زیــــــــباترین انتظار زندگیم حسرت دیدار توبود

آورد ، ولى هنگام آوردن آن ها اصول اخلاقى را رعايت نكرد ، و آن ها را از كنار جنازه هاى كشته شدگان يهود حركت داد ، صفيه وقتى كه پيكرهاى پاره پاره يهوديان را ديد بسيارناراحت شد و صورتش را خراشيد ، و خاك بر سر خود ريخت ، و سخت گريه كرد . او در جوانی از طرفداران سرسخت کمونیسم بود و در سال 1931 به حزب کمونیست آلمان پیوست، اما هفت سال بعد در بحبوحه ی دادگاه های مسکو از حزب جدا شد و در باقی عمر خود به یکی از مخالفین آشتی ناپذیر استالینیسم و یکی از فعالان ضدکمونیست تبدیل شد.

خوانندگان عزيز مستحضر هستند كه ريشه اغلب مشكلات آنجا كه حد متوسطي از مسئوليتپذيري فردي وجود دارد، سيستمها هستند و اينجاست كه، اگر اين زمينهها به خوبي فراهم شود، بستر مناسبي براي مسووليت پذيري سازماني ايجاد ميشود. اِدکاربش روانشناس معروف فرانسوی میگوید: «ظواهر ایدئولوژیک و اخلاقی که تمدّن اروپایی را زینت میدادند از آنجا که مبنای آنها منحصراً مادّی بود بر اثر جنگ جهانی منهدم شدند. به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، یکی از مسائلی که نیاز به توجه ویژه ای دارد بحث اخلاق اجتماعی در روابط انسانی است. 5 از عادل ترین مردم کسی است که آنچه بر خود نمی پسندد بر دیگری نپسندد.

در صداقت شما شک نیست، آنچه باعث این بدنگری میشود، بعد غیرانسانی یا شیطانی «درونی»، انسان است که او را دچار وسوسه میکند. 6. آنچه برای خود میپسندد، برای تو نیز بپسندد. مسئوليتپذيري يعني پاسخگويي در قبال وظيفه و تكليف، بنابراين مسئول در قبال رفتار خود و عوارض ناشي از آن، مورد سوال و بازخواست قرار ميگيرد و تشويق و يا تنبيه ميگردد. مثلاً، وقتي گفته ميشود: نظام آموزشي كشور مسئول پرورش نيروي انساني متعهد و متخصص است يا فلان سازمان مسئول واردات داروهاي خاص است يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مسئول تامين، حفظ و ارتقاء سلامت است، در همه اين موارد، مسئوليت كلي و علاوه بر لزوم رعايت مباني علوم پزشكي، پاسخگويي در عرصههاي اجتماعي نيز مطرح است.

براي كاربردي نمودن اخلاق حرفهاي در عرصه جامعه، چه مسيرهايي طي شده است؟ پس نميشود گفت، اخلاق حرفهاي تنها با آموزش به دست ميآيد؟ بايد تكنيكها و مهارتها افزايش يابد، بايد توان فكري ارتقاء يابد و نگرشها متحول شود و در كل شكلي از معرفت و بصيرت ايجاد شود و گرنه با يك بخشنامه و يا چند توصيه و يا چند ماده قانوني كه نميشود مثلا پديدههاي خلاف اخلاق حرفهاي مانند زيرميزي و يا تقاضاهاي القايي را به طور كامل در حوزه نظام سلامت برچيد.

قبل از پرداختن به اين موضوع لازم ميبينم به معني و مفهوم سه واژه اشاره كنم. بنابر اين براي نيل به اخلاق حرفهاي هم ژرفانديشي لازم است و هم اين مفهوم دامنه وسيعي را در بر ميگيرد. از طرف ديگر بايد فراتر از قانون و علم اقتصاد به دنبال اهداف بلند مدتي باشد كه براي جامعه مفيد است و اين بستگي به مهارتهاي ادراكي بالايي نيز دارد كه مديران سطوح بالا بايد واجد آن باشند، تا به مسووليتهاي اجتماعي خود عمل كرده باشند. مثلا انجام كارهايي كه باعث بهبود وضع جامعه ميشوند و اجتناب از كارهايي كه وضع جامعه را بدتر ميكنند، در اين حيطه قرار ميگيرند.

