شعر ایرج میرزا در مورد زن – اشعار منتخب ایرج میرزا در باره مادر

ـ آبِ شمشیر: این اصطلاح از تعابیر خاص و از نوآوریهای بیبدیل بیدل است و به معنی جوهر و برندگی شمشیر بهکار رفته است که از یک نظر شمشیرهای هندی را یادآور است که در بین انواع شمشیرها به آبداری و تیزی و برندگی شناخته شدهتر و مشهورتر است و یکسو قلم بیدل را متذکر میشود که بهسان تیغهای هندی از سال1054 تا به امروز همچنان تیزی و برندگی و اثرگذاری خویش را از دست نداده است و خواندن اشعار بیدل دقیقاً همان تأثیری را که در سالهای اولیه خویش داشته همچنان نیز دارد و حتی به جرأت میتوان گفت که بیشتر از آن زمانها امروزه و در میان ادیبان جهان جایگاه ویژهای به صاحبش اختصاص داده است.

در مورد مکان خلق این نگاره نیز می توان گفت که در ایران یا افغانستان ترسیم شده و هم اکنون در گالری شخصی خارج از ایران نگهداری می شود و در معرض مشاهدۀ عموم قرار ندارد. پیشینیان می گفتند در شعر فارسی ، کسی استاد است که قصیده تواند گفت ، امّا حق این است که استاد مسلّم کسی است که از عهدۀ سرودن رباعی برآید. امّا این شعف سرمستانه راهی برای پرستش “و” و در حقیقت “رقس برای خدا” است.

چه رنجي ميکشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است… تا چه. کردم که. من محمد تابناک، دانشجوی رشته ی حسابداری از شهر خورموج (واقع در استان بوشهر) هستم و به علت علاقه ی بسیار زیاد به اشعار ایرج میرزا اومدم و یه وبلاگ درست کردم که بسیاری از اشعار ایرج میرزا رو در اون گنجوندم. آن دیوان عظیم، دریای عمیقی که بیدل دارد و چقدر عرفان تو این مفاهیم توحیدی و عرفانی هست – که آقای کاظمی کار خوبی روی گزیده غزلیات بیدل کردند که من مقداری از آن را تورق کردم.

دیگر از مشخصّات قرن هفتم این است که در این قرن عرفان به اوج رواج خود می رسد. درباره ی سبک پر رمز و راز هندی و دیگر شاعران این سبک، کارهای تحقیقی بسیار جامع و ارزشمندی از سوی ادیبان و اهل فن، انجام شده است که هر کدام از آن تحقیقات به نوبه ی خود، روزنه ای جدید در جهت شناسایی زوایای پنهان سبک هندی و شاعران برجسته ی آن، بخصوص، صائب تبریزی و بیدل دهلوی پیش روی خواننده ی علاقه مند باز می کند، اما با وجود گستردگی و وسعت دامنه ی تحقیقات انجام شده در تمامی ابعاد سبک هندی، در زمینه ی هنجار گریزی و آشنایی زادیی معنایی(مخالف خوانی) و اقسام دیگر آن نظیر: هنجارگریزی واژگانی، نحوی، زمانی(باستان گرایی)، گویشی، نوشتاری و..

برخی از این شاعران بسیار مشهور و برخی دیگر کمتر شناخته شده اند. پژوهشگران و صاحب نظران براي شعر ناب کودک امتيازات و مختصاتي قائل هستند که بعضي از شاعران کودک با ويژگي هاي سبکي خود، بيش و کم بدان نزديک شده اند. بدين منظور ابتدا به شناخت نيازها و امکانات زباني کودک براي آفرينش شعر ناب کودک توجه و سپس جلوه هاي شعر ناب از جنبه هاي زباني، تصاوير شعري، موسيقي کلام، هنجارگريزي هاي سبکي و مضمون ها در مهمترين اشعار رحماندوست کند و کاو و بررسي شده است. آثار میر علی بسیار مورد توجه شاه جهان گورکانی بود و در دوران حکومت این شاه بسیاری از خوشنویسی های او در کتابی به نام شاه جمع آوری شد.

من سعی دارم یه مجموعه از بهترین عکس ها و اشعار و متون با موضوع عشق از تمام ابعاد رو در اینجا گرد آوری کنم و امیدوارم بتونم شما رو راضی و خوشحال کنم. امیدوارم که خوشتون بیاد. میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی (1054-1133) بزرگترین شاعر پارسیگوی سدة یازدهم و دوازدهم هجری است که توانسته است بهوسیلة آثاری که در نظم و نثر دارد و با بینشی کاملاً تازه و با گویشی تقریباً بیهمانند در میان اقران خویش شناختهشدهتر و مشهورتر شود. پیداست که ذهنهای خوگرفته به زبانها و بیانهای گذشته، ممکن است نتوانند با این زبان و بیانِ تازه پیوند بگیرند و از آن لذت ببرند.

حوزه اصلی اشعار عارفانه مولانا عرفان، ارتباط با خدا و شناخت دنیا و خلقت است. بعدِ تو حسرت دنیا به دلم می ماند.. شاعر، حاکم را همانند قبله ای می داند که همگی به سوی او در حال حرکتند و همگی دشمنان وی مانند گوسفندانی که در قربانگاه عید قربانی می شوند، شکست خورده و نابود می گردند. یکی از مهمترین آثار برجای مانده وی دیوان اشعار است که به تصحیح اکبر بهداروند به چاپ رسیده است. یکی که زمستونا برات شالگردن ببافه ، تابستونا نوشیدنیهای رنگارنگ درست کنه . یکی از چهرههایی که از پیش از این هم راه را درک کرده و همراهی را آغاز کرده بود، «مرحوم حمید سبزواری» بود.

