مرکز راهبردی فناوری های همگرا (NBIC)

تعریف منفرد: زیستفناوری عبارتست از کاربرد علم و فناوری در زمینه ارگانیسمهای زنده و همچنین اجزا، محصولات و مدلهای مرتبط به این ارگانیسمها. در پنجاه سال گذشته بروز تحولات گسترده در زمینه کامپیوتر و ارتباطات، تغییرات عمده ای را در عرصه های متفاوت حیات بشری به دنبال داشته است. برای نمونه، دیگر نیاز نیست معلمان با زحمت فراوان به تصحیح هزاران برگهی امتحانی بپردازند، زیرا اکنون با استفاده از نرمافزار جدید آیپد به نام “Markup” امتحانهای دانشآموزان به صورت الکترونیک برگزار میشوند و معلمان میتوانند به راحتی آنها را با کمک آیپد تصحیح کنند. فناوری اطلاعات امکان جهش زیر ساختهای فقیر را طوری فراهم ساخته که دوری از بازارها دیگر عامل زیان نیست و کانالهای توزیع ناکارآمد، دیگر از میان رفته و به گذشتهها متعلق میشوند. فناوری اطلاعاتی و ارتباطی؛ تولید، تنوع و توزیع کارآمد محصولات کشاورزی را مقدور میسازد و امکان عرضه خدمات اولیه بهداشتی به افراد بسیار نیازمند مناطق محروم از تسهیلات بهداشتی را فراهمتر میسازد. همچنین به آموزگاران این امکان را میدهد که دانش خود را به دورافتادهترین نقاط این سیاره برسانند. خبرنگار فرضی این خبرگزاری، خبر خود را به وسیله سخت افزار کامپیوتر و نرم افزار ویراستاری تحریر می کند و در قسمتی از کامپیوتر خود ذخیره می کند( ذخیره اطلاعات) سردبیر خبر را بازخوانی می کند وتصحیح می نماید (بازیابی اطلاعات) ؛ و آن را روی سرور برمبنای خروجی و فرمت خاص می دهد (پردازش اطلاعات) حال این خبر برروی شبکه ملی پخش می شود(انتقال اطلاعات) پس چهار اصل اطلاعات را داراست.

اما در تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات میتوان گفت؛ فناوری عبارت است از گردآوری، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات اعم از صوت، تصویر، متن یا عدد که با استفاده از ابزار رایانهای و مخابرات صورت پذیرد. دخیره سازی داده ها: ICT با ذخیره اطلاعات، بازیابی و دسترسی به آن ها را آسان می سازد. صرفنظر از تعاریف متنوع و دامنه وسیع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخشهای مختلف زندگی بشری، دسترسی سریع به اطلاعات و انجام امور بدون در نظر گرفتن فواصل جغرافیایی و فارغ از محدودیتهای زمانی محوریترین دستاورد این فناوری است. برای مثال، هنگام دسترسی به حساب Mi خود، میتوانید انتخاب کنید که برای امنیت بیشتر، از برنامه احراز هویت دومرحلهای که ما به شدت آن را به شما توصیه میکنیم استفاده کنید. تقویت قدرت تحلیل: تحصیل در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، قدرت تحلیل مسائل مختلف را در دانشجویان قوت می بخشد. وی با تأکید بر این که وضعیت فعلی رشته زبان و ادبیات فارسی، با توجه به نقش کلیدی و هویتی آن، مناسب نیست و چشمانداز علمی، اولویتها، الزامات، راهبردها و سیاستهای توسعهای آن ازسوی نهادهای مسئول طراحی نشده است، یادآور شد: به رغم این مسائل همچنان که اشاره کردم دانشجویان ادبیات نباید منتظر اصلاح این روندهای حاکمیتی باشند و ضروری است که با حضور فعالانه در میدان عمل، خودشان مسیر را بگشایند و از تفکر خلاقانه فردی در جهت ترمیم آسیبها و کاستیهای محیطی استفاده کنند.

این مشکلات را می توان به عنوان مسائل دارای ساختار ضعیف و یا موقعیت های مشکل نرم نام نهاد . باتوجه به حجم زیاد داده های مورد نیاز سیستـم های MRP II و درنظرگرفتن این نکته که کارآیی این سیستم ها بستگی زیـادی به صحت و به روز بـــودن داده های مذکور دارد، لذا می توان گفت که ایجاد مکانیسم هایی جهت جمع آوری اتوماتیک داده های یادشده می تواند میزان استفاده از این سیستم ها و همچنین کارآیی آنها را به نحو چشمگیری افزایش دهد. با این وجود کارشناسان معتقدند که به صرف وجود برخی خطرات نمی توان از کارایی بالا و دستاوردهای مهم اقتصادی تجارت الکترونیکی چشم پوشید و استفاده از آن را برای سود بردن از گردونه تجارت جهانی الزامی می دانند و معتقدند استفاده از این فناوری جدید نیازمند ایجاد بسترهای فکری و فرهنگی برای پذیرش آن از طرف جامعه، رفع موانع حقوقی و قانونی و تامین پیش نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری است.

استفاده از این تکنولوژی را به خوبی پذیرفته اند و در حال گسترس آن هستند. در ادامه این قسمت نمونه هایی از دلایل اهمیت استفاده از این تکنولوژی ها را مشاهده خواهید کرد. این منابع ممکن است شامل سرمایه گذاری های محسوس مانند سخت افزار کامپیوتر، نرم افزار، داده ها، شبکه و امکانات مرکز داده، که توسط کارکنان استخدام شده اش از آن منابع اساسی مدیریت هایی، مانند بودجه، نیروی انسانی و سازماندهی و کنترل می باشد؛همراه با مواردی که به تکنولوژی مربوط می شود مانند مدیریت تغییر، طراحی نرم افزار، برنامه ریزی شبکه، پشتیبانی فنی و غیره. تجهیزات گران قیمت: برای تهیه ابزارآلات مربوط به حوزه ICT مانند کامپوترها، پروژکتورها و… امروزه، پژوهش در زمینه ظهور، گسترش و زوال فناوری ها و همچنین، نوآوری های مربوط به آنها به یکی از مباحث جدی در باستان – شناسی پیش از تاریخ تبدیل شده است. ICT یافناوریاطلاعاتوارتباطات( Information & Communication Technology)، بدون شک تحولات گسترده ای را در تمامی عرصههای اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تاثیر آن بر جوامع بشری بگونهای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی است.

دیدگاهتان را بنویسید