رویکردها و روش های تربیت اخلاقی و ارزشی

7. مگردرین کشور های جوانان ما خودشان خود کفا بوده و محیط انها را وادار ساخته که در پهلوی تحصیل باید حتما کار نمایند مصارف روزمره خود را نیزپیدا نمایند.و نطر به قوانین جاری این کشور ها برای جوانان بعد از سننین 18 سالگی برایشان نیز لیلیه و یا خانه جداگانه داده تا انها ازاد و تنها زندگی نمایند. دران مراسم بخاطر مساعدت با ان فامیل خود را در غم ان شریک دانسته هر نوع مساعدت اگر در تواند باشد دریغ نگردد.

بخاطریکه بالای روحیه جوانان ذهنیت منفی بروز نموده و امثال ان از حرف های منفی و عقده دار همیشه باید پرهیز گردد. راه بیرون رفت ان در چه است! از این رو، عدهای از تربیتپژوهان بزرگ، از یافتن تعریف شفاف و یگانه که پسندیده همگان افتد، ناامید گشته و تلاش در این راه را بیهوده انگاشتهاند. برخی دیگر نیز ممکن است نظری مخالف داشته باشند و برخوردی قاطعانه را ترجیح بدهند زیرا معتقدند در این صورت از کودک رفتار قابل قبول سر خواهد زد. اگر در خانواده ای دیدیم که یکی از فرزندان مسلم پزشک و دیگری فردی خلافکار است ، معمولا در این موارد والدین به جای اینکه به رفتار خود با فرزندانشان بیاندیشند ، خلافکار شدن فرزند خود را بر گردن جامعه می اندازدجامعه را مقصر میدانند ، در صورتی که جامعه از خانوادهها تشکیل شده است ، پس جامعه به خودی خود چیزی به جز تک تک افراد و خانوادهها نیست .

15. در رابط به مسایل ملی و کلتوری قصه ها و فلم های افغانی حکایات ایکه جنبه تربیتی داشته باشد در خانواده صحبت گردد.جوانان زیاد تر تشویق گردند تا به ورزش و سپورت های ایکه خود شان میل و علاقمند هستند. 19. برای جوانان و نوجوانان باید وظایف خانگی داده شود تا احساس مسولیت نموده با والیدین در امور مربوطه همکار خوب و نزدیک باشند.در مسایل عنعنه وی و مراسم شادی و خدا ناخواسته کدام غم که برای یکی از هموطنان ما پیش گردد. جوانان همیشه در هر کاری ایکه باشد دلایل و علت انرا جستجو مینمایند و در مورد سوالات خود را بنحوی ارایه مینمایند باید برایشان جواب قناعت بخش داده شود.

18. جوانان ما باید در مورد همنشین و یا همصنفی خوب برای خود کسی را انتخاب نماید که ازهرنگاه مورد تائید و اعتبار و اخلاق نیکو بوده ومورد تائید دیگران نیز قرار داشته باشد همنشین خوب انسان راه در راه نیک ومستقیم سوق نموده و همنشین بد اطفال و جوانان را به بیراهه میکشاند. قواعدی را که خود تعیین کرده اید هرگز زیر پا نگذارید و هرگز در مقابل دیگران از رفتارهای ناشایست او صحبت نکنید. و خود را به اصطلاح هم رنگ جامعه ازاد بیگانه سازند. گاهی از مسئولیت فرزند پروری خود فاصله بگیرید و زمانی را به کارهایی اختصاص دهید که شمارا در مقام یک انسان( یا زوج ) خوشحال میکند.

همچنین از آنجا که انسان اختیار تأثیرگذاری بر روابط کلان حاکم بر جامعه و نیز توان نقش آفرینی در تاریخ را دارد سخن از وظایف اخلاقی انسان نسبت به ساخت جامعه و مناسبات میان نهاد های مدنی و نیز نسبت به تاریخ بشری و تمدن آینده ناروا نیست و در قلمرو مباحث اخلاقی می گنجد از این رو توجه تفصیلی به این حوزه و جدا کردن آن تحت یک عنوان مستقل مناسب است. لحظات خستگی، آشفتگی، خواب آلودگی، اضطراب و کسالتهای جسمی و روحی، زمان خوبی برای این امر خطیر و مقدس نیست. برخی از قوانین ممکن است شامل موارد زیر باشد: تا زمان انجام تکالیف، نمی توانید تلویزیون تماشا کنید و نمی توانید سر و صدا و اذیت کنید.

