خنجری میان مشت خود نهفته است!

در این مقاله تلاش نگارندگان بر این است که آب و آیینه را به عنوان دو مورد از موتیوهای پرکاربرد شعری بیدل به همراه برخی استعارهها و ترکیبات بدیع و تازة ساخته شده از آنها توسط این نادره مرد غریبگو بیشتر تشریح نمایند تا مطالعة اشعار و درک معانی عمیق فلسفی و عرفانی او برای دوستدارانش قدری آسانتر شود و با پردهبرداری از ابهامات و پیچیدگیهای زبانی او که ناشی از این نوع ترکیبات و تفکرات است حلاوت اشعار این نمایندة تمامعیار اسلوب هندی را بیش از پیش به کام خوانندگان اشعارش برساند و غبار از چهرة این گوهر درخشان بزداید و ارزش اشعار او را بار دیگر متذکر شود.

بخش مهمی از اشعار در جوانی و میانسالی از بین رفته ولی همه بینظیر است و میتوان این بینظیری را در یکی از آخرین اشعارشان در اسفند 67 دید که فرمودند غم مخور ایام هجران رو به پایان میرود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از راه اندازی دبیرخانه شعر آئینی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با توجه به سیل علاقه مندان استاد مجاهدی که سالهاست از اشعار، آثار و قلم ایشان به شوق آمدهاند از این رو دبیرخانه شعر آئینی را با عنوان شجره طیبه و با حضور وی راه اندازی خواهیم کرد.

با مرور ویژگیهایی که نظامی برای زن آرمانی شمرده است، می توان به این نتیجه رسید که او با ساختن و پرداختن منظومه های خود، تصمیم داشت استعدادهای نهفتة زنان را به جامعة خود معرفی کند و آنان را به تفکر دربارة این شاهکار خلقت وادارد. اسکندر او را به عدل و داد و دین توصیه می کند و می گوید حال که مادر هستی، با بندگان و زیر دستانت مهرمادری بورز و بندگی خدا به جای آر. کنیزک بیچاره که خصائلش مورد پسند اسکندر واقع نشده بود، در حرمسرای اسکندر زندانی و به فراموشی سپرده شد. شعر در مورد پدر با مضامین مختلف سروده شده است و شما می توانید یکی از این شعرهای زیبا را در مناسبت های مختلف مانند تولد پدر، روز پدر و …

امیدواریم از مطالعه این اشعار لذت برده باشید. امیدواریم از این شعرهای زیبای رفیق لذت ببرید. به هر روی تصور بر این است که محمود غزنوی به فرهنگ وادب توجهینداشته است. در برابر توفانهای بیرحم زندگی میایستی؛ آنچنانکه گویی هر روز از گفتوگوی کوهستانها باز میآیی. او نه تنها بر ضد شیعه ومعتزله واسماعیلیه سخت میگرفت که دردایره خود تسنن نیز از فرقهای در برابر فرقه دیگر حمایت میکرد وجنگ هفتادودو ملت را در گستره بیشتری دامن میزد.

عبور می دهد و در همه راه، نگاهش همان نگاه طبیعت گرای مهربان است که همه خلقت را نتیجه خواست خدا دانسته و در برابر همه چیز ادای احترام می کند. دیگر حکمران زن، نوشابه است که با صفات مردانه بر بردع حکومت می کند. اما بین نظریه ی آشنایی زدایی و «معنی بیگانه » مطرح در سبک هندی، ارتباط سخت نزدیکی وجود دارد؛ فرمالیست ها معتقدند که محتواها را نمی توان عوض کرد؛ بلکه این صورتها هستند که قابل تبدیل و تغییر می باشند و با دگرگونی صورتهاست که می توان محتواهای جدید ایجاد کرد.

تنهایی اگر خودخواسته و از روی اختیار باشد، ممکن است به ندرت موجب شادی شود اما در بیشتر موارد ایجاد غم مینماید. چون پیران آن را خواندند، گفتند که منجمان اردشیر بابکان پیشگویی کرده اند که در آینده پیغمبر خاتم به این شکل و شمایل در عرب ظهور خواهد کرد و قرآن خواهد آورد. به نظر تو این بی انصافی نیست؟ آنگاه کنیزک درس اصلی را به او می آموزد و می گوید چگونه است که وقتی تو گور را می زنی، کسی نمی تواند اسمی از تعلیم و تمرین ببرد، اما گاوی را بر دوش کشیدن، جز در اثر تعلیم نیست؟

در حین داستان عشق خسرو و شیرین هرمز پدر خسرو می میرد و تاج و تخت تهدید می شود؛ از سوی دیگر بهرام چوبین، سردار شورشی، خطر جدی می آفریند؛ اما خسرو پرویز از همة مسائل مملکتی غافل است و یکبارگی دل به عاشقی سپرده، روزگار در خم طرة زنان می گذراند. اما حکیم نظامی با صرف نظر از رسائل حکما، زنان را در آرمانشهر خود به حکمت و حکومت می رساند و مهمتر آنکه پادشاهی برخی از ایشان را در مقایسه با حکومت مردان برتری هایی هم می بخشد.

