شعر با س دلنشین ناب ، سروده های خوش آهنگ از شاعران خوب و اصیل

ما در سایت سلام دنیا مجموعهای از زیباترین اشعار عاشقانه کوتاه و بلند مولانا را گردآوری کردهایم. مجموعه اشعار کوتاه و زیبا در مورد دوستی و رفاقت (شعر کوتاه و بلند در مورد دوستان و رفاقت) را در این مطلب آریا مگ آماده کرده ایم. مانند: دو، تو، و آن را بدین شکل (U) نشان می دهند.هجای بلند عبارت است از حرف بی صدا که در پی آن حرکتی کشیده (آ، او، ای، ای، او «ow») بیاید. شیوه روایت شعر شباهت تا می دارد به سطرهایی از منظومه «مسافر» که قبلاً مورد بررسی قرار دادیم، با این تفاوت که در اینجا اهمیت لفظ بر معنی پیشی گرفته است و شاعر بیشتر در پی بیان بازی های لفظی خویش است تا بیان صریح واقعیت.

با مرور ویژگیهایی که نظامی برای زن آرمانی شمرده است، می توان به این نتیجه رسید که او با ساختن و پرداختن منظومه های خود، تصمیم داشت استعدادهای نهفتة زنان را به جامعة خود معرفی کند و آنان را به تفکر دربارة این شاهکار خلقت وادارد. روز پدر برای آنان دلگیر و غمبار است چرا که پدر خود را دیگر در کنارشان نمیبینند. شاه چون از کیفیت عمل آگاهی می یابد، می گوید که این هنر در اثر تمرین حاصل شده است نه قدرت خارق العاده. در ادامة داستان، کنیزک جان سالم بدر برده فرصتی می یابد تا نوزاد گوساله ای را بر دوش گیرد و هر روز با طی کردن 60 پله، خود را به این کار عادت دهد و روزی هنر خود را در بدوش کشیدن گاوی پیل پیکر نزد شاه به نمایش گذارد.

معنی این شعر همچون بسیاری از اشعار مولانا، با عرفان و الهامات وارده به وی بررسی میشود. به هر پدیدهای و به هر جمادی جان میدهد. سپس می گوید: سرّ این افسانه آن است که هر زنی که آینه و شانه را افکند، یعنی در سختی و سختکوشی مانند کوه و بیشه شود. معلوم می شود که نظامی اینگونه امور را به دیدة ظاهر نمی نگریست و در نتیجه مانند عامة مردم داوری نمی کرد؛ به نظر او، زن بودن مغایرتی با سختکوشی، تدبیر، دلاوری و غیره نداشت و زنان با تعدیل اوصاف خود می توانستند مجموعه ای از فضائل شخصی و اجتماعی را در خویش به وجود آورند.

برخی از دوستان و شاعران هم دوره با ایرج میرزا مانند محمدحسین شهریار و وحید دستگردی، در سوگ او اشعاری سرودهاند. شیرکو بیکس یکی از این شاعران است. شیرکو بیکس بر آن بود که اگر زن را از جهان شعر حذف کنند، شعر مانند ماهیای که از آب بیرون بیفتد، خفه میشود و میمیرد. گیاهان و طبیعت و اشیاء و پدیدهها در شعر شیرکو دقیقاً مانند یک انسان، شادی و غم و خاطره دارند: رعد و برق عاشق میشود؛ گوشواره خودکشی میکند؛ صندلی خاطراتش را بازگو میکند. این اشعار را می توان در قالب شعر نو که بیانگر حالات روحی و غم شاعر می باشند نیز مشاهده نمود.

24- نه نظامی شاعر عارفی است و نه خسرو و شیرین عارفانه است. 9 – نظامی گنجوی ـ الیاس: خمسه (مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، شرفنامه و اقبالنامه)، تصحیح محمد وحید دستگردی، تهران، مؤسسة مطبوعاتی علمی، 1313 – 1318، چاپ اول. 8 – مولوی ـ جلال الدین محمد: مثنوی معنوی، تصحیح رینولد. هنگام حمله مغولها به آسیای میانه، بین سالهای 1215 و 1220، مولوی با خانواده و گروهی از شاگردان بلخ را ترک کرد.

شعر انقلاب هر چند لهجهای انقلابی دارد، ولی از آنجا که مضامین آن با هنجارها و ارزشهای انقلاب اسلامی انطباق کامل ندارد، نمی توان آن را در تعریف با شعر انقلاب اسلامی یکی دانست. «در نظر بیدل آینه به اعتبار اینکه مانند چشمی است که همیشه باز است و هرگز بسته نمیشود یادآور حیرت است» (شفیعی، 1389: 323) و مهمترین پیام عرفانی و فلسفی شعر بیدل چیزی جز تصویر حیرت نیست.

آیا باید همیشه به هم رسید؟ همچنین در این مقاله نکات بیشتری را مطرح کرده ایم که در انتخاب روش ها حتما باید به آنها توجه کنید. برای اینکه بتوانید در نوشتن متن شروع سخنرانی موفق عمل کنید و جملاتی عالی و جذاب انتخاب کنید، ابتدا باید به موضوع مورد بحث خود تسلط کامل داشته باشید و سپس مخاطبان خود را بشناسید. قصه ها و شعر های کودکانه از انواع سرگرمی مناسب برای کودکان هستند و شما می توانید با کمک انواع شعر و قصه ها کودکان را با مطالب آموزنده زیادی آشنا سازید.

