نقشه چین برای خاورمیانه چیست؟

در فاصله زمانی سالهای 1971 تا 1978 رشد متوسط اقتصاد 5.3 درصد بود اما در فاصله 1979 تا 1999 به 9.7 درصد رسید. امپراتور ” وو دی ” در دوران سالمندی دست از لشگرکشی کشید و به توسعه کشاورزی پرداخت تا پیشرفت اقتصاد سلسله ” هان ” غربی ادامه یابد . شرایط نظام بین الملل ایجاب می کند که جمهوری اسلامی با اتخاذ سیاست «نگاه همزمان به شرق و غرب» به جای سیاست اشتباه «نگاه یکجانبه به شرق»، از رقابت کشورهای غربی و شرقی در جهت افزایش توانمندی های خود بهره گیرد تا بتواند در آینده جایگاهی متناسب با نقش تاریخی و تمدنی خود در عرصه بین المللی کسب کند. منطق قدرت ایجاب می کند که کشورها با اتخاذ جهت گیری مناسب در سیاست خارجی خود در پی تامین حداکثری منافع ملی شان باشند. دنگ از «چهار مدرنیزاسیون» در حوزه صنعت، کشاورزی، دفاع ملی و دانش و تکنولوژی صحبت میکرد که ایده اصلی آن به چو انلای برمیگردد؛ کسی که برای اولین بار این مفهوم را در سال ۱۹۵۰ (۱۳۲۹ هجری شمسی) طراحی کرد.

وانگ تصویب قطعنامهای در سال ۲۰۱۵ با موضوع «ابعاد احتمالی نظامی» (possible military dimensions) در برنامه هستهای ایران را به شورای حکام یادآوری کرده و گفت چین با هرگونه سیاسیکاری در مسائل پادمانی آژانس مخالف است. در سال ۱۹۸۹، هفدهمین صادر کننده بزرگ جهان شد.در این دوره سهم آن از تجارت جهانی تقریباً دو برابر شده است. در نوزدهمین کنگره حزب، در اکتبر 2017، شی اعلام کرد که اتحاد با تایوان یکی از 14 مورد ضروری برای دستیابی به “بازآفرینی بزرگ ملت چین” است: «مردم در هر دو طرف تنگه یک خانواده هستند، با خون مشترک. این نماینده مجلس اظهار داشت: جوسازیها علیه قرارداد ایران و چین و عصبانیت آمریکا از این قرارداد به این دلیل است که میدانند که با بالا رفتن سطح روابط اقتصادی جمهوری اسلامی با سایر کشور هم بازار اقتصادی ایران را توسعه و هم قدرت چانه زنی در دیپلماسی برای پیگیری حقوق و مطالبات ملت ایران را بالا میبرد.

در استثمار هراسآور ملت به ظاهر مستقل چین، تمام قدرتهای جهانی بریتانیا، فرانسه، ایالت متحده آمریکا، روسیه، آلمان و بعدها ژاپن مشارکت داشتند و حکومت نیز قادر به ابراز وجود در برابر آنها نبود. چین و ایران در دوران استعمار (قرون 18 و 19 میلادی) تحت نفوذ قدرتهای بیگانه قرار گرفتند و در دو جنگ جهانی میدان رقابت قدرتهای متخاصم شدند. از اینرو هر دو کشور جایگاهی ویژه در روابط خارجی یکدیگر دارند. آیا چین، روسیه یا هر کشور و سازمانی این اراده را دارد که بخاطر حمایت از ایران خود را با آمریکا درگیر کند؟ به عنوان مثال آیا سازمان همکاری های شانگهای یا هر سازمان دیگری قادر به دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران است؟ 2. آمریکا – برای کمک به تنوع منابع انرژی هند – باید همکاری اش برای تامین فناوری ذغال سنگ پاک را افزایش دهد تا از منابع سرشار، و البته کم کیفیت، ذغال سنگ هند بهره ببرد.

و یک ابرقدرت فناوری در حال ظهور در تعداد فزایندهای از زمینهها است. • عربستان سعودی در حال گشایش فرهنگی و آزادسازی حیرتانگیزی است، حتی در حالی که حاکم بالفعل آن، محمد بن سلمان، در بیشتر کشورهای غربی شخص غیرقابلاعتمادی به نظر میآید. تبادلات اقتصادی و فرهنگی با کشورهای خارجی نیز رونق داشت . در آغاز اجرای سیاست درهای باز میزان هیچ یک از محصولات کشاورزی و پرورشی چین به رده ی اول جهان نرسیده و صنعت چین از کشاورزی نیز ضعیف تر بود. رویکرد جدید چین در توسعه حضور خود در کشورهای مختلف جهان، بخشی از این سیاست را آشکار میسازد. با روی کار آمدن حکومت جدید و سفر اشرف غنی احمدزی اما، دگرگونی در روابط این دو کشور به وجود آمد. سوم، مانع روسیه که قطعا از دو مانع پیشین برای چین سخت تر خواهد بود. این موضوع قطعا پاشنه آشیل چین برای تسلط بر آسیای شرقی خواهد بود. نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس همچنین گفت: باید تمام توافقنامه ها، معاهدهها و پروتکلهای بین المللی در مجلس تصویب شود، مجلس قطعا از توسعه روابط با همه کشورها حمایت خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید