فلسفه به زندگی تعلق دارد – ایرنا

زیباییشناسی همچنین هنر را با توجه به معیار زندگی انسان ارزیابی می کند و اینکه آیا کار تأمین نیازهای فکری انسان را به سرانجام می رساند یا تمایل دارد که این نیازها را آزار دهد یا بدتر کند. یعنی واقعاً طلبه با یک برآیند قوی پایاننامه را مینویسد. ابن سینا ضمن تقریب دیدگاه ارسطو و افلاطون، و اثبات نفس و عقل برای فلک، حرکت دائمی فلک را به اینصورت توجیه میکند که محرک فلک نفس آن است و نفس عاشق عقل است و از آنجا که ذات عقل نمیتواند غایت باشد، زیرا اگر چنین باشد، چنانچه فلک به عقل برسد از حرکت باز میایستد و اگر قادر نباشد بدان نیل یابد، طلب محال خواهد بود-پس غایت فلک رسیدن به شباهتی است که ثابت و مستقر نیست یعنی شباهتی که نوعا واحد است اما عددا متفاوت و متبدل.و چون حرکتهای افلاک متفاوت است، پس غایت افلاک نیز مختلف بوده و هر فلک، مقتضی عقل خاصی خواهد بود.

در این اثر همچنین ارسطو از ماده و صورت نیز ذکر شده است. ستاره | سرویس علوم – یکی از بزرگترین فیلسوفان جهان را میتوان ارسطو نامید. با این کتاب میتوانید از ذهنتان به شیوهای کاملا جدید و هیجانانگیز استفاده کنید، نگاهی دقیقتر به مسائل و اطرافتان داشته باشید، کشف کنید، به سختترین پرسشهای ذهنیتان پاسخ دهید و با فیلسوفان مشهور آشنا شوید. اما مطمئن باشید همیشه میتوان با راههایی سادهتر و عملیتر یک شروع خوب داشت. ثالثاً از آنجا که علوم انسانی نمی تواند بدون تکیه گاه باشد و چنانچه پیش تر هم اشاره شد، فلسفه نوصدرایی در علوم انسانی اسلامی چنین نقشی را بر عهده دارد، علوم انسانی از نسبیت گرایی افراطی نجات می یابد هر چند باید توجه داشت که وجود نسبیت غیر مطلق نه قابل انکار است و نه مذموم و علوم انسانیِ اسلامی نیز از نسبیت خلاصی کامل نخواهد داشت.

یعنی عرفان او بر حکمت بحثی او غلبه داشت! ارسطو یکجوری شروع میکند یعنی همه انسانها دانستن را دوست دارند، فیلسوف همان فیلوسوفوس و فلسفه همان فیلوسوفیا یعنی دوستداری دانش. تقیّد فلسفه به طاقت بشری در این تعریف ، بیان همان لازمه انسانی بودن فلسفه است که در تعریف قبل نیز ذکر شده است و اما تحصیل تشبّه به باری تعالی ، علت غائی فلسفه است و ذکر آن از باب حرمت بخشیدن به فلسفه می باشد و گرنه به همان دلیل که در ذیل تعریف گذشته بیان شد ، جزء تعریف ماهوی فلسفه نمی باشد. برای این کار میتوانید به نمونه کتابهای رایگان فیدیبو نیز مراجعه کرده تا به راحتی حال و هوای کتاب و شیوه نوشتاری نویسنده دستتان بیایید.

نایجل واربرتون در این کتاب نیز با همان زبان ساده و جذاب همیشگی سرگذشت سقراط، افلاطون و ارسطو را بیان کرده و ما را با اندیشهها و افکار آنها آشنا میکند. او که یکی از شاگردان افلاطون به شمار میآید، اولین کسی بود که جهان را با علم منطق آشنا کرد. انگیزه ارسطو برای تدوین منطق جلوگیری از فریب های کلامی و ترفندهای سوفیستها بود. ارسطو اولین کسی بود که منطق را تدوین کرد. ۱۵-دغدغه ی اصلی کانت تعیین حدود و ثغور عقل و اندیشه بود.

اما بهتر است باور کنیم، فلسفه نه یک علم دور از دسترس و قله فتحنشدنی که بستر زندگی ماست، بستر اندیشه و تفکر ماست و در واقع بدون آنکه بدانیم همه ما غرق در فلسفه هستیم. فلسفه رویکرد و راهکار انسان برای اندیشیدن به این پرسشها و پیدا کردن پاسخی برای آنهاست. آنچه سبب شده که انسان در این جهان حالت نیی داشته باشد که او را از نیستان بریده اند ، از نفیرش مرد و زن بنالند و همواره جویای سینه ای شرحه شرحه از فراق باشد تا شرح درد اشتیاق را بازگو نماید همین است .