سرانجام در خلوت به شیرین گفت که به جواهرخانه رویم و آنچه را که می تواند رنج خاطر ببرد، به فقرا ببخشیم. به دیگر سخن، مردان خوش نمی دارند که زنان را در قلمرو اختصاصی خود راه دهند؛ بهر حال زنی گفته اند و مردی! نظامی برای ترک امور زنانه و میل به کار مردان، افسانة نمادینی آورده می گوید: زنی از راه جادو شانه و آینه ای در راه افکند؛ آسمان شانه را یافت و از آن جنگل ساخت و آینه را جسته از آن کوه ساخت. استدلال او کاملاً متین است، زیرا می گوید شاه در شکار آموزش بسیار دیده است و لذا بر دوختن گوش و سم گور به همدیگر، فضیلتی برای وی نیست؛ به عبارت دیگر، جز این نباید باشد.

این ورق خطاطی زیبا با اشعار ناب و بسیار آموزنده ای از سعدی آراسته و خوشنویسی شده است. برخی از شعرای فارسیگو مانند سعدی به زبان عربی نیز شعر میسرودند. «رقص مولویه» با عنوان سماع بیشتر معروف شده و چنان که پروفسور آنّی ماری شیمیل میگوید «رقص صوفیانه (سماع) هرچند از سوی بسیاری از اهل ظاهر عمل شیطانی و غیرخلاقی دانسته شده، امّا نزد برخی طریقههای اصیل صوفیه همچون طریقة مولویه و برخی مشایخ این قوم همچون ابوسعید ابوالخیر و مولانا جلالالدّین محمّد بلخی وسیلهای برای وصال عرفانی، شهود خداوند و شور عرفانی تلقی شده است و یکسره از تمنّیات جسمانی عاری است».

از سال 84 و با نام “ادبستان شعر و هنر” در بلاگ ساز های بلاگفا و رزبلاگ با شما بودیم،اما برای آشفتگی های فراوان این دو بلاگ ساز و همچنین حذف شدن نوشته ها،بر آن شدیم که برای ماندگاری و پایداری بیشتر نوشته هایمان،تارنمای خود را بسازیم،اینگونه بود که “ادبستان شعر پارسی” در سال 97 آغاز به کار کرد. ملاحظه می شود که شیرین به وجدان ملامتگر شاه تبدیل شده بود که در اوج لحظه های غرور و بیخودی به پهلوی شاه می زد و او را ملزم به تأمل و اندیشه در کار جهان می کرد.

اسکندر گفت سنگ را چگونه می توان خورد که خلاف طبیعت آدمی است؟ نوشابه حاکم بردع ـ که پیشتر بدان اشاره کردیم ـ در مسیر جهانگشایی اسکندر واقع شده بود و با تدبیر خود موفق شد کشورش را از حملة او مصون بدارد؛ وی در پذیرایی از اسکندر دستور داد خوانی زرین گسترند و کاسه ها رابه جای غذا از لعل و یاقوت و مروارید پر کنند. با اطمینان قول می دهیم می توانید در بسیاری از برنامه ها و سخنرانی هایتان از آن ها بهره ببرید.

با توجه به اینکه تلقی عرف زمان او هنوز هم بقایایی در جوامع بشری دارد، می توان او را نماینده آرمانخواه جامعه دانست که به وضع موجود زمان و رئالیسم ادبی اکتفا نکرده، نگرش ایده ئالیستی را در پیش گرفته است تا راههای جدیدی پیش پای مخاطبان خود بگشاید. وگرنه تعداد کانون های ادبی فعال استان فارس که زیر نظر اداره کل کتابخانه های فارس و کانون ادبی استان فعالیت میکنن تا الان به پنجاه کانون رسیده که انشاالله اونا هم برای مطرح تر شدن به خصوص توی فضای مجازی به زودی وبلاگ راه بندازن.

بخش شعر و ادب ستاره در سرویس فرهنگ و هنر، برای آشنایی هر چه بیشتر علاقمندان به آثار ادبی پر بار پرداخته است. در ادامة داستان، کنیزک جان سالم بدر برده فرصتی می یابد تا نوزاد گوساله ای را بر دوش گیرد و هر روز با طی کردن 60 پله، خود را به این کار عادت دهد و روزی هنر خود را در بدوش کشیدن گاوی پیل پیکر نزد شاه به نمایش گذارد.

دیدگاهتان را بنویسید