فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

36- تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایة انسانی و فناوری نوین. استفاده از منابع مالی باید همراه با برنامهریزی و تدبیر مناسب مدیران صورت گیرد. 2- افزایش بهرهوری تا رسیدن به سطح عالی ازطریق پیشرفت و بهبود روشهای حمل و نقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات. امّا در این ایام، قضیه سلمان رشدی سبب شد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا سفرای خود را از ایران فرا خوانند و ملاقاتهای سطح بالا بین مقامات دو کشور را لغو کنند( Le Monde, 18 February 1989: 1). ایران اقدام به مقابله به مثل کرد. را در بردارد نه دولت – حکومت و اگر کسانى از سیاستدانان، منظورشان از دولت در تعریف سیاستبه «علم دولت»، دولت – حکومتباشد نه دولت – ملت این تعریف در زمره تعاریف قدرتى سیاست قرار مىگیرد نه تعاریف دولتى آن. یکبار حاکم وجود انسان غضب است و دولت آن سلطه گرا و یکبار حاکم وجود شیطان است و دولت آن اقواگرا می شود. زلفی گل گفت: آسیب فرهنگی دیگر در این زمینه، کمتوجهی به علوم انسانی در میان افراد دارای استعداد برتر است. محمدعلی زلفی گل روز چهارشنبه در پیامی تصویری به افتتاحیه ششمین دوره طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی، افزود:مساله علوم انسانی در کشور ما، مسالهای نیست که بتوانیم نسبت به آن بیتفاوت باشیم.

مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در سه سال دوره متوسطه اول با در نظر گرفتن ضریب هر یک از دروس حداقل 378 باشد. وی ادامه داد: مواجهه ما ایرانیان با علم جدید، حداقل از برخی جهات، مواجههای نامتوازن بوده است. وی ادامه داد: برای تحول در علوم انسانی، باید اهمیت این علوم را در فرهنگ عمومی تثبیت کنیم و به دانشجویان علوم انسانی بها بدهیم، باید زمینه جذب افراد مستعد و با انگیزه را به این رشتهها فراهم کنیم و طرحی نو در برنامهها، روشها و ساختارها و شیوهها و متون آموزشی در این حوزهها دراندازیم. نشریهی پژوهشنامهی انتقادی متون و برنامههای علوم انسانیِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی رتبهی الف ارزیابی نشریات سال ۱۳۹۹ توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را کسب کرد. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی دچار تغییر و تحول گوناگونی گشته است، که در هر برهه­ای از زندگی سیاسی، تسلط گفتمان خاصی را شاهد بودیم.

جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ارزشها و آرمانهایی همانند استقلال و عزت، آزادی و آزادگی، عدالت و حفظ کرامت و ارزش الهی انسان پا به عرصه نهاد. سیاست عدم تعهد مصدق که بیشتر به نام سیاست “موازنۀ منفی” شناخته شده است در پی حفظ استقلال ایران از طریق پایان دادن به سلطۀ انگلیس بود. در چنین شرایطی، مشاهده جمعی از نخبگان علوم انسانی کشور که به نوبه خود، سعی کردهاند با طرحی ابتکاری و با تمرکز بر همین نکات، مسیری نو به سوی امر دشوار تحول در علوم انسانی در کشور بگشایند، مایه امیدواری و خوشحالی است. ۶. طراحی و پیاده سازی سامانه حمایت و تشویق مادی و معنوی از افراد خلاق و طرح ها و خلاقیت های برتر قرآن و عترت. ۲۱. بستر سازی برای تغییر رویکرد حمایتی وترویجی به سمت موسیقی ریشه دار ایرانی وحذف تدریجی موسیقی های مبتذل. مقالههای ارسالی بایستی از نظر موضوع/مساله و از جهت رویکرد و روش و نگرش میانرشتهای باشد و میانرشتگی در چکیده و مقدمه و نتیجه تبیین شده باشد. باوجود رویکرد مشابه AMD و اینتل در ارائه فناوری FSR و XeSS بهصورت متن باز، انویدیا تاکنون تمایلی برای اوپن سورس کردن تکنولوژی DLSS نداشت.

هزینهی دورهی مبتنی بر نرخ 29،000 دلار استرالیا در یک سال تحصیلی استاندارد تمام وقت است (100 واحد). پس شکل دادن به حکومتی که بتواند در ضمن تدبیر امور عادی زندگی مردم، چنین ارزشهایی را نیز محقق کند، یک ضرورت و نیاز اساسی است. دانشجویان خارجی باید هزینهی امکانات و خدمات دانشجویی را بپردازند اما این هزینه در نرخ سالانه گنجانده شده است. به گفته وی، این مساله باعث شده ما در برخی از عرصههای بسیار مهم اداره کشور (که نیازمند دانش تخصصی در حوزههای علوم انسانی است) افراد برجسته اندکی داشته باشیم. البته بیتردید این علوم نیز برای پیشرفت کشور ضروری هستند، ولی مساله، عدم توجه متوازن و دستکم گرفتن جایگاه علوم انسانی در اداره امور جامعه و به طور ویژه، تمدنسازی در تراز جهانی است. اصلاح و تدبیر (اداره امور) کشور در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی را سیاست گویند. نخست لازم است آن حقیقت را که در این زمینه، همه به آن اشاره مىکنند، در حول و حوش آن سخن مىگویند و مسائل و مشکلات مربوط به آن را به بحث مىگذارند پیدا کنیم; چرا که در غیر این صورت اختلاف و اتفاق علماى سیاسى بىمعنا است چون محور و موضوع واحدى که درباره آن اختلاف یا اتفاق داشته باشند وجود ندارد و به اصطلاح زبان مشترکى وجود ندارد، بلکه دانشمندان مختلف در زمینهها و موضوعات مختلف و نامرتبط سخن مىگویند و هر یک درباره مفهوم خاصى از سیاستسخن مىگوید که با مفهوم مورد نظر دیگرى کاملا متفاوت است.

دیدگاهتان را بنویسید