چیستی و اهداف تربیت

همانطور که تا این قسمت از مقاله شرح دادیم فرآیند تربیت فرزندان به شکلی می باشد که هم پدر و هم مادر باید در آن شرکت کنند. نقش مادر : مادر نقش بسیار مهم و پر رنگی را در تربیت فرزندان چه پسر چه دختر دارد. والدین نباید نوجوانان و جوانان را با اعمال نابخردانه و نسنجیده خود به عصیانگری وادار نمایند؛ زیرا روحیه عصیانگری و تمرُّد در آنها به شدت وجود دارد. به طور مثال کودک ده سالهی ضعیف را نباید بازور، وادار کردکه در هوای داغ تابستان ۳۰ روز روزه بگیرد این راه تربیت و رشد غریزه مذهب نیست.

حج/ 31) برداشتی که میشود این است که: آسمان همان ارزشهای تقید به توحید است و آن پرندهی رباینده، شیطان و حزب اوست و اگر هم در دام آنها نیفتد، هوای نفس، او را هلاک خواهد کرد .«قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله و لانشرک به شیئا و لا یتخذ بعضا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون» «بگو اهل کتاب، بیایید بسوی سخنی که میان ما و شما یکسان است که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم و بعضی از ما بعضی دیگر را (غیر از خدای یگانه ) به خدایی نپذیرند، هرگاه (از این دعوت) سرباز زنند، بگویید!

با یک سبک فرزند پروری قاطعانه در اجرای قوانین میتوانید چیزی را که از کودک انتظار دارید، به او یاد بدهید. نباید انتظار داشتهباشید، چون شما در مقام پدر یا مادر از کودک خود کاری درخواست کردهاید، کودک مطابق میل شما رفتار کند. یک سری اصول و قانون وجود دارد که با رعایت آن ها می توانیم به بهترین شکل پسر خود را تربیت کنیم. ماده 1104 قانون مدنی ، به بحث تربیت اطفال در خانواده اختصاص دارد که بر اساس آن ، زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود با یکدیگر معاضدت نمایند .

اساس عالم بر تربیت انسان است. بر همین اساس بهترین و زبدهترین افراد را برای تعلیم و تربیت کودکان انتخاب مینمایند. مادر و پدر به طور جداگانه می توانند بر روی تربیت فرزند پسر تاثیر گذارند و از نقش هیچ کدام در این امر نمی توان چشم پوشی کرد، در این جا نقش مادر و پدر را در تربیت پسر مشاهده می کنید. یکی از اصول تربیت کودک پسر این است که به آن ها بیاموزیم باید احساسات خود را بروز دهند. یکی از بهرههای بسیار کارآمد تعریف تربیت آن است که هر تعریفی به نوبه خود، تجلیگاه مکتبهای تربیتی است، وانگهی، مرزهای تربیتی در نگاههای مختلف را روشن میکند و از اینکه در ترسیم تربیت از منظر دیانت اسلامی و قرآنی ره به ناکجا آباد بسپریم مانع می شود، چنانکه در سطح اندیشه و نظر، نمیگذارد وسیله را هدف انگاریم و یا در نیمه راه، خویشتن را رسیده به مقصد پنداریم.

بر آنان خوانده شود، سجدهکنان بر خاک میافتند و میگویند: منزه است پروردگار ما که وعدههایش به یقین انجام شدنی است. پدران در خانه باید قدرت داشته باشند ولی قدرت طلب نباشند و از قدرت خود برای هدایت و آرامش و آسایش اعضای خانواده استفاده کنند و با همکاری اعضای خانواده و نهادهای تربیتی بیرون از خانه مثل مدرسه در تربیت کودک خود هماهنگی های لازم را انجام دهد چون هماهنگی در تربیت موجب تعادل روحی و شخصیتی کودکان می شود. روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی و برای جمعآوری اطلاعات از روش کتابخانهای و فیشبرداری استفاده شده است.

این کار باعث کاهش عزت نفس در کودک می شود و به احساس رنجش کودک منجر شود. اگر پدر و مادر پرمشغلهای هستید، احساس گناه نکنید. بهعنوانمثال، اگر مدام به کودک دو ساله خود « نه» میگویید، بهتر است محیط اطراف کودک را تغییر دهید تا شیطنتهای او را محدود کنید. عواملی كه ناشی از محیط پیرامونی فرد بوده و ژنها نقشی در آنها ندارند. کودکان ممکن است بخواهند از محدودیتهایی که برای آنها در نظر گرفتهاید عبور کنند، اما برای اینکه در آینده به افراد مسئولیتپذیری تبدیل شوند، به این محدودیتها و مقررات نیاز دارند.

اما شیوه بیان خواستهها و انتظارات والدین از فرزندان تأثیر مهمی در میزان فهم و درک کودک در عمل به این خواستهها دارد. فراموش نکنید کودک همواره شمارا زیر نظر دارد. بچه ها آمادگی درک مشکلات و توانایی تصمیم گیری درباره مشکلات والدین و اظهار نظر و قضاوت درباره مسائل را ندارند. اگر برای توضیح به کودک خود وقت نگذاریم، کودک در درک ارزشها و انگیزه های تربیتی والدین دچار مشکل می شود.

اگر والدینی هستید که کار می کنید احساس گناه نکنید. در اندیشه­ی اسلامی احساس گناه و حالت توبه و بازگشت یک نعمت الهی و “فقدان احساس گناه” یک زنگ خطر است. گاهی به احساس خستگی خود توجه کنید. اینگونه کودکان خود را فرد مهمی برای والدین نمی دانند و ممکن است دچار مشکلات روحی شوند پس به کودکانتان نشان دهید آن ها مهم تر از تمیز کردن خانه تان هستند. کودکان باید بیاموزند که روی اراده برای مبارزه با مشکلات و چالشها تمرکز کرده و از هوش خود به عنوان ابزاری کمکی برای سادهتر شدن حل مشکلات یاری بگیرند. والدینی که با کودک خود منطقی بحث میکنند، اجازه میدهند کودک به روشی منطقی و دور از تعصب رفتارهای صحیح را یاد بگیرند.

پدر و مادرهایی که مدام به فرزند خود دستور میدهند( بهطور مثال، بچهی من الان، باید به کلاس زبان برود)، بهتر است درباره این موضوع بیشتر مطالعه کنند یا با پدر و مادرهای با تجربه یا یک روانشناس کودک صحبت کنند. پدر می تواند برای آموزش این نکته پسر را به گلفروشی ببرد تا برای مادرش گل بخرد و با رفتار خود با خانم های دیگر مثلا صندوق دار فروشگاه به او نکات احترام به خانم ها را بیاموزد. بنابراین مراد از اخلاق مجموعه هنجارها و ارزش های ـ رفتاری یا منشی ـ است که آدمی باید با اختیار و اراده در جان خویش ایجاد کند.

پیامدهای رفتاری کودک را به او یادآوری کنید. شاید بهعنوان والدین بخواهید عواقب و پیامدهای بد رفتاری کودکان را برای تربیت فرزند خود تعریف کنید. شاید نفی ویژگی عناصر دیگر تشکیل دهنده ی نظام از اصل، زمینه ی مناسب تری را برای شناخت آن فراهم آورد. ارائه ی تعریفی نسبتا جامع از اصل، مبتنی بر شناخت روابط موجود میان عناصر تشکیل دهنده ی نظام تربیتی است. یکی از اصول تربیت ، تربیت فرزند پسر این است که محبت خود را به صورت فیزیکی به او نشان دهید.

دیدگاهتان را بنویسید