ایشان خیلی مرد متین و علمی است، ولی نمیدانم الان چرا یک مرتبه برگشته است! یکی از کارهایی که طلبه در انتخاب موضوع در همان اول و اینکه از کجا شروع کند، باید این باشد که در طول تحصیلی که دارد ۱۰ سال در حوزه انجام میدهد، چون پایاننامهی حوزه از پایهی ۱۰ شروع میشود، او باید به خودش مراجعه کند که چه سؤالات علمی برای او مطرح شده که برای این سؤال علمی در مطالعه پاسخی پیدا نکرده است. به عبارت دیگر فلسفه آن علمی است که درباره کلیترین مسایل هستی که مربوط به هیچ موضوع خاصی نیست و به همه موضوعات هم مربوط است بحث میکند و همه هستی را به عنوان یک موضوع در نظر گرفته و درباره آن بحث میکند.

در تعریف تخصصیتر از فلسفه آمده است: فلسفه عبارت از علم و شناخت موجود از آن جهت که موجود است نه از آن جهت که تعیّن خاصی دارد مثلاً جسم است، انسان یا گیاه است و مانند آن، بنابراین به طور خلاصه فلسفه به آن دانشی گفته میشود که درباره هستی با قطع نظر از مصادق آن بحث میکند. بر اساس اطلاعات این کتابها میتوانید آنها را دستهبندی کنید؛ کتابهایی درباره فلسفه، کتابهای تاریخ فلسفه، نظریات فیلسوفان، آشنایی با فیلسوفان مهم جهان، بنیادهای فلسفه و غیره. برای شروع فلسفهخوانی پیشنهادات زیادی وجود دارد، برخی از اساتید اصرار به دانستن تاریخ فلسفه و مکاتب فلسفی دارند، برخی معتقدند که بهتر است از کتابهای عامیانهتر و داستانیتر شروع کرد.

این تعریف کارآمد است، هزاران سال هم کار کرده است و در این شیوه تعریف میگوئید هر شیء، جنس و فصل دارد، مابه الاشتراک و مابه الاختلاف دارد. یادتان باشد برخی از کتابها نیاز به دانستن لغات تخصصی، تئوریها و علوم پایه فلسفی دارد، در نتیجه بهتر است همیشه یک فرهنگ اصطلاحات فلسفه کنار دستتان باشد. بعید است همین امروز که از خواب بیدار شدیم، احساس کنیم: «چقدر به دانستن فلسفه نیاز داریم!

امینی همچنین به سراغ فصلی از کتاب با عنوان نیاز به خواب رفت که آن را فصلی مصداقی می داند؛ فصل ده درباره خوابیدن است و اینکه آیا خواب یک نیاز فیزیولوژیک است یا چیز دیگری پشت آن هم هست؟ » ( اگر بدعت ها در جامعۀ اسلامی مطرح شود، بر علماء واجب است که به مقاومت و افشای هویت بدعت گذاران برخیزند) و شگفت آور اینکه، حاکمیت به عوامل استعمارگران انگلیس و روس این فرصت را داده است که از رسانه های داخلی به رمز بقای ایران، متبلور در دو اصل فرهنگی، ملیت ایرانی و اسلام تشیع اینگونه سبعانه شبیخون زنند، غافل ازاینکه عامل اساسی قیام مردم ایران علیه دربار آلشتی، به اصطلاح پهلوی، ضدیت این خاندان ننگین با همین دو اصل فرهنگی – سیاسی بود، که مصداق این تعارض واگذاری مجمع الجزائر ایرانی بحرین به استعمار انگلیس و عوامل محلی آن، آل سعود و آل خلیفه و پیروی و تمکین پهلوی های آلشتی از امپریالیزم فرهنگی در تعارض با مکتب اسلام جعفری بوده است و دانشکده الهیات بمنظور تبلیغ برای رجحان معقول مبتنی بر فلسفه (و در نهایت وحدت وجود) بر منقول از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه اطهار (علیهم السلام) ایجاد شد.

