موضوع فلسفه هستی مطلق است

»; (۱۷) پس از ایمان به خدا، هیچ انسانی بهره ای بهتر از همسری مسلمان به دست نیاورده است. آزمون سوم نیز برگزار شد، دوازده نفر قبول شدند، من جزو قبول شرگان بودم، در علوم انسانی 2 نفر بودیم که پذیرفته شدیم، بقیه از رشتههای فنی و رشتههای دیگر بودند. خانم بختیار -که تالیفات بسیاری به انگلیسی دارد- چند وقت پیش که به ایران آمده بود در فرهنگستان تعریف میکرد، آن زمان که آقای دکتر مهدی محقق رئیس بخش فارسی دانشجویان خارجی بود، به ایشان مراجعه کردم و درخواستم کردم اجازه بدهد در کلاسی که برای دانشجویان خارجی برگزار میشد شرکت کنم.

بعد به کلیسا منتقل کردند که حدود دو هزار نفر جا میگرفت، همه اطراف از جمعیت پر میشد. فلسفه در دبیرستان ما زیاد رنگی نداشت، خیلی از فلسفه تنفر داشتیم، با آن همه گرفتاریهایی که موقع کنکور و امتحان نهایی است، آخر سری جزوههایی به میدادند، مجبور بودیم همه را حفظ کنیم این کار باعث نفرت ما میشد. خانم بختیار زیاد فارسی بلد نبود، من به انگلیسی ترجمه میکردم، ایشان یادداشت و پاکنویس میکرد. به همان مقداری که خدا مقدر کرده است به ما میرسد نه کم و نه زیاد.

هر ازدواجی دارای اهداف خاص خود است، ولی در این میان، برخی از اهداف کم ارج و کم اهمیت و در نتیجه، ناپایدارند و نمی توانند برای همیشه و یا حتی مدتی دراز خوشبختی زوجین را تضمین کنند. این در زبان حکمی و دینی خیلی اهمیت دارد ولی در ادبیات جز ادبیات عرفانی اهمیت چندانی ندارد. اعمالی که انسان در طول ماه مبارک رمضان انجام میدهد، باید در طول سال ادامه داشته باشد، خداوند سبحان که یکی از صفاتش ربوبیت است و بندگان را تربیت کرده و پرورش میدهد؛ انسان را در ماه مبارک رمضان آموزش و پرورش میدهد که انسان باید از این آموزش و تربیت برای طول سال استفاده کند.

از این حدیث میتوان راه استفاده از روزه را فهمید راهی که به نظر بسیاری از علمای دین توسط خود خداوند پیش روی بندگان قرار گرفته است تا با پیمودن آن به مقامات بالاتر دست یابی پیدا کنند. آیت الله مظاهری می گوید: حضرت امام «رضواناللهتعالیعلیه» میفرمودند که بالاتر از اینها هم برای امیرالمؤمنین«سلاماللهعلیه» هست که اینجا نفرموده است و آن این است که انسان برسد به جایی که خدا روزه او را قبول کند و روی آن یک آفرین هم بگوید. روزه در واقع عملا مقدمه بر جهاد و مبارزه و یک نوع نبرد با نفس و خواهشات آن به حساب می آید و شخص روزه دار با تمرین آن به نفس خود می فهماند که در مقابل مشقات و گرسنگی ها باید مقاومت و استواری را بیاموزد و حوصله و تحمل، شکیبایی و امانتداری را فراگیرد.

فرض کنید ریاضیدانی میخواهد، قضیهای را در مورد مثلث اثبات کند، آن شخص ریاضیدان یک مثلث میکشد، ولی یک مثلث نیست، بلکه رمز همه مثلثها است. زبان دین و ادیان است ولی زبانی است که جز علمای الهی، حکما و آنهایی که راسخ در علم هستند نمیدانند. بههرحال منظور از فلسفة اخلاق، علمی است كه به تبیین اصول و مبانی و مبادی علم اخلاق میپردازد و بعضا مطالبی از قبیل تاریخچه، بنیانگذار، هدف، روش تحقیق و سیر تحول آن را نیز متذكر میشود؛ نظیر همان مطالب هشتگانهای كه پیشینیان در مقدمة كتاب ذكر میكردند، و «رئوس ثمانیه» نامیده میشدند. شاخه مهم دیگری از فلسفه تاریخ قاره ای، علم هرمنوتیک ـ علم تفسیر متون ـ را در تفسیر تاریخ سرلوحه کار خود قرار داده است.

چهطور به فلسفه علاقهمند شدید؟ بنابراین به فلسفه اسلامی و علوم اسلامی خیلی علاقهمند شدم و دریافتم که راه من به اسلام بیشتر میخورد تا به غرب، این بود که به ایران برگشتم و در دانشگاه تهران از فلسفه اسلامی و منابع درسی و.. بیان میکند که حکمت بحثی اصلا نمیداند رمز چیست، مثل علوم امروز رمزشناس نیستند، ولی دیگری مبتنی بر رمز است. وقتی رفت دید که نتایج اعلام شده است، چون اسم من «اعوانی» با حرف «الف» بود، دید، ولی نمیشناخت، به پدرم زنگ زد که همچنین کسی به نام غلامرضا میشناسی؟ در این علوم خیلی حقایق وجود دارد، ولی کسی که مشغول فیزیک و شیمی است، چه میدانید که رمز چیست!

