فلسفه اسلامی – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

اما پس از آن، این سؤال مطرح می گردد که آیا ازدواج فقط برای تامین غریزه جنسی است؟ فلسفه ازدواج در نگاه اول امکان دارد ساده به نظر برسد . نظریه هایی نیز وجود دارند که در آن ها عشق همچون یک تجربهٔ عرفانی به دیدهٔ رازی توصیف ناپذیر نگاه می شود. سپس مي گويد: ما زنان غربي آرزو داريم مردان اروپايي به ما يكبار اينطور نگاه كنند ولي افسوس كه زن در اروپا دلربايي و ارزش خودش را از دست داده است. فصل سوم، عشق به عنوان تعلق خاطر شدید: خیلی از افراد، اهمیت دادن به معشوق به خاطر خودش را بخشی از عشق ورزیدن به او میدانند.

تمییز دادن این سه مفهوم و بیان این که چگونه بحثهای معاصر، تمایز میان آنها را محو میکنند یا آنها را برای اهدافی دیگر به کار میبرند، مفید خواهد بود. پس از او هم، کسانی این روش را دنبال کردند. این رویکرد نظری و فراتاریخی مدعی تشخیص خط سیر و دورههای بزرگ و فراگیر تاریخ است و علی رغم پیش و پس بودن نامنظم جنبشهای تاریخی خاص، بر این رویکرد مصمم است.

از این رو همه باید سر در پای او نهیم و با نغمۀ او که همۀ خدایان و آدمیان را مسحور ساخته است. مثلا هندسه راجع به همه مثلث ها به طور کلی بحث می کند و مثلث خاصی مورد نظر آن نیست. سقراط در مورد فلاسفه طبیعی که پیش از او بودند میگفت،« همه اینها بسیار خوب است؛ اما فیلسوف موضوعی بسیار جالبتر و شایستهتر از درختان و احجار و ستارگان داردکه نظرش را جلب کند و آن روح انسان است؛ انسان چیست و چه میتواند بشود؟ 3. ایجاد شبکه مدل و روش تحقیقات: از آنجا که با علوم و حوزه های خاصی روبرو هستیم، ناچار مدل شناسایی موضوع و مفاهیم و روش تحقیق نیز باید در حوزه های خاص تعین و نسبیت خاص خود را پیدا کند چرا که نمی توان با یک مدل، همه مفاهیم جامعه را هماهنگ کرد، بنابراین مدلی که روش عام توصیف یک موضوع و روش تحقیق را بیان می کند، در حوزه های مختلف علوم مانند حوزه علوم تجربی، حوزه مدل سازی اجرایی، حوزه علم اقتصاد، حوزه علوم سیاسی و مانند آن جاری می شود و متناسب با حوزه های خاص، تعین و نسبیت خاص خود را پیدا کرده و در واقع یک شبکه ای از مدل و روش تحقیقات در علوم مختلف پدید می آید که قادر است مفاهیم کاربردی جامعه را به صورت سلسله مفاهیمی بر مبنای مفاهیم بنیادی هماهنگ کرده و اینگونه علوم را سرپرستی نماید.

زمان دقیق نوشته شدن این رساله دقیقا مشخص نیست اما بر اساس تحقیقات به عمل آمده نوشتار این اثر به حدود چهارصد سال پیش از میلاد مسیح مربوط میشود. به اعتقاد سینگر عشق رمانتیک اگرچه نام خود را از مکتب رمانتیسم و دیدگاههای رمانتیکها درباره عشق گرفته است، اما سرچشمه آن به پیشتر از پیدایش این مکتب باز میگردد. مباحثی مثل وجود خدا یا جبر و اختیار یا تجرد نفس البته برای بشر بسیار اهمیت دارد و بر زندگی تأثیرگذار است، اما اینها مسائل ثابت و ازلی و ابدی فلسفهاند و با تغییر زندگی بشر تغییر نمیکنند؛ گرچه نحوهٔ طرح و حل آنها ممکن است دچار تغییر شود.

فصل اول، تمایزات مقدماتی: فیلسوفان از یونان باستان تا امروز، بنا به سنت سه مفهوم جداگانه را مشخص کردهاند که به درستی میتوان آنها را عشق نامید: اروس، آگاپه، و فیلیا. در مقابل، ارسطو بیشتر بر فیلیا (دوستی، محبت) تأکید داشت تا اروس (عشق). زیرا نظریه ی حرکت جوهری نه تنها پیامدهای فلسفی مهم، بلکه ظرفیت انطباق با علم امروزی را، بسیار بیشتر از نظریه ی سنتی حرکت دارد. نظریه های معنوی وجود داردمثلاً ممکن است عشق را هدیه ای از جانب خدا بدانند.

