وظایف و سیاست ها

این مجموعه حدود چهارصد کتاب دارد که هر کدام از آنها آثار مختصری هستند و موضوعاتی همچون تاریخ، فلسفه و سیاست را روایت میکنند. به گزارش خبرگزاری شبستان، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز درباره جدیدترین تحولات و وضعیت مذاکرات وین تلفنی گفتگو کردند. آنها استدلال کردند اعتباردهندگان در برابر شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی با حمایت سیاستمداران معمولاً رفتارهای تبعیضآمیزی از خود نشان میدهند و با ایجاد محیطی انحصاری که این شرکتها را در برابر رقبای خود حفاظت میکند، عملیات و فعالیتهای آنها را تسهیل میکنند. برای دستیابی به این هدف، یک پارک علمی با ایجاد انگیزش و مدیریت جریان دانش و فناوری در میان دانشگاهها، مراکز پژوهش و توسعه، شرکتهای خصوصی و بازار، ایجاد و رشد شرکتهای متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرایندهای زایشی تسهیل مینماید. در طول دهه گذشته، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران ناچیز بوده، به طوری که تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه به سطح سال 2006 سقوط کرده است. در دوره آوریل-آگوست 2021 صادرات غیرنفتی ایران تا سطح پیش از وقوع همهگیری بهبود یافته و با 61 درصد رشد سالانه به 6/ 17 میلیارد دلار رسیده، در حالی که واردات با 21 درصد رشد نسبت به سال گذشته به 6/ 16 میلیارد دلار رسیده که به مازاد تجاری غیرنفتی منجر شده است.

نسبت جمعیت شاغل نیز در دوره آوریل-ژوئن 2021 حدود 1/ 2 درصد پایینتر از سطح 8/ 39 درصدی پیش از همهگیری باقی مانده، به طوری که تاثیرات منفی به طور نامتناسبی بر زنان بیشتر بوده است. در سمت هزینه، مصرف بخشهای دولتی و خصوصی به ترتیب تا 3/ 2 و 4/ 0 درصد کاهش یافته و ممنوعیتهای وارداتی سبب شده است تا واردات تا 29 درصد کاهش یابد و کاهش 4/ 5 درصدی در صادرات را خنثی کند. بازگشت تدریجی تقاضای جهانی و محدودتر شدن تعطیلیهای کرونایی، به همراه رشد بخش نفت (2/ 11 درصد) و تولید (1/ 7 درصد)، به رشد 4/ 3 درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در 2021-2020 منجر شده است. فناوری را تقریبا در تمام کارهای زندگیمان به کار میبریم؛ از فناوری در کار استفاده میکنیم؛ از آن برای استخراج مواد استفاده میکنیم؛ از فناوری برای برقراری ارتباط، حمل و نقل، یادگیری، تولید، خلق مصنوعات، امنیت دادهها، رشد کسب و کارها و بسیاری دیگر استفاده میکنیم. بسیاری از معلمان به دانشآموزان اجازه میدهند به صورت شخصی در مورد موضوعات خاص به تحقیق بپردازند؛ آنها میتوانند نتیجهی این تحقیق را با کمک تختهی سفید هوشمند با دیگر دانشآموزان یا کل کلاس به اشتراک بگذارند.

اگر این شد، شکوفایی خواهد شد؛ اگر این شد، از تهدید دشمن دیگر نمیترسیم، از تحریم دیگر تنمان نمیلرزد، از پایین افتادن قیمت نفت عزا نمیگیریم؛ این اقتصاد مقاومتی است. البته اقتصاد مقاومتی فقط جنبهی نفی نیست؛ اینجور نیست که اقتصاد مقاومتی معنایش حصار کشیدن دور خود و فقط انجام یک کارهای تدافعی باشد؛ نه، اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که به یک ملت امکان میدهد و اجازه میدهد که حتّی در شرائط فشار هم رشد و شکوفائی خودشان را داشته باشند. انتظار میرود متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ایران در میانمدت زیر 3 درصد باقی بماند. این رشته هنوز رشتهای کاملاً نو در ایران است و فارغالتحصیلان آن از سال ۸۷ وارد بازار کار و مراکز دولتی شدهاند. بازار کار ایران از نرخ مشارکت پایین و نابرابریهای جنسیتی رنج میبرد. به لحاظ داخلی نیز ایمنیسازی آهسته در مواجهه با سویه دلتا و تعطیلیهای کرونایی، به همراه نرخ پایین سرمایهگذاری، محرکهای کلیدی چشمانداز اقتصادی ایران محسوب میشوند. در نتیجه، نرخ بستری همچنان در ایران بالاست. شکى در ثبوت حق وضع چنین قوانینى براى معصومان علیهم السّلام نیست؛ لیکن در باره غیر معصوم؛ یعنى فقیه جامع شرایط، همچنین حدود و موارد آن، دیدگاههاى مختلفى وجود دارد. دکتر جلالی، در مورد نیاز فعلی بازار کار ایران در زمینه IT چنین اظهار می کند: در حال حاضر بازار کار ایران، بیش از هر چیز به تکنسین فناوری اطلاعات نیاز دارد که این امر مستلزم تحصیل در پایه کاردانی است، زیرا امروزه بسیاری از مراکز نظیر مدارس، بانک ها و غیره به سیستم کامپیوتر مجهز هستند و به افرادی نیازمندند که قادر به نگهداری و پشتیبانی از آن ها باشد و این اقدام نه به مهندس احتیاج دارد و نه فرد دیپلمه توانایی انجام این کار را دارد.لذا با توجه به رشد فناوری اطلاعات در کشور، زمانی به مهندس IT احتیاج خواهیم داشت که برنامه های وسیع و مدیریتی در این حوزه داشته باشیم و IT تا لایه های عمقی جامعه نیز پیش رفته باشد.در حال حاضر وزارت بازرگانی در پی آن است که سیستم تجارت ایران را مثل کشورهای پیشرفته، الکترونیکی کند.

این رشد قابلتوجه در صادرات عمدتا منعکسکننده بسته شدن مرزها در شروع ویروس کروناست. سردار جعفرآبادی با بیان اینکه در در دوسال اخیر، بهینه سازیهایی که بر روی موتورهای فضایی و تجهیزات ماهواره انجام شده بود امروز به منصه ظهور رسید، اضافه کرد:ماموریت ماهواره نور ۲ مانند ماهواره نور ۱، شناسایی و سنجشی است. خجستهمهر با بیان اینکه باید در مدیریت صنعت نفت چند موضوع مورد توجه باشد گفت: خبرگی نخستین موضوع است که در مدیریت صنعت نفت باید لحاظ شود. یک نکته هم در مورد علوم انسانی که برادر عزیزمان آقای فتحعلیخانی بیان کردند، عرض کنم. ۱۷. راهبری، هدایت و ایجاد زمینه های لازم بمنظور تحقق برنامه ها و تحول اداری در قالب قوانین و مقررات، ساختار و تشکیلات، روش های انجام کار، آموزش و تجهیز نیروی انسانی و تقویت مشارکت کارکنان با رویکرد مهندسی مجدد ساختار و فرآیندها. علمشناسانی هستند که در باب اهمیت علوم انسانی قلم زدهاند و با تقویت گفتمان آنها در جامعه و برنامهریزی میانمدت دقیق میتوان جایگاه علوم انسانی را در کشور ارتقاء بخشید. این موضوع باعث شده تا دولت از منابع صندوق استفاده و کسری بودجه را پولی کند؛ با توجه به اینکه فروش داراییهای عمومی به کندی پیش میرود.

دیدگاهتان را بنویسید