ابن رشد در جوانی به اکثر علوم زمان خود دست یافت و در ریاضیات، طبیعیات، نجوم، منطق، فلسفه و طب مهارت یافت. برای رشته تحصیلی فلسفه غرب را انتخاب کردم، اوایل مقدری ناراحت بودم. سوال کردم، بلافاصله کتابها و منابع را تهیه و شروع به مطالعه کردم و جزو چند نفر بودم که همان سال فوق لیسانس قبول شدم. یعنی همان را رمز قرار بدهید، تمام اسرار وجود در همان پشه وجود دارد. کتاب شرح منظومه سبزواری که ایزوتسو و آقای دکتر محقق سال 1348 چاپ کردند را خود آقای ایزوتسو در همان سال، امضاء کرد و به من داد، هنوز این کتاب را به یادگار دارم.

1. آیا آیین خاتم در اصول و معارف، واحکام و ارزشها، سراپا تعبدی است و باید به آن ایمان آورد، و نباید درباره آن فکر کرد و اندیشه و هر نوع خردورزی و تحلیل اصول و فروع از طریق خرد ممنوع است؟ 10- موجب کسب طهارت معنوی: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «من احب ان یلقی الله طاهرا مطهرا فلیلقه بزوجة »; (16) هر کس می خواهد خدا را پاک و پاکیزه ملاقات کند باید هنگام مرگ متاهل باشد.

برخی معتقدند که شروع و انجام حجاب از طرف شخص است، پس باید آن را رعایت کند. در جواب گفت هیچ مانعی ندارد ما شخص دیگر و بهتری را به شما معرفی میکنم، من را به ایشان معرفی کرد. شما اگر به وبسایت یکی از دپارتمانهای فلسفه مراجعه کنید و تخصص فیلسوفان یا فلسفهپژوهان آنها را ببینید مشاهده خواهید کرد که این افراد در چندین حوزه متخصصاند. از ساعت 8 صبح تا 4 یا 5 عصر آنجا مشغول به کار بودیم، اخیرا مقداری از دفترچههای که پیش من بود به کتابخانه دانشگاه تهران دادم، این دفترچهها شامل اصطلاحات فارسی – عربی، انگلیسی و معادلات فرانسه و آلمانی بود.

در بنیاد فرهنگی ایران که ریاست آن بر عهده آقای خانلری بود، حدود سی نفر در 8 اتاق مشغول به کار بودند که بسیار افراد عالم و دانشمندی بودند، محیط فوقالعادهای بود من آن محیط را خیلی دوست داشتم و خیلی لذت میبردم. چنانچه داوینچی نقاش و مجسمه ساز معروف ایتالیایی می گفت: «عالیترین لذت یعنی لذت معرفت و شناسایی» تلاش برای شناسایی حقیقت یکی از عالی ترین و مهمترین هدفهای فلسفه است. مهم ترین نیازى که بر اثر ازدواج تأمین مى شود، نیاز به آرامش و احساس امنیت و آسودگى است این نیاز که در سرشت آدمى ریشه دارد.

اما در زندگى همراه با لذت، چون لذتِ بیش تر هدف است، پس زندگى از سعادت انسان دور مى شود، چون اعتدال رعایت نشده است و منجر به ظلم به دیگران براى رسیدن به لذت بیش تر مى شود. «سیرت» از دیدگاه ارسطو به دست مردم و عملورزى آنان ساخته مى شود. ارسطو یک نظریه خیال دارد که اگر برخی اشارات جزئی جسورانه را از این نظریه حذف کنیم با یک نظریه بسیار سنتی درباره خیال مواجهیم. و باز در نمونهای دیگر، میتوان از برخی از اشعار حافظ و یا اکثر رباعیات خیام مثال آورد که گمان میکنم همگی با آنها آشنایی داریم، غزلها و رباعیاتی که مهمترین و قدیمیترین پرسشِ فلسفی را مطرح میکنند: پرسش از هستی و نیستی («از بهرِ چه این آمدن و رفتن») و یا به قول فرنگیها «بودن یا نبودن…

افزون بر این، بیشتر فقها این مسلک را پذیرفتهاند و این قاعده را قبول کردهاند که: «الشّرع معلّل بالمصالح» و بر این اساس، عقل را در شناخت بخشى از علتهای احکام و مصالح و مفاسد آن، موفّق دانستهاند هرچند که در بخش دیگر، تعبد را لازم شمردهاند؛ زیرا در شرع، اموری به عنوان سبب حکم و یا شرط و مانع براى حکم معرفى شده است که علت مناسبت آنها براى ما روشن نیست.

دیدگاهتان را بنویسید