۱۰. ضرورت تأسیس فلسفههای مضاف اسلامی. سخن نهایی بنده در این باب این است که فلسفه بالذات نه اسلامی است، نه مسیحی، نه شرقی و نه غربی، اما بالعرض میتواند به این گونه قیود مقید شود. » برای برخی از ما فلسفه از آن حیطههایی است که فکر میکنیم هرگز موفق به فتح قلههای عظیم و مرتفعاش نمیشویم، از پسش بر نمیآییم یا به دردمان نمیخورد. به تعبیر دقیقتر، آیا دو وصف «فلسفی» و «وحیانی» باهم سازگارند، به طوری كه گزارهای واحد از همان جهت كه فلسفی است وحیانی باشد یا نه، بالضروره گزاره مذكور به اعتباری كه وحیانی است فلسفی نیست و به اعتباری كه فلسفی است وحیانی نیست؟

به تعبیر دیگر شما یک بار موضوع را در منطق ارسطوئی تعریف میکنید. او منطق را ابزاری برای درست اندیشیدن میدانست. این کتاب همانطور که از اسم آن مشخص است، بهترین راهنما برای کسانی است که تازه فلسفهخوانی و فلسفهدانی را آغاز کردهاند. او کسی را که اسیر این تصاویر موهوم شود از راه بردن به سمت حقیقت ناب ناتوان می داند و به همین دلیل ترجیح می دهد شاعران و هنرمندان در دنیای او، در آرمان شهری که در جمهور شرحش می دهد زندگی نکنند.

بلکه خود شخص را گرو میگیرند، اگر کسی «حق الله» بر عهده داشت، بدهکار بود، مدیون بود، خودش را گرو میگیرند؛ وقتی گرو گرفتند دیگر آزاد نیست. «فرب حامل فقه لیس بفقیه» حامل فقه هم هست اگر حامل نباشد که از بین میرود. این که ما از فکر نیست شدن رنج می بریم خود دلیل است بر اینکه ما نیست نمی شویم . این کتاب بر خلاف کتابهایی چون دنیای سوفی نظریات فیلسوفان بزرگ را مطرح نمیکند بلکه سعی میکند با مطرح کردن پرسشهای اساسی، شکلگیری تفکر نقادانه و وارد شدن فلسفه به زندگی روزمره را آموزش میدهد. الان کتابخانهای با دوازده هزار جلد کتاب دارم و روزانه حدود دوازه ساعت مشغول مطالعه، تحقیق و پژوهش هستم.

۴ یا ۵ کتاب را بر اساس روش خواندنتان انتخاب کرده و از همانها شروع کنید. برای اینکه کمتر دچار سردرگمی بشوید بهتر است کتابهایی که هدفشان آشنایی اولیه با فلسفه یا فلسفه به زبان ساده است را انتخاب کنید. پس از انتخاب دسته کتابهای مورد نظر در آغاز مقدمه هر کدام را خوانده و با فضای کلی کتاب آشنا شوید. «فضايل عقلى» دو دسته اند: يكى به موجوداتى نظر دارد كه علل وجودشان تغيير ناپذيرند. اکنون مبحث حرکت جوهری را به طور خلاصه و با اشاره به نتایج و لوازم مهم آن در اینجا می آوریم.

با توجه به تعدد منابع و کتابهای فلسفی و اسامی متعددی که از فیلسوفان شنیدهایم شروع خواندن فلسفه امری پیچیده و حتی نشدنی به نظر میرسد! قدم اول برای خواندن فلسفه چیست؟ این پرسشها و مجموعهای بیشمار دیگری از پرسشهای مشابه که برای یافتن پاسخهایش همیشه در تلاشیم. پل تامسون و شارون ام.کی این کتاب را برای مخاطبان نوجوان نوشتهاند اما پس از انتشار و دریافت نظرات خوانندگان مشخص شد این کتاب برای دانشجویان و همه کسانی که میخواهند فلسفه را شروع کنند مناسب و جذاب است. با ما همراه باشید تا در این مقاله خواندن فلسفه برایتان راحت تر شود.

البته علم در شکل اولیه آن و همچنین مواجهه با مساله مکان و زمان. بهطور مثال در حدود قرن سوم تا نهم میلادی در اروپا بهطور کل عقل امری شیطانی دانسته میشد؛ و ایمان قوی ایستادگی در برابر آن تلقی میشد. ارسطو یا ارسطاطالیس ملقب به معلم اول، در سال ۳۸۴ قبل از میلاد مسیح در شهر استاگیروس به دنیا آمد. بیدلیل نیست كه در این نگاه، اثولوجیای ارسطاطالیس چنین اهمیت پیدا میكند، «تالیف منحولی كه نویسنده آن ناشناخته است» و ابن ناعمه مترجم آن مدعی است كه كتاب ترجمهای است از تفسیر فرفوریوس بر متنی منسوب به ارسطو.

دیدگاهتان را بنویسید