علم اخلاق، علمی است که صفات نفسانی خوب و بد و اعمال و رفتار اختیاری متناسب با آن ها را معرفی می کند و شیوة تحصیل صفات نفسانی خوب و انجام اعمال پسندیده و دوری از صفات نفسانی بد و اعمال ناپسند را نشان می دهد».(2) بر اساس این تعریف، علم اخلاق علاوه بر گفتگو از صفات نفسانی خوب و بد، از اعمال و رفتار متناسب با آن ها نیز بحث می کند، و هم چنان راه کارهای رسیدن به فضیلت ها و دوری از رذیلت ها را نیز مورد بررسی قرار می دهد. بايد كار علمي، فرهنگي، مهارتي و حقوقي توامان انجام پذيرد.

يك مدير از يك طرف در فعاليتها، بايد برابر با قانون، آيين نامهها و دستورالعملها، استانداردهاي حقوقي و اقتصادي و … برخي دانشمندان علوم مديريت، مسيرهاي طي شده اخلاق حرفهاي براي رسيدن به مرحله عمليات فردي و سازماني را اينگونه ذكر كرده اند كه باورها و اعتقادات فرد، سازمان و قوانين حاكم بر آن را ميسازند و مسئوليت به دنبال آن شكل ميگيرد و يا به عبارتي دقيقتر استمرار عمل به قانون، به مسئوليتپذيري عمق ميبخشد و همين زمينهها، پيش بيني رفتار را موجب ميشود. در واقع ريشه اخلاق حرفهاي، باورها و اعتقادات فردي و سازماني است.

بیشترین امتیازی که امت من به سبب داشتن آن به بهشت می روند، تقوای الهی و حسن خلق است. ۲٫ یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز به این خلق نیکو، دعوت و سفارش شده اند. حضرت علی علیه السلام در این باره می فرماید: «کَمْ مِنْ وَضیعٍ رَفَعَهُ حُسْنُ خُلْقِهِ؛ چه بسیار فرد بی مقداری که خوش رویی او را برتری بخشیده است.» همچنین حسن خلق، مشکلات و ناهمواری های زندگی را برای آدمی هموار می گرداند. 1. توجه به ارزش و آثار معنوی و مادی خوش اخلاقى و آثار نیک آن و همچنین زشتى بداخلاقى و آثار بد آن؛ براى این منظور بهترین راه، مطالعه آیات و روایاتی است که در زمینه خوش اخلاقی و بداخلاقی وارد شده است.

خوش خلقی، پیوندهای دوستی را محکم و پایدار می کند. آیا با این نوع تعریف اخلاق فیلسوفان و حکیمانی همچون ارسطو،ابن مسکویه و ارسطو می تواند انسان ها را به سوی سعادت و کمال حقیقی راهنمایی کند؟ کتاب اخلاق: متن آموزش اخلاق فردی و اجتماعی نوشتهی جواد محدثی ، به بررسی آموزههایی مذهبی و کاربردی در زندگی روزمره میپردازد. کتاب طعم زندگی: آموزههایی برای بهتر زیستن نوشتهی حبیب الله فرحزاد ، به بررسی مباحثی از قبیل سخاوتمندی، انفاق، اخلاق اسلامی و راه و رسم زندگی از منظر جنبههای مذهبی میپردازد. حضرت فرمود: «خداوند مرا مبعوث نکرده است تا به مردم ستم کنم.» پس به همراه یهودی و تعدادی از مسلمانان تا نیمه های روز در آن مکان نشست.

مسئوليت هم مربوط به تكتك افراد و شهروندان است كه برابر ارزشهاي مورد قبول خود در اين رابطه پاسخگو هستند و هم مربوط به گروهها، سازمانها و شركتهاست كه براساس تكليف و متناسب با اختيار و با ساختار معلوميكه دارند در قبال فرد و جامعه، داراي مسئوليتند. البته پاداش و يا توبيخ فرع بر مسئوليت است و مسئوليت فرع بر تكليف و تكليف فرع بر اختيار و اختيار يا حق تصميمگيري، نيز از جمله خصوصيات منحصر به انسان است. می توان گفت که بسیاری از بیماری های روحی و روانی انسان به خاطر داشتن خلق و خوی بد و نامناسب است.

دیدگاهتان را بنویسید