24- برخی از فیلسوفان، از پنج قوه ی زیر به عنوان قوای باطنی یاد کرده اند: حس مشترک، خیال، وهم، حافظه ( ذاکره) و متخیله ( متصرفه). اگر به زور اموال کسی را از دستش بربایند – به گونه ای که توان مقاومت نداشته باشد – نمی توان حتی با نگاهی فلسفی، از عملی اختیاری با عنوان « سپردن مال به سارق» سخن گفت. با به دنیا آمدن فرزندان اولین و مهم ترین مسئله ای که عنوان می شود تربیت آن ها می باشد. اگر بر آگاهی نیز تأکید می شود، صرفا به منظور انعکاس آن در حیطه ی اعمال و رفتار انسان است؛ بنابراین آگاهی و معرفت دینی در صورتی با شخصیت فرد عجین می شود و در او تأثیر می گذارد که با عمل وی مقرون گردد؛ از این رو، یک مربی موفق کسی است که همواره با توجه به ظرفیت و استعداد متربی او را وادار به عمل کند.

و انها میخواهند که از مزایای زندگی و فرهنگ جدید که یک پدیده جالب بنظر شان بوده هر چه زود تر مستفید گردند. حسینعلیبهاء تربیت را برای همه جوامع یکسان میداند، درحالی که تربیت امری نیست که در همهی جوامع با هر دین و آیین و مذهب یکسان اجرا شود؛ به عبارت دیگر تربیت یکسان به یکی شدن فرهنگها، ادیان و آداب و رسوم نیاز دارد که این امر نشدنی و در حد شعار است، زیرا نگرش ادیان به برخی مسائل اعتقادی و تربیتی یکسان نیست. مثلاً اگر کودکشان در سن ۶ سالگی با دوست خود و یا کودک هم سن و سالش دعوا و زد و خوردی کند به او تذکر میدهند که دعوا کردن کار خوبی نیست.

وقتی بزرگتر شد، برای او توضیح دهید که جوکها یا نظرات نادرست و ناشایست نسبت به دختران و پسران هیچ گاه پسندیده نیست. سپس اگر کودک شما در مورد حشرات مختلف اطلاعات درستی داشت یا از اسباب بازی های خود خوب مراقبت کرد از او تمجید کنید. بحث اطفال را باید با این جمله آغاز نمود که 《 فرزندان نزد والدین عزیز اند 》 ولیکن تربیت آنها عزیزتر است یعنی با اینکه یکی از وظایف والدین در قبال فرزندان تامین معیشت آنها است، ولیکن مهمتر از آن وظیفه تربیتی است که والدین نسبت به فرزندان خود بر عهده دارند.

یکی از شاخصه های مهم در سنجش کارایی هر نظام تربیتی میزان واقع نگری و تأکید آن بر متربّی است. 9- در مشکلات تربیتی از کارشناسان دینی بهره برده وبا انان درارتباط باشید. معمولا این تذکر در اکثر خانواده ها همراه با خشونت است. 1. رفتن به مکاتب و مدارس عالی و یونیورستی و زندگی در لیلیه و نشست بر خواست با افراد و اشخاص وهمصنفی ها نو جوانان ما را کاملا به فرهنگ بیگانه نزدیک تر میسازد. با خواندن شروع کنید حتی اگر کلمات را درک نکند. مثلا اگر خانواده ای دارای سه پسر و دو دختر باشند ،رفتار، کردار و گفتار هر یک از آن ها متفاوت از دیگری است ، که این امر در نتیجه عدم تربیت اصولی و صحیح و عدم توجه والدین به نیازهای روحی و روانی فرزندان است.

20. چون جوانان مانند نهال تازه بوده به هر طرف اگر سوق شوند به همان طرف حرکت و رشد مینمایند.با جوانان و نو جوانان در فامیل مانند یک دوست ورفیق همراز باید دوستانه و صمیمانه برخورد نمود. 22. اگر والیدین با چنین دسپلین خود شان اماده نباشند حرف و نصایح عالمانه برای اطفال و نو جوانان بی تاثیر بوده به عوض اینکه فرزندان راه سالم را انتخاب نمایند روحیه نا مناسب و عمل نا شایسته والیدین را به چشم خویش مشاهده نموده همان قسم روحیه نامناسب را در اینده اختیار مینمایند.

دیدگاهتان را بنویسید