مادرم پیامبری بود با زنبیلی پر از معجزه ! خواننده برای رنجها و عذابهای شیرین بخاطر این موجود سبک که محروم از هر شایستگی است، دل می سوزاند. شعرهای کودکانه برای یادگیری اسامی دوازده امام به کودکان دلنشین و ساده هستند و ارتباط قوی با کودکان برقرار می نماید. او بیش از پنج دهه شعر سرود و با شعرهایش زیست. مي شود. اصلي ترين ضرورت ها و مقوله هاي شعر ناب کودک نيز عبارتند از: شادي، فانتزي، بازي هاي زباني، زبان طنز، زبان گفتار، واقع گرايي، مضامين ملموس، ترجيح لذت برآموزش و ترجيح تخيل بر تعقل.

برید پایین شعرهای الهام بخش رو بخونید و لذت ببرید. پدر برای اولین بار دید که دخترش به جای اینکه دو ساعت با تلفن حرف بزنه بعد از یک ربع حرف زدن تلفن رو قطع کرد. نظامی برای ترک امور زنانه و میل به کار مردان، افسانة نمادینی آورده می گوید: زنی از راه جادو شانه و آینه ای در راه افکند؛ آسمان شانه را یافت و از آن جنگل ساخت و آینه را جسته از آن کوه ساخت. در اندیشه او، زن و آزادی و زندگی، وجودشان به هم وابسته و لازم و ملزوم یکدیگر است. از دید شیرکو بیکس، زن نه تنها سرچشمه تخیلات رمانتیک در شعر است که مهمتر از آن، بال دیگر زندگی، سرچشمه پایانناپذیر انرژی، شالوده خوشبختی و خوشحالی و نیروی اصلی در کارزار زندگی است.

در ادامه مجموعه شعر در مورد چشمان زیبا را تقدیمتان می کنیم که در آن ها به زیبایی چشم، خماری و مستی چشم، چشم سیاه، چشم جادوگر، چشم و مژه سیاه، چشمان آهو، چشمان سبز، چشم آّبی، چشم عسلی، چشم قهوه ای، فریب چشم و … به طور کلی مبارزه با ظلم و استبداد، حفظ مصالح و منافع مردم و همبستگی ملی برای شهریار مهم است؛ همین انعکاس مسائل اجتماعی، مردم پسند شدن شعرش را سبب شده است. برای شناخت عظمت اندیشهها و اشعار این شاعر سخنپرور میبایست که از اشعار این شاعر دیرآشنا در کتابهای درسی دانشآموزان دبیرستانی آورده شود و هر از چندگاهی عوامل اجرایی آموزش و پرورش در ایران از متخصصان این کار دعوت کنند تا این شاعر و اصطلاحات وی را برای دانشآموزان و همکاران تشریح نمایند و این جرقهای میشود برای تحقیق و تدبر در اشعار و آثار این شاعر صنعتپرداز و نیز میتوان با برگزاری همایشها و کنفرانسهای مختلف به بهانة زادروز و یا درگذشت این شاعر رازناک در دانشگاهها و مراکز علمی، ارزش وجودی او و افکار و اشعار و زبان و سبک او را بیش از پیش برای دوستارانش روشنتر ساخت.

10 – یوسفی ـ دکترغلامحسین: چشمة روشن (دیداری با شاعران)، تهران، انتشارات علمی، 1369، چاپ اول. حیران خانم به علت احاطه و تسلط کامل به لهجه آذری غزل های قوی تر و پراحساس تری را سروده و گاهگاهی با مهارتی تام به استقبال شاعران بزرگی چون فضولی ، نسیمی ، قوسی رفته است . اینگونه موارد نشان می دهد که نظامی بر خلاف نگرش متداول جامعة خود، با دید باز به شخصیت زن می نگریست و او را در برخی خصلتهای فردی مردپسند خلاصه نمی کرد؛ او زن را شایستة پذیرفتن مسئولیت در سطح کلان اجتماعی می دانست و نه تنها کمتر از مردان تلقی نمی کرد، بلکه جایگاهی برتر هم بدیشان می داد تا با نشان دادن شایستگی های خود، بطلان عقیدة عمومی را در خصوص شکنندگی و ناتوانی خود ثابت کنند.

فقط یک بار به تصمیم خود کاری انجام می دهد و آن خیانت ناپاکی است به فرهاد. با آرزوی موفقیت در هر کاری که انجام می دهید… آرزو و اهداف بزرگی دارید که با تلاش به نیمی از آنها می رسید. در باور او تا زن به آزادی و رهایی و حرمت تمام و کمال انسانی نرسد، جامعه بشری روی خوشبختی و آزادی واقعی را نخواهد دید. این شاعر در مورد نقش انجمنهای ادبی در استمرار ادبیات انقلاب اسلامی گفت: انجمنهای ادبی اگر در مسیر خود حرکت کنند قطعا در رشد، شکوفایی و کشف و بارور کردن استعدادها نقش ارزندهای دارند.

دیدگاهتان را بنویسید