زن ها بزرگترین جنگجویان جهانند !

را در اشعار خود ثبت وضبط کرده اند وبرای بررسی آن رخدادهای تاریخی از این اشعار بی نیاز نخواهیم بود. ای بی خبر از عشق… مثنوی معنوی ، اثر گرانسنگ ایرانی( که درحال به یغما رفتن توسط ترکان ترکیه و افغانستان وتاجیکستان وازبکستان و آذربایجان است ) ، بی تردید یکی از بهترین شناسه های شناخت فکری واندیشه های معنوی مولانا است . داوری اشعار نو این دوره از جشنواره بینالمللی شعر انقلاب انجام شد که تعداد ۲۴۳ اثر مورد ارزیابی و داوری قرار گرفتند.

شعر در مورد دی ماه ، دی ماهی ها و مرد و زن متولد دی ماه همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم شعر و فرهنگ سایت است مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد. بنابراین به شما وعده می دهیم که در مجموعه شعر درباره زمستان و برف نگاهی خاص و کاملا نو به مضامین عاشقانه ارائه داده ایم که تاکنون از نگاه شعرای دیگر پوشیده مانده است. معنی شعر: با نگاهی اولیه به این شعر، درمییابیم که مولانا در وصف بهار شعری سروده است. معنی شعر: مولانا در حالتی که از خود بیخود است این شعر را سروده است.

من از پذیرفتن این امر نه تنها امتناعی ندارم که بدین کار افتخار هم میکنم، اما در آن سال که من شعر «نماز خوف» را سرودم، جز چند ترجمه محدود از شعر ییتز چیزی به زبان فارسی انتشار نیافته بود. مهمترین نکات در زندگینامة مولوی این اساس گذاشتن طریقت تصوّفی «مولویه» است، که بنا به اتّیلای در دست داشتة ما تقریباً سال 1240 اساس گذاشته شده است. او سال هاي پيش از نيما طرح شعر نو يا به عبارتي شعر شكسته را در كار هاي خود پياده كرده است. انوری در این قصیده به ستایشگری پرداخته و بخشندگی سلطان سنجر را همانند خدا دانسته و امیدوار است که او همانند خدا، گسترده و کامل بخشش کند و همچنین در ادامۀ اشعار فرمان سلطان را در سراسر جهان معتبر و روان دانسته است.

این رستم است كه برای مهتر، مرگ را به تر از فرمان زن میداند و این اسفندیاراست كه میگوید راز با زن نباید گفت و یا موبد ساسای است كه میگوید: «ز بوی زنان موی گردد سپید» (این مورد احتمالن به رویدادی تاریخی اشاره دارد. اما دختر خان نیز دلبختهی پسر کشاورز است و به خاطر عشق خود مال و دارایی پدرش را رها کرده و به فرار با پسر کشاورز مصمم میشود. خود نیز با همة دلباختگی و پاکبازی اش، در برابر خواهشهای خسرو دائماً تأکید می ورزد که باید مطابق سنت و آیین، بزرگان و پیران قوم را به خواستگاری وی بفرستد، او را کابین بندد و رسماً به دربار برد.

در بند دوم که در صفحه قبل ذکر شده است، شاعر به نصیب خویش از زندگی اشاره کرده و اعتقاد دارد، مکان مهم نیست، بلکه این انسان است که باید هر لحظه در حوضچه اکنون آب تنی کرده و زیبایی های دنیا را مورد استفاده قرار دهد. متأسفانه از اشعار فارسی او در خوشنویسی ها و خطاطی های ایران کمتر استفاده شده و دلیل این کمتر مورد توجه قرار گرفتن آن است که غالب خطاطان به دنبال اشعاری با مفاهیم عارفانه و عاشقانه و البته پیچیده بوده اند و جای تعجبی نیست که اشعار بسیار ساده و عامیانۀ باباطاهر مورد توجه این گروه از خط نویسان فارسی زبان واقع نشود.

ابوالمعالی میرزا عبدالقادر بن عبدالخالق ارلاس، متخلص به بیدل، و نیز شناخته شده با نام بیدل دهلوی، شاعر پارسی سرای سبک هندی است. در این سه سطر و سه بند، نیز نگاه خاص و جهان بینی مختص سپهری به عشق کاملاً مشهود است. پس نمیتوان به تعریف ثابتی از آن رسید، زیرا هریک از اساتید ادبیات برداشت متفاوتی از این کلام آهنگین دارند. ولى چه کسى مى تواند این حقیقت را انکار کند که اشعار سازنده و هدفدار در طول تاریخ، حماسه هاى فراوان آفریده است، و گاه قوم و ملتى را در برابر دشمنان خونخوار و ستمگر آنچنان بسیج کرده که بى پروا از همه چیز، بر صف دشمن زده و قلب او را شکافته اند.

اگر قصد دارید در مجمع خیریه که افراد خیر و سازنده در آن حضور دارند، سخنرانی کنید شعر زیر متناسب با شرایط است. اگر دوست دارید سخنرانی خود را با یک شعر عاشقانه دوست داشتن آغاز کنید، هاتف اصفهانی به کمک شما می­آید. 9. ریشه کلمات را یاد بگیرید تا در مواقع لزوم بتوانید در سخنرانی خود بیان کنید. به بیان بهتر، آثار نظامی آینه آرمانشهر ادبی زنان است که از پس قرون به دست ما رسیده و بخشی از آرمانها و نیز واقعیتهای امروزی را در خود نشان می دهد. اما بدون شك یك زمینه درست مطالعاتی نیز نیاز می باشد.

زن می تواند آنقدر پاك باشد كه معجزه بر او تعلق گيرد . همان اندازه هم می تواند نماد واقعی عشق الهی باشد كه با وجود او جهان و آفرينش و هستی ادامه می يابد . هستی بود و زمزمه ای. معنی: چقدر خوب و خوش است که تو سبب قدرت سخن گفتن من هستی. به طور کلی مبارزه با ظلم و استبداد، حفظ مصالح و منافع مردم و همبستگی ملی برای شهریار مهم است؛ همین انعکاس مسائل اجتماعی، مردم پسند شدن شعرش را سبب شده است.

متن درباره حسادت دیگران و آدم های حسود با معانی عمیق و زیبا را بخوانید. به خصوص در دفتر سوم درباره داستان زن و مولش. در رده سنی زیر ۱۳ سال: نسترن رضاییان جایزه ویژه داوران از بناب را به دست آورد و هانیه فروغی نفر اول، آیدا آقا محمدی نفر دوم و الینا مهدی قلی خانی نفر سوم همگی از شهرستان بناب توسط هیات داوران انتخاب شدند. عشق مجازی خود به دو بخش حيوانی و نفسانی تقسيم می شود مبداء عشق حيوانی، شهوت جسمانی و لذت بهيمی است عاشق در اينجا تنها به ظاهر معشوق توجه دارد و بس عشق نفسانی هم از مشابهت ذاتی ميان نفس عاشق و معشوق نشات میگيرد معيار زيباشناسانه در اينجان نفس عاشق است.

او در نتيجه گيری آن داستان زشت مردان وزنانی كه برده هوس شدند در برابر شهوت طمّاع معرفی می كند . چون آدمی در برابر نفس ضعيف است. بلكه به ماهيت زنانگی كه در مثل به افسون و سحر نفس مربوط است حجوم می آورد و نفس پاك آدمی را اعم از مرد وزن نهيب می زند كه از نفس مكاره در امان نيستيد . يكی از دلايلی كه در سوره مريم و سوره آل عمران، عيسی عليه السلام بدون پدر متولد شد به دليل احترام به مادری چون مريم است كه چنان جايگاهی دارد كه مرد هم كفو او پيدا نمیشود و از طرفی اختصاص سوره ای به نام مريم احترام به تمام دختران، زنان و مادران پارسايی است كه خداوند را دوست دارند وبه او احترام می گذارند.

ای فلان، تو خود مخنّث بودهای؟ لطفاً تو هم بفرما! يا در مورد جهالت زن در برابر هوای نفسانی كه در دفتر پنجم نمود عينی داستان خر وخاتون است كه در آن مورد هم مولانا می فرمايد كه هزل را بگذار وبه اصل برو . بنابراين مقام مادر آنقدر بلند است كه آتش برای فرزندش سرد می شود تا او كه سرشار از ايمان است در برابر جهودان ايمان خود را از دست ندهد . در برابر توفانهای بیرحم زندگی میایستی؛ آنچنانکه گویی هر روز از گفتوگوی کوهستانها باز میآیی. هر چند بـه آسانی همین کارو باهات کرده باشن… هر چند به راحتی همین کارو باهات کرده باشن…

سپس می گوید: سرّ این افسانه آن است که هر زنی که آینه و شانه را افکند، یعنی در سختی و سختکوشی مانند کوه و بیشه شود. این هم ترنم رقص سماع به ذهن خواننده میرسد. بیدل با تأسی از صائب، خاموشی را در دو مفهوم متضاد از هم به کار می گیرد.(توحیدیان و خان چوبانی اهرنجانی، 1390: 36-35). بسامد ابیاتی که بیدل به تعریف و تمجید از خاموشی پرداخته است، بیش از نکوهش آن است. دو حرف بیشتر نداره . عروضیان قدیمِ بعد از خواجه نصیر، توجهی به نظر او نداشتند و بیشتر متأثر از آراء شمس قیس رازی بودند.

وبه رحمت ايزدی آتش بر او خليل وار سرد می شود . غصه هم می گذرد،! بلكه زن به دليل مقام مادر بودن و مادر شدن دارای موهبتهايی است كه مرد نيست و در تعاريف واحديث هم آمده است . در واقع زن در بينش مولوی تعاريف گوناگونی دارد كه هيچ كدام شان مستقيماً مربوط به شخص زن نيست بلكه مثلی برای عبرت گرفتن است و راه يافتن در اين تاريكنای زندگی كه حوادثی شبيه حوادث و داستانهای مولوی بسيار رخ میدهد و بيشتر جنبه تعليمی دارد. بلكه مثلی رايج است كه زن را به دليل قوه جسمانی كم وطنازی وحيله گری چشمها و ابروان زيبا كه خاص دختران و زنان زيبا است برای عبرت ديگران است وبس.

دیدگاهتان را بنویسید