مسلّم است، که هر واژه دارای صورت و معنی است، یعنی به عنوان صورت ویژگیهای صوتی و لوزی فهمیده میشود و به عنوان معنی باشد، حقیقتی است، که توسط واژه درک کرده میشود. بخش شعر و ادب ستاره در سرویس فرهنگ و هنر، برای آشنایی هر چه بیشتر علاقمندان به آثار ادبی پر بار پرداخته است. من سؤال کردم: چه چیزی درآدمها شما را بیشتر متعجب می کند؟ من کار را از همان جایى که دیگران رهایش کرده اند، آغاز کرده و دنبال مى کنم.

باید در هر کاری به امکان و عملی بودن آن کار ایمان داشت. البته این مسأله باز به خود زن بر نیم گدد .چون در مقابل هر زن هوسران وچشم چرانی ، مرد چشم چرانی نیز وجود دارد وزن ومرد بد اسیر هوس ونقشه های پلید شیطانی اند . ـ بیدل از مفهوم «آب شدن» نیز فراوان در اشعارش استفاده نموده است که در بیشتر اوقات مفهوم «از بین رفتن» را در ذهن تداعی میکند.

سنگ. اطفال است. دامنگیر ما. وقتی چیزی را بدست می آوریم، به خود افتخار کرده، حس خوبی به ما دست می دهد و به مرحله بالاتری از مهارت، احترام و فرصت ها گام می گذاریم. چرا که نکته ای اندیشیده و پیامی سنجیده را بی مقدّمه و مؤخره ای زاید به مستمع القامی کند و سپس بلافاصله فرصت نواختن آلات موسیقی را به هنرمند می دهد . روان شناسان اکنون دریافته اند که هر ماه نشانه رنگ مخصوصی است که می تواند برخی خصوصیات باطنی شما را بر ملا سازد.

به هر صورت این ابیات از غزل عرفانی هست، که از صداقت و محبّت شاعر به آفریدگار هر دو عالم شهادت میدهد. باید توجّه داشت که شاعران دوره بازگشت بیشتر توجّه خود را به دو قسم معروف شعر یعنی قصیده و غزل معطوف داشتند و چندان به رباعی نپرداختند.20 در قرن چهاردهم اصولاً شیوه شاعری تغییر کرد وسبک عوض شد ، امّا نیما یوشیج بنیانگذار شعر نو از میان قوالب قدیم به رباعی علاقه داشت.

خاقانی شروانی بر شاعران پس از خود مانند حافظ تأثیر انکارناپذیر گذاشت. افضلالدّین بدیل بن علی خاقانی شروانی (۵۲۰-۵۹۵ه.ق) از بزرگترین قصیدهسرایان فارسی بود و در مثنوی، غزل و رباعی نیز دست داشت. غیر از معنی شعر شنیدستم که شهبازی کهنسال شما میتوانید شعر امید به صورت داستان را نیز در ستاره بخوانید. بیدل آن را نیز در دو مفهوم متضاد از هم(مثبت و منفی) به کار برده است. مطرب بگو. که کار جهان. گزین. کرد. کار آزموده. سکندر. چو کرد. آن بناها. 6- کوتاه و موجز بودن شکل و مضمون رباعی و سازگاری آن با ارزش وقت در عصر ما.

ایرج میرزا شاعر برجسته اواخر عصر قاجار ، شاعر اصلی در کل تاریخ شعر فارسی و تا حد زیادی بزرگترین شاعر از تبار فتحعلی شاه بود . ایرج میرزا (۱۲۵۱ خورشیدی تبریز – ۲۲ اسفند ۱۳۰۴ خورشیدی تهران) ملقب به «جلالالممالک» و «فخرالشعرا»، از جمله شاعران برجسته ایرانی در عصر مشروطیت (اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی) و از پیشگامان تجدد در ادبیات فارسی بود. او فرزند صدرالشعرا غلامحسینمیرزا، نوهٔ ایرج پسر فتحعلیشاه و نتیجهٔ فتحعلی شاه قاجار بود. ایرج میرزا در قالبهای گوناگون شعر سروده و ارزشمندترین اشعارش مضامین انتقادی، اجتماعی، احساسی و تربیتی دارند. ایرج میرزا در پی یک سکته قلبی در منزلی در تهران درگذشت.

زبان شعری او در عین سادگی پخته و جا افتاده است . در آن لحظه کبوتر که از همه جا و همه چیز ناامید شده بود، به خدا امید بست و در دلش از خداوند کمک خواست. کبوتر هم خوشحال شد و پرواز کرد. اگر کسی منتخبی از رباعیّات در این شیوه را گرد آورد، با مجموعه ای دلپذیر روبرو خواهد شد. که رابطه ای ناسالم وغیر انسانی است که متاسفانه در میان آدمی در جریان است . ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – شعر «امید» از پروین اعتصامی درباره امید داشتن به خدا و یاری پروردگار است.

اشعار کلاسیک فارسی نشانی از هویت ادبیات پربار ایرانیان بوده و با در برداشتن محتوای غنی و مفاهیم زیبا و حکیمانه، در همه اعصار از محبوبیت زیادی برخوردارند. این ورق خوشنویسی فوق العاده در اواخر قرن شانزده میلادی توسط محمد حسین کاتب مشهور به زرّین قلم خطاطی شده است. خطاطی شعرهای فارسی زیبا و کوتاه عنوانی است که ما برای این مطلب در نظر گرفته ایم تا در ضمن آن تعدادی از بهترین آثار خوشنویسی به خط زیبای نستعلیق و نگاره های مرتبط با ادبیات گرانقدر فارسی را قرار دهیم. با این حال به نظر می رسد که این اثر در دوران صفوی خلق شده و بعداً در یک کتاب خوشنویسی کامل جای داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید