین فراوان استفاده شده است.

منتهی خواهش های نفسانی وزیاده خواهی های امیال طبیعی انسان وفی نفسه جنس مرد است که همواره در طول تاریخ بر زن جفا رانده است . ممکن است بخواهید که به مناسبت های مختلف یک شعر برای همسر خود ارسال کنید یا برای او یک پست در اینستا منتر کنید. این ورق خوشنویسی فوق العاده در اواخر قرن شانزده میلادی توسط محمد حسین کاتب مشهور به زرّین قلم خطاطی شده است. شیخ در این اشعار، جایگاه خدا را در دل عاشقان می داند که دایماً به ذکر و یاد او مشغول هستند.

یعنی هنوز بعد از قرنها هیچ جایگاه اجتماعی ومنزلت اجتماعی برای زن مگر در زیر سایه شوهر قائل نیستند . او بود که مرا به اهمیت جایگاه ییتز در شعر انگلیسی آشنا کرد. او درباره شعر در دوره انقلاب اسلامی گفت: ایران عهدهای قدیم شعر و ادب مراحل گوناگون را طی کرد و با سرفرازی به دوره شعر انقلاب میرسد. چنانکه بارها در مثنوی معنوی از رابعه و کمالات او سخن به میان آورد .

در سالهای بعد از کودتای ۱۳۳۲، شفا ترجمهای از کمدی الهی نشر داد و دریچه آشنایی فارسیزبانان با جهان معنوی دانته شد. مولانا در مثنوی معنوی صرفا یک شاعر نیست . مادر مولانا مومینا خاتون بود. ایشان اگر ماجراهایی دارد که وقیح ترین آنها در دفتر چهارم مثنوی وماجرای خاتون وخر است در واقع کنایه از نادانی بشر عاجز است که چگونه خود را برای هیچ فنا می کند . گفته اند جهان ملك خاتون با حافظ مشاعره و مناظره مي كرده و غزلياتش را جواب مي داده است. هر روز یک چالش است و هر روز یک فرصت. هیچ یک شعر نویی پدید نیاوردند هر چند اشعار آنان در زمان خود بدعت به حساب میآمد و از لحاظ تاریخی و ادبی ارزش ویژه خود را دارا بود.

نوشتار زیر بخشی از کتاب مهم استادیگانه، دکتر شفیعی کدکنی در کتاب «با چراغ و آینه» است که به همت انتشارات سخن در دسترس علاقهمندان به مباحث تاریخی و ادبی قرار گرفته. وی اضافه کرد: افتخار ما خادمی مردم است و هیچ شانی به جز سربازی ولایت نداریم. گویند هیچ سخنی خوشتر از سخن عشق در جهان هستی نیست. سخن میگوید. با این حال شاعر گاه از دست نارفیقی دوستان در دنیای رفاقت شکایت میکند و گاه در آرزوی داشتن رفیقی شعر میسراید. آنچه دارد را از دست خواهد داد و آنچه ندارد را به دست خواهد آورد.

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – شعر عاشقانه برای همسر مضامینی همچون تعهد و صمیمیت در خود دارد. اسماعیلی در بخش دیگری از این یادداشت در توصیف زندهیاد سلمان هراتی نوشت: شاعری انساندوست و آرمانخواه که مؤمنانه به وطنش که در قاب چشم او «تواناترین مظلوم» بود، عشق میورزید و پارههای دلش را عاشقانه نذر شهیدان میکرد. شعر معروف شهریار که با بیت «آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا/ بیوفا حالا که من افتادهام از پا چرا» شروع میشود را میتوان یک شعر سراسر عاشقانه دانست. گویشی از پارسی میانه که با گذشت زمان فارسی دری نام گرفت، پس از اسلام به عنوان گویش معیار نوشتاری در خراسان پا گرفت و در سراسر ایران گسترده شد.

از دیگر معانی واژهٔ ادب میتوان به هنر ، حسن معاشرت، شیوهٔ پسندیده، با سخن اشاره کرد؛ اما ادب در اصطلاح، نام دانشی است که قدما آن را شامل این علوم دانستهاند: واژه، صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، عروض، قافیه ، قوانین خط، قوانین قرائت که بعضی اشتقاق و انشاء راهم بدانها افزودهاند. از این رو است که تفال به حافظ یکی از مهمترین کارهایی است که شاید شما هم تا به حال انجام داده باشید.

او در بخشی از این یادداشت نوشت: بیگمان شعرهای کوتاه سیّدحسن حسینی از محیط اجتماعی پس از انقلاب تأثیرپذیرفته و این شاعر اندیشهها و تجربههای اجتماعی خود را در شعر بازتاب داده است. زن پارسا و مومنه وزاهده ای که یکی از بزرگترین عابدان زمان وبعد از زمان اوست وکرامات او را سینه به سینه ونسل به نسل شرح داده اند . ای خیال تو انیس شب تنهایی من! شاید لورکا۸ به تنهایی بسنده باشد تا میزان تأثیر شعر زبان اسپانیولی را بر تحول شعر فارسی نشان دهد. این زبان تأثیرات بزرگی را بر زبانهای همسایه خویش، از جمله دیگر زبانهای ایرانی، زبانهای ترکی (به ویژه ازبکی و آذربایجانی )، ارمنی ، گرجی و زبانهای هندوآریایی (به ویژه اردو ) گذاشتهاست.

بعد از لورکا، ترجمه شعرهای دیگر شاعران اسپانیولی زبان از قبیل پابلو نرودا و ماچادو و خیمنز و رافائل آلبرتی۱۰ به لحاظ نوع مضامین و مسائل شعری، بیگمان تأثیر خود را داشته است؛ به ویژه ترجمههای فراوانی که از شعر پابلو نرودا در سالهای بعد از پایان جنگ دوم، در مطبوعات و کتابهای فارسی دیده میشود. «شبان عاشقی» که با کوه و دریا و جنگل زیسته بود و خوب میدانست که «گل پایان قشنگی دارد». من هم شکسته بسته چیزکهایی از شعر او به فارسی ترجمه کردم که هنوز هم موجود است و حتی آگهی شده بود که نشر خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید