فهرست کامل + تاریخ و تاریخچه – کجارو

خرداد روز در میان ایرانیان باستان به آناهیتا، الهه آب منسوب بود.جشن نوروز در ترکمنستان، منبع عکس: خبرگزاری صدا و سیما، عکاس نامشخصاز مهمترین آداب نوروز از گذشتههای دور تا به امروز، بر پایی سفرههای رنگین بود که در گذشته هفت شین نام داشت و به مرور زمان به هفت سین تبدیل شد. هفت سین سفره نوروز شامل سبزه، سمنو، سرکه، سیر، سماق، سنجد و سیب است؛ البته در منابع مختلف از سکه نیز بهعنوان یکی از اجزای این سفره یاد میشود.از دیگر آیین برگزاری نوروز میتوان به کاشت دانهها برای سبز شدن در آغاز سال نو، مراسم آب پاشی، آواز خواندن میرها، عیدی دادن و عیدی گرفتن و دید و بازدید از آشنایان، اشاره کرد.

همزمانی این جشن با سالروز تولد داراب (که در بعضی منابع او را همان کوروش کبیر میدانند) و همین طور سالروز مرگ مانی، که پیامبری پاک سرشت بود، تنها بهدلیل ارزش شخصیت و منش والای این افراد بوده است. نامگذاری این جشن به نام مهرگان بر طبق منابع تاریخی از روی نام الهه مهر یا میترا بوده است. این جشن را با نام جشن «دی دادار» نیز میشناسند. دی یکی از صفتهای ایزد یکتا در میان زرتشتیان بود و آنها سردترین ماه سال را به نام اهورامزدا نامگذاری کرده بودند.زرتشتیان روز نخست ماه دی را زمان تولد خورشید میدانستند و در بازههایی از تاریخ این روز را بهعنوان آغاز سال جدید جشن میگرفتند.

در زمانهای گذشته نوروز به دو بخش نوروز کوچک و نوروز بزرگ تقسیم میشد و روز اول فروردین ماه، نوروز کوچک نام داشت. در این میان سرزمین اصلی ایران ویژگی بیشتری داشت و شامل ناحیهای میشد که امروزه ملت ایران در آن سکونت دارد. نام شهریور از تغییر واژه «خشترور» در زبان اوستایی شکل گرفته است و معنی کشور ارجمند یا سرزمین رویایی میدهد که در بعضی تفسیرها از آن با عنوان بهشت یاد کردهاند. منبع عکس: انجمن افرازجشن شهریورگان با نام «آذر جشن» نیز شناخته و در روز چهارم ماه شهریور برگزار میشود.

عکاس و منبع عکس: پریسا بهروزی، سایت امردادجشن مهرگاناز دوران باستان تا به امروز در روز شانزدهم مهر ماه برگزار میشود. در این سفره از آب و گلاب گرفته تا انواع شیرینی و شربت، آجیل و خشکبار و میوههای رنگارنگ میگذاشتند و بالای سفره را با آینه، شمعدان، گل و گلدان تزئین میکردند. برای بهبود وضعیت مردم پوراندخت در سرزمین خود نهایت تلاش خود را انجام داد و زمانی که متوجه شد این سلسله با سرعتی خارج از کنترل او در حال نابودی است و او توان تغییر شرایط و سرنوشت مردمش را ندارد از مسند پادشاهی کنار رفت زیرا تصور می کرد که شاید تصمیات او به ضرر مردم ایران تمام شود.

به طوری که در شیراز پایتخت فارس، زرشتیان بدون اینکه نشانه و علاماتی را که از طرف اسلام برای پیروان ادیان غیر اسلامی معین شده بود، به لباسهای خود نصب کنند، آزادانه در حرکت بودند و اهالی در بسیاری از موارد بر طبق آداب و رسوم زرتشتیان عمل مینمودند. پیروان شاخه اخیر، اکثریت مسلمانان ایران را در حال حاضر تشکیل می دهند. کتاب در 6 فصل نوشته شده و نویسنده سعی کرده است به صورت ساده وقایع مهم 2 سده اخیر ایران را بدون پرداختن بیش از حد به جزییات، واکاوی کند. به وقایع سالهای 1299 تا 1320 هجری شمسی در این فصل اشاره میشود.

در بخش دوم، جنبش ناسیونالیستیِ اواخر دههی ۲۰ که نویسنده، اقبالِ آن را ناشی از افول حزب توده در آن سالها میداند و مباحث مربوط به جبههی ملی از جمله کارنامهی سیاسی دکتر محمد مصدق، پیدایش جبههی ملی و احزاب تشکیلدهندهی آن، وقایع ۲۸ امرداد ۳۲ و بحران نفت به بحث گذاشته میشود. در حال حاضر نیز زرتشتیان این روز را با عنوان روز زن و مادر برگزار میکنند و در بعضی شهرها مانند یزد و روستاهای اطراف آن، این مراسم باشکوه بسیار برپا میشود. «مرداد» معنای مرگ و نیستی دارد که با افزودن «ا» به آغاز آن، معنی کلمه به زندگی تغییر میکند.

روز سیزدهم ماه فروردین که «تیر» نام داشت در فروردین روز «سیزده به در» بود که از دیگر جشنهای باستانی ایران به شمار میرود. نام سرزمین پارت در کتیبههای داریوش پرثوه آمده است که به زبان پارتی پهلوه میشود. طاهریان برای اولین بار پس از ظهور اسلام در طول تاریخ ایران نواحی شرقی ایران همچون خراسان را به استقلال رسانیدند و صفاریان نیز برای اولین بار از زبان خارجی به جای زبان عربی استفاده کردند. آخرین بخش کتاب سیاست خارجی ایران و روابط شوروری ایران در مرحله تازه نام دارد که در آن به روابط ایران با کشورهای پیشرفته سرمایه داری، کشورهای در حال رشد و کشورهای عربی، روابط ایران و شوروی و روابط ایران با کشورهای سوسیالیستی و اروپای خاوری پرداخته شده است.

منبع عکس: سایت آیین باور«بهمن» نام روز دوم از ماه بهمن است و به همین دلیل ایرانیان باستان جشن بهمنگان را در این روز برگزار میکردند. عکاس و منبع عکس: حمیده شفیعیها، خبرگزاری تسنیمجشن شب یلدا از دیگر جشنهای باستانی ایران است که در طول سالیان دراز قدمت خود را حفظ کرده است و امروزه نیز همچنان باشکوه برگزار میشود. دوران باستانی که سلسه ها ، امپراطوری های عیلام ، ماد و هخامنشی آغاز گر آن بوده و به سلسله ها و امپراطوری های بزرگ و کوچک بعد از اسلام و تا امروز ختم شده است . شب یلدا که آخرین شب پاییز و شب اولین روز زمستان است، طولانیترین شب سال محسوب میشود و از غروب آخرین روز آذر آغاز میشود و تا طلوع نخستین روز دی ماه ادامه دارد.

مردمی که طی یک سده تحمل جنگ و انقلاب همچنان به بقای خود ادامه دادهاند. این جشنها برای کشاورزان دارای اهمیت بود و معتقد بودند که برگزاری این جشنها خیر و برکت فراوان برای محصول آنها خواهد داشت. اما مهمترین کشف آنها این بود که در این دولت ـ شهرها تقسیمات و اختلافات طبقاتی وجود داشت و ایرانیان میتوانستند از طریق دادن رشوه یا وسایل دیگر، طبقهای را علیه طبقه دیگر برانگیزند. در این جشن مردان برای بانوان خود هدیه تدارک میدیدند و آنان را گرامی میداشتند.اسفند یا سپندارمذ به معنی فروتنی و پاکی و یکی از امشاسپندان اهورامزدا است.

شهرها یکی پس از دیگری به دست حملهکنندگان افتادند تا سرانجام به بزرگترین و مهمترین شهر آشور یعنی نینوا یورش بردند. از طرف دیگر در شاهنامه فردوسی بارها به گذر از آتش اشاره میشود و داستان عبور سیاوش از آتش یکی از معروفترین داستانهای ایرانی است. منبع عکس: سایت جشنامه، عکاس نامشخصجشن آذرگان در روز نهم ماه آذر برگزار میشود و از جشنهای آتش در ایران باستان به شمار میرود. منبع عکس: سایت نمناکزرتشتیان در زمان باستان به نقل از زرتشت در اوستا، ۶ گاهنبار را زمان آفرینش جهان میدانستند و این روزها را جشن میگرفتند.

دیدگاهتان را بنویسید