سیاست های کلی نظام

بله، سیاست است، در عملِ حج کار سیاسی هست، امّا این کار سیاسی عیناً همان تکلیف دینی است، عیناً همان عبادت است؛ ببینید که اینها جزو نکات مهمّی است. دوره کارشناسیارشد مهندسی فناوری اطلاعات با هدف پذیرش فارغالتحصیلان دورههای کارشناسیارشد در رشتههای مهندسی صنایع، نرم افزار وIT و افرادی که قادر باشند در زمینههای فناوری اطلاعات فعالیت کنند تاسیس شده است. به همین دلیل مطالعه کتب متفاوت از اصلیترین مواردی است که هر دانشجوی علوم انسانی باید به آن واقف باشد چراکه رشتههای علوم انسانی فاقد دروس عملی هستند و مطالعه اصلیترین ابزار هر دانشجو بهحساب میآید. در حال حاضر، ایران در بین 11 کشور خاورمیانه، حائز رتبه ی نهم است که تا رسیدن به جایگاه اول برنامه تا سال 1404 ، فاصله ی زیادی دارد. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نقش و کارکردهای فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان محور بسیاری از تحولات جهانی، امری انکارناپذیر است، فناوری اطلاعات و ارتباطات با سرعت چشم گیری در حال پیش روی است و تمامی کشورهای جهان تلاش می کنند تا با برنامه ریزی های جامع و آینده نگر، زمینه ی توسعه ی شاخص فاوا را فراهم و گام های مهمی در جهت ارتقای رتبه ی خود و توسعه ی جامعه ی اطلاعاتی بردارند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به عنوان فناوری کلیدی قرن حاضر در زمینه ی دستیابی به اهداف کلان توسعه ملی و همچنین اهداف بین المللی مانند اهداف توسعه هزاره و اهداف توسعه ی پایدار، نقش محوری ایفا می کند، این فناوری به عنوان سنگ بنا و ستون اصلی جامعه اطلاعاتی شناخته شده است. این مدیریت، شامل منابع محسوس مانند شبکه، کامپیوتر و تجهیزات داده و همچنین به عنوان منابع نامشهود مانند نرمافزار و دادههای وسیع میباشد. بر اساس تقسیم بندی صورت گرفته ایران در حوزه شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات اتحادیه بین المللی مخابرات IDI” “در سال 2015 رتبه 91 با مقدار شاخص 4.75 را به خود اختصاص داده است و این در حالی است که در این برآورد در سال 2010 ایران در رتبه 99 با مقدار شاخص 3.82 قرار گرفته است. در این بخش شاخص استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات اتحادیه بین المللی مخابرات، ایران در سال 2015 رتبه 108 با زیر شاخص 19/2 و در سال 2010 رتبه 114 با مقدار شاخص 6/0 از آن خود کرد. در بخش زیر شاخص دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات اتحادیه بین المللی مخابرات، ایران در سال 2015 رتبه 80 را با مقدار شاخص 97/5 را از آن خود کرد و این در حالی است که در همین دسته بندی در سال 2010 ایران رتبه 82 را با مقدار شاخص 62/4 به خود اختصاص داد.

شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سه حوزه مهارت، استفاده و دسترسی دسته بندی می شود. این شاخص شامل سه معیار میزان بزرگسالان باسواد، میزان ثبت نام در مقطع دوم تحصیلی (مثلاً مقطع راهنمایی تحصیلی یا دبیرستان) و میزان ثبت نام در مقطع سوم تحصیلی (مثلاً مقطع دبیرستان یا دانشگاه) است. با قضاوت از روی چهار مرحلهی حل مشکلات با استفاده از فناوری، مشاهده میکنیم فناوری مورد استفادهمان با ایدهی حل مشکل یا رسیدن به یک فرصت شکل گرفته است. ۱ ما چه اطلاعاتی را گردآوری و چگونه استفاده میکنیم؟ به علاوه حمایت ایران از گروه های اسلامی نظیر حماس و حزب اله را برخلاف منافع خود می پنداشتند. به عبارت دیگر در حال حاضر، همه چیز به سمت IT پیش می رود و به همین دلیل فارغ التحصیلان این رشته اگر توانمند باشند، بیکار نخواهد ماند.پردرآمدترین مشاغل IT کدامند؟ در این دوره تلاش گردیده است تا حوزه کاربردی فناوری اطلاعات در عرصه تجارت را مد نظر قرار دهد و با همکاری اعضای هیأتعلمی دانشکده فنی و نیز تعدادی از اعضای هیأتعلمی دانشگاه حدود130 دانشجو را در این رشته فارغ التحصیل کرده است. شرایط فوق سبب گردیده تا موضوع اطلاعات برای سازمانهای تولیدی از اهمیت زیادی برخوردار شود.

اهمیت این بررسی از آنجا ناشی می شود که چند سالی است در کشور، افزایش تعداد واحدهای تولیدی و به تبع آن تحقق نسبی فضای رقابتی باعث گردیده تا توجه تولیدکنندگان و شرکتهای صنعتی به کیفیت محصولات، افزایش سهم بازار و مسئله صادرات معطوف گردد. لیکن وضعیت تا فروردین 1368 قدری آرامش یافت و بعضی کشورهای اروپایی سفرای خود را به تهران باز گرداندند. با رسیدن سال 1370 ، جو روابط ایران و اروپا، به استثناء موارد اندکی، آنچنان بهبود یافته بود که معاون نخست وزیر ایران در تیر ماه 1370 اعلام داشت که چند تن از رؤسای کشورهای اروپایی درصدند که از ایران دیدار کنند (BBC Summary of World Broadcasts, July 10, 1991). فرانسوا میتران، رئیس جمهور فرانسه، یکی از این شخصیتها بود. این اقدامات سبب تشدید تنشها نه تنها با آلمان بلکه با کل کشورهای اروپایی گردید. حتی در مواردی آن­قدر شتاب به خرج داده شده است که بدون هماهنگیهای مورد نیاز و مشخص کردن یک متولی معین برای خرید و انتقال فناوری، چند هئیت مختلف به سوی کشورهای دارنده فناوری اعزام شده و کشور همچنان در جایگاه واردکننده ماشین­آلات در بسیاری از صنایع نگه داشته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید