۴۰ سال اصلاحات در چین و اجرای سیاست درهای باز در این کشور – ایرنا

تا زمانی که چین بتواند سیاست ایالات متحده در راستای به حاشیه راندن ایران از طریق انزوای دیپلماتیک و محرومیت اقتصادی را تضعیف کند، روابط پکن-تهران به عنوان یک تهدید تلقی خواهد شد. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان با اشاره به اهمیت روابط فرهنگی و ظرفیتهای مشترک تمدنهای کهن ایران و چین، علاقمندی هنرمندان ایرانی برای توسعه همکاریها در حوزه هنری را فرصتی ارزشمند برای بهره گیری از این ظرفیت روابط دانست. 2- عوامل موثر بر سیاستهای کنترل جمعیت الف- نظام سرمایهداری و اهداف آن: مطالعه تاریخ جهشهای اقتصادی جهان، به ویژه کشورهای توسعه یافته، نشان میدهد که سیاستهای کنترل جمعیت همواره تابعی از وضعیت اقتصادی یا به تعبیر صحیحتر متناسب خواست نظام سرمایهداری بوده است. جالب ترین نمونه،مصادره زمین کشاورزی برای توسعه شهری است. وی، به عنوان تحلیلگر، در آژانس ملی اطلاعات زمین – فضا (National-Geospatial Intelligence Agency)، وابسته به وزارت دفاع آمریکا، مشغول به خدمت بوده است. از سوی دیگر فراوانی مصرف که تا قبل از آن وابسته به کمیت نیروی انسانی و خواستههای رو به تزاید او برای زندگی بود؛ به صورت دیگری تداوم پیدا کرد. البته واضح است که سرمایهداری از جهاتی به جمعیت و افزایش آن وابسته است.

شاید بتوان گفت که از یک سو ماشینی شدن صنعت و از سوی دیگر به وجود آمدن فضاهای مجازی برای اقتصاد، اتکای نظام سرمایهداری را به نیروی انسانی کم کرد. «خوزه دوکاسترو»، که با نگرشی جامع دیدگاههای مالتوس را نقد کرده است، مینویسد: نخستین اشتباه مالتوس این بود که تصور میکرد افزایش جمعیت یک عامل مستقل و یک پدیده جدا از چهارچوب حقایق اجتماعی است، حال آنکه در عمل این افزایش، به عوامل سیاسی و اقتصادی بستگی نزدیکی دارد. همانطور که بهخوبی میدانیم، میتوان لپتاپی که در ایالاتمتحده ده هزار دلار قیمت دارد را با یک میلیون ین خرید. اين كشور صادرات وسيعي در ماشين آلات دارد. در سال ۱۹۷۸، کل حجم تجارت خارجی آن یا مجموع ارزش های صادرات و واردات آن تنها ۷ درصد از درآمد ملی آن بود. در یک جمله میتوان گفت در مجموع نگرش اقتصادی به جمعیت با سیاستهای کاهش جمعیت در برههای تاثیرگذار از زمان، کاملاً موافق بود.

بهطورکلی، کلمه «دستکاری» نوعی بار منفی را به دوش میکشد؛ آیا در مسئله ارز، دستکاری یک عمل منفی و نامنصفانه محسوب شده یا اینکه صرفا از اسم بدی رنج برده و در واقعیت مشکلی ایجاد نمیکند؟ به هر حال فقدان تحلیل جامع از مسایل مربوط به جمعیت به ایجاد برنامهای ساختارمند و همه جانبه برای رفع مشکلات، خلل جدی وارد میکند. دولت باراک اوباما سیاست تنش زدایی را در قبال ایران در پیش گرفت و هدف وی این بود که برای آمریکا فرصت پرداختن به مسائل آسیا و چین به جای خاورمیانه را ایجاد کند. همه میدانیم در حالی که بسیاری از مردم جهان با فقر دست به گریبانند آمریکا هنوز هم سالانه مقادیر معتنابهی گندم را برای جلوگیری از به هم خوردن توازن اقتصادی مورد نظر خود، به دریا میریزد. بدیهی است که اصالت دادن به پیشرفت اجتماعی، هم بچهدار شدن زوجهای جوان را به تعویق میاندازد و هم رفتار مردان با زنان را براساس تساوی و برابری کامل، اجتناب ناپذیر میسازد.

از آن زمان تاکنون چین مسیر پیشرفت اقتصادی را طی کرده، تا جایی که در سال 2011 میلادی (1390 ه. البته باید دانست که این نوشتار در صدد انکار علل و عوامل بومی و داخلیای که دولتمردان را متوجه سیاستهای کنترل جمعیت کرده، نیست. بنابراین در هر شرایطی که نظام سرمایهداری برای حفظ چرخه تولید و مصرف خود به افزایش جمعیت نیاز داشته، آن را توصیه و راهبردی کرده است و هرگاه که کاهش جمعیت برای حفظ و تداوم این نظام مطلوب بوده، به سیاستهای کاهش جمعیت روی آورده است. سیاستهای مربوط به کنترل جمعیت، تنظیم خانواده و بهداشت زادآوری نیز از این واقعیت مستثنی نیستند. وارد کردن این آمار و ارقام در بحث تنظیم خانواده یا کنترل جمعیت با این فرض صورت میگیرد که سلسله مباحث و اقدامات تنظیم خانواده در راستای بحث بزرگتر بهداشت باروری است. طبعاً این بدان معنا نیست که رشد جمعیت هیچ پیامد منفی ندارد یا بهداشت زادآوری را نباید تضمین کرد؛ بلکه بدین معناست که به موازات مباحث جمعیت شناختی، باید به علل و عوامل دیگر هم فکر کرد.

دیدگاهتان را بنویسید