گالری عکس کره زمین؛ عکس های شگفت انگیز از کره زمین

ستاره شناسان در سال ۲۰۱۲ سیارهای به اندازهی زمین را در اطراف آلفا قنطورس بی کشف کردند. با توجه به اندازهی آن به نظر میرسد در پایان عمر آن به ابرنواختر تبدیل شود. ابن بابویه از سالم روایت کرده است که گفت: «در اواخر ماه رجب که چند روز از آن مانده بود، خدمت امام صادق علیهالسلام رسیدم. بنا بر حدیثی از امام باقر(ع)، منظور آیه این است که خداوند آسمانها و زمینهای هفتگانه و مخلوقات موجود در آنها را به حضرت ابراهیم نشان داده است. هفتم: احیای شب اول ماه:«شیخ طوسی» در «مصباح المتهجّد» از امام صادق (ع) از جدش از امیر مؤمنان علی (ع) نقل کرده است که آن حضرت علاقه داشت که در چهار شب از شب های سال، فارغ از هر چیز، به عبادت بپردازد شب اوّل ماه رجب، شب نیمه شعبان، شب عید فطر و شب عید قربان. ستارهی بتای شکارچی A یک ابرغول سفید-آبی است که ۲۱ برابر خورشید ما است و همچنین درخشش آن ۱۲۰۰۰۰ برابر درخشش خورشید است. پای شکارچی بی یک منظومهی دو ستارهای میباشد که شامل دو زیرغول سفید-آبی است. سن این خوشه حدود ۷۵ و ۱۵۰ میلیون سال تخمین زده شده است و به آرامی در حال حرکت در جهت پای صورت فلکی شکارچی میباشد.

کتابهای حدیثی شیعه و سنی، به صورت متواتر نقل کردهاند که پیامبر در واقعهای به نام معراج به آسمانها صعود کرده و تا آسمان هفتم بالا رفته است. آسمانها قبل از زمین خلق شده یا بعد از آن؟ اولین نوع آن در سال1964 در شرکت کنترل دادهها (CDC) و با نام6600CDC طراحی و ساخته شد.چند سال بعد دو مدل ارتقا یافته با نامهای CDC7600 و CDC8600 ساخته شد که نوع پردازشگر آنهاپیشرفته تر بود و از روش برداری برای تحلیلها استفاده میکردند. از باتری ها کارآمد تر هستند. این ادعا هرگز ثابت نشد اما احتمال وجود این سیاره ها به صورت یک احتمال جذاب باقی مانده است. احتمال وجود یک ستارهی چهارم بیان شده است که به نظر میرسد به دلیل تفسیر نادرست تغییرات ستارهی اصلی باشد. اما اینها تنها احتمال است و از آیات اطلاعاتی دراینباره بهدست نمیآید. 2ـ هفت زمین هر چند که صریح در آیات نیامده لیکن در احادیث ذکر شده است و برخی معانی آن میتواند به عنوان نظریهپردازی علمی حدیثی مطرح شود. بتای شکارچی از سال ۱۸۳۱ که ستارهشناس آلمانی به نام F.G.W استرووه آن را اندازهگیری کرد به عنوان سیستمی دوتایی تشخیص داده شده است.

اگرچه هفت ستارهی بزرگ آن به وضوح قابل مشاهده است اما این خوشه در واقع شامل ۱۰۰۰ ستاره ی تایید شده و چندین منظومهی دوتایی تایید نشده است. این خوشه شامل تعداد بسیار زیادی ستارهی داغ آبی است در حالی که کوتولههای قهوه ای که جرمشان کسری از جرم خورشید است حدود ۲۵ درصد این خوشه را تشکیل میدهند. این ستاره همراه با دُنب در صورت فلکی ماکیان و کرکس پرنده در صورت فلکی عقاب مثلث تابستانی را در نیمکرهی شمالی تشکیل میدهند. به صورت عددی میتوان گفت 332,946 برابر جرم زمین برابر با جرم خورشید است. به همین دلیل ستارگانی که به دلیل قرص پیرا-ستارهای، پرتو فروسرخ بیش از حد انتظار منتشر میکنند ستارگان مشابه با کرکس نشسته(Vega-like) نامیده میشوند. همچنین یکی از اولین ستارگانی است که از طریق اندازهگیری اختلاف منظر اندازهگیری شد و به عنوان پایهای برای کالیبراسیون مقیاس روشنایی فتومتریک استفاده میشود. از آنجا که مقادیر منفی به کار نمیرفته است، اگر مقدار آنومالی کمتر از ْ180 باشد، مقادیر جدول تعدیل باید از مقدار طول میانگین خورشیدی کاسته و در صورت بیشتر بودن از ْ180 باید به آن افزوده شود تا طول واقعی خورشید به دست آید (برای نمونه ← یحییبن ابیمنصور، ص 27؛ خازنی، گ 131پ؛ قس بطلمیوس، ص 167).ج) جدولُ تعدیلِ الایّامِ بِلیَالیها.

در این زمان طوفانهای خورشیدی رخ میدهد که منجر به لکههای خورشیدی، شرارههای خورشیدی و بیرون انداختن جرم قسمت تاج میشود. گرچه زمان دقیق رخ دادن آن ممکن است نامعلوم باقی بماند. دیدن خورشید به هنگام ظهر ، نشانه آن است که به آرزوهای خود و همچنین به سعادتی نامحدود دست خواهید یافت. ستارهی کرکس نشسته بر اساس مشاهداتی که نشاندهندهی انتشار بیش از حد اشعهی فروسرخ میباشند، به نظر میرسد دارای یک قرص پیرا-ستارهای باشد. این ستاره همراه با ستارهی سِماک رامِح و شباهنگ از درخشانترین ستارگان در همسایهی ما به شمار می آیند. ”است.و کلمه”انداد”جمع”ند”است که معنای مثل را می دهد، و مراد از”جعل انداد”شریک گرفتن برای خداست، شرکایی که در ربوبیت و الوهیت مثل او باشند. آنچه دربارهی این ستاره برای ستاره شناسان جذاب است این است که زمانی به یک ابرنواختر تبدیل خواهد شد. هوا شناسان از ابر برای پیش بینی کوتاه مدت هوا استفاده میکنند. همچنین اگر علاقه دارید که به فرزندانتان درباره زمین و طبیعت اطلاعات بیشتری بدهید ۲۵ نقاشی هوای پاک برای کودکان و نوجوانان (بدون رنگ و رنگآمیزی شده) در ستاره در اختیار شماست. این ستاره که به آلفا شکارچی نیز معروف است در صورت فلکی شکارچی به راحتی قابل تشخیص است.

دیدگاهتان را بنویسید