مگر در جریان نماز خواندن، هنگام تشهد، نمی گوئیم «اشهد أن لا اله الا الله و اشهد أن محمداً عبده و رسوله» (یعنی شهادت می دهم که سوای خدای عزوجل خدای دیگری نیست و محمد بندۀ خدا است و نیز پیامبر خدا ، که در این بخش از نماز پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نخست به عنوان بندۀ خدا ذکر شده است و سپس پیامبر خدا .

آیا «ما» موجودی جدید در جهان است که به نوعی از عاشق و معشوق به وجود آمده یا این که صرفا تعبیری مجازی است؟ در دوران جدید و از قرون شانزده به بعد در غرب گرایش به دنیا و طبیعت جایگزین دنیا گریزی و رهبانیت و تزهد گذشته شده است. کتاب شامل درآمدی به قلم الن سوبل، یادداشتی از نویسنده و هفده بخش است با عنوانهای: «آیا عشقِ رمانتیک مفهومی جدید است؟ سوم آنکه دقیق ترین علوم است؛ زیرا دقیق ترین دانش ها آن هایی هستند که بیش از همه به اصول نخستین می پردازند؛ زیرا آن ها که اصل های کمتری در بردارند، دقیق تر از آن هایی هستند که شامل اصول بیشتری هستند.

بخشهای ابتدایی، شامل نامههای طولانی از یک مرد به نام آلبرتو ناکس است که در خصوص یونان باستان، سقراط و سؤالات اساسی زندگی بشری عنوان میکند. مطمئناً میدانید که تاریخ فلسفه با او و استادش سقراط شروع میشود. بدون گفتن حتی یک کلمه یکسره بهصورت افسر نگهبان خیره شده بود و تکتک حرکات او را با دقتی عجیب دنبال میکرد. از یک به دو، و از دو به همه اشکال منصفانه، و از صورت های منصفانه به اعمال منصفانه، و از اعمال منصفانه به تصورات منصفانه، تا از تصورات منصفانه به مفهوم می رسد. عدالت از آن جا که نقطه اعتدال در همه چیز است، پس شخص عادل همه صفات و ملکات را در حد اعتدال داراست، و از آن رو، که قوانین به دست چنین مردانى پدید آمده، کاملا عادلانه هستند و در جامعه، فقط باید به این قوانین عمل شود، بخصوص آن که این قوانین دربارة همه شؤون زندگى انسان مقرراتى ارائه مى دهند.

این همان چیزی که بلانشو آن را «دیگری» مینامد. را با استفاده از دستورات همین خدا و با در نظر داشتن همان هدف و برای هدف انجام دهد، تمام اینها میشود عبادت. 2.یا خدا خاموش است. نظریه های تکاملی وجود دارند که معتقدند عشق بخشی از فرآیند انتخاب طبیعی است . در توصیف ماهیت عشق و وظایف و نقش های آن، نظریه های گوناگونی ارائه شده است. توصیف ماهیت عشق برای فردی که خود عاشق نشده است یا مورد عشق کسی واقع نشده، امری است مشکل. چکیدة مقاله یکی از مسائل فلسفی که وارد فلسفه اسلام شده است و معرکه آراء میان فلاسفه اسلامی واقع شده است.

با تلاش عقلانی و فلسفی میتوان به شبهات تهدید کننده باورها و ارزشهای الهی پاسخ گفت. کتاب ضیافت مهمترین اثر افلاطون نخستین تلاش جدی و منظم برای بیان چیستی عشق در طول تاریخ است که به شیوهای ماهرانه با ادغام نظریات مختلف، ماهیت عشق را توصیف میکند. براساس فرموده رسول خدا (ص) «إّنا معاشر الأنبیاء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم و نخاطبهم علی قدر عقولهم»؛ یعنی ما پیامبران مأموریم که هر کس را در سطح خود او قرار دهیم و با مردم به اندازه توانایی عقلیشان سخن گوییم.(۲۱) او در کتاب الکشف عن مناهج الادلة بیان میکند: که جمهور مردم نمیتوانند در بسیاری مسائل به یقیین برهانی دست پیدا کنند، به همین جهت باید به آنچه در ظاهر شریعت مطرح شده عمل نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید