خلاصه کاملی از جنگ ایران با عراق با تمام جزئیات

ایران امکان ادامه آن وضعیت را نداشت؛ یا باید وارد جنگ میشد یا بر اساس هزینه- فایده با قبول یک شکست تاریخی، استقلال بحرین را میپذیرفت و به ازای آن اتحاد راهبردی با غرب و تفوق منطقه را برای خودش نگه میداشت. ، معمولاً دأب (روش) آقا حداقل بر اساس تجربه ۸سالهای که خودم از نزدیک داشتم این نبود که مصوبات شورایعالی امنیت ملی را وتو کند، خیلی وقتها هم نظر موافق نداشتند اما اگر نظر اکثریت بود اجازه میدادند نظر اکثریت اجرا شود، ضمن اینکه ملاحظه خود را هم مینوشتند، این یکی از موارد نادری بود که با حمله نظامی به افغانستان برای جنگ با طالبان مخالفت و مصوبه را وتو کردند». دولت پاکستان براساس نظریه دو دولت معتقد است چون اکثریت مردم منطقه کشمیر در شبه قاره هند، مسلمان هستند از اینرو پاکستان به عنوان نماینده اصلی این مردم محسوب میشود، لذا این منطقه باید در اختیار پاکستان قرار داده شود. جنگ بین دو سردار طولانی شده بود ولی هرمز که در حین جنگ زخمی شده بود خسته تر از خالد به نظر می رسید و همین امر یعنی کند بودن هرمز به ضرر او سپاه ایران تمام شد و سرانجام خالد توانست هرمز را از پای درآورد.

از پاییز ۱۳۶۴ ش با اعلام آمادگی جدّی کردهای معارض دولت عراق برای همکاری با قوای مسلح ایران ، سپاه پاسداران به منظور هدایت جنگهای نامنظم ، قرارگاه رمضان را تشکیل داد و نیروهای مسلح ایران درصدد برآمدند تا در زمستان نیز جبهه شمالی را فعال نگه دارند و با این تدبیر اجرای عملیات هم زمان در دو جبهه جنوبی و شمالی را میسر سازند (همانجا).در طول هشت سال جنگ ، در محور اربیل چهار عملیات منظم و ده عملیات نامنظم انجام شد. این دو نمونه حاکی از آن است که جامعه اطلاعاتی ایران چه نظامی و چه غیر نظامی، یعنی سازمانهایی که حکم چشم و گوش نظام سیاسی را دارند با فقدان کارآیی لازم در کشورهای همسایه که نقش بسیار مهمی در اعتبار بخشی به ژئوپلیتیک صدمه پذیر ایران دارند روبهرو هستند. البته از بررسی نحوه عملکرد و مواضع روسیه نیز میتوان نتیجه گرفت که آنها هم از این عملیات، وسعت و اهداف آن اطلاع کامل نداشتند.

تاکنون دو کشور چندین بار در سالهای1948 و 1961 به خاطر کشمیر با یکدیگر به جنگ پرداختهاند و درگیری مرزی متعددی نیز به صورت پراکنده بین دو کشور اتفاق افتاده است. برنامه توسعه سازمان ملل، صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و نیز اتریش، بلغارستان، چین، دانمارک، فنلاند، رومانی، روسیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و ایران نیز در مقاطع مختلف کمکهایی را در اختیار دولتهای پاکستان قرار دادهاند. خصوصیات روانشناختی مانند نارسیسیم، بی تجربگی سیاسی، دمدمی مزاجی و تکبر رئیس جمهور جدید آمریکا در کنار موج یورش تازه نومحافظه کاران به بدنه تصمیم گیری ایالات متحده ممکن است در ماه های آینده واشنگتن را در معرض انتخاب های غیرعاقلانه و خطرناکی برای آمریکا و جهان قرار دهد. همچنین مخالفت نظامیان با کاهش چهل درصدی مخارج نظامی نسبت به هزینههای عمومی، ممانعت زمینداران بزرگ از اصلاح مالیات کشاورزی، قطع کمکهای اقتصادی آمریکا به این کشور، عدم ثبات دولتها و وجود کشمکشهای سیاسی، به کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی و افزایش بحران اقتصادی پاکستان کمک کرده است. با وجود اجرای دو عملیات نصر 4 و 7 در جبهه شمالی تا آذر ماه، جبهه زمینی فرعی بود و جبهه دریایی (خلیجفارس) مطمحنظر بود. با وجود این، برخلاف پیش بینی های اولیه که برآغاز شورش های داخلی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مبتنی بود، حکام محافظه کار این کشورها برای حل مشکلات داخلی خود از فرصت هایی که جنگ پدید آورده بود از راه روانی و عملی و مقابله با تهدیدات عراق یا ایران علیه ثبات و امنیت خود بهره می بردند.

اختلافات قومی در این کشور به گونهای است که تمایل برای خودمختاری، شورش و جدایی در میان مردم این کشور بسیار قدرتمند است. در مقابل هندیها مسأله کشمیر را به سند الحاق ارجاع میدهند که به تمایل عمومی مردم کشمیر برای پیوستن به هند اشاره دارد. اشتیاق دولت ترامپ به آن چه مقابله با نفوذ منطقه ای ایران نامیده شده، خلیج فارس را به یکی از نقاط حساسی تبدیل می کند که بیش از گذشته استعداد برافروختن یک جنگ ناخواسته را دارد. مسأله کشمیر به اندازهای برای پاکستان و هند اهمیت دارد که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که وقوع هر جنگی در آینده بین دو کشور به خاطر کشمیر خواهد بود . محیط درونی پاکستان از چند خرده فرهنگ مجزا تشکیل شده که این خرده فرهنگها در نواحی جغرافیایی متفاوتی ساکن هستند. در آغاز ۱۳۶۷ ش ، عراق با استفاده از برتری نظامی خود در جنوب و با اتکا به حمایت روانی و سیاسی و تبلیغاتی ناشی از حضور نظامی امریکا در خلیج فارس توانست روحیه لازم را برای خروج از وضع پدافندی و کسب ابتکار عمل به دست آورد و حملات گسترده ای انجام دهد (همان ، ص ۱۰۶). در این میان جبهه پایداری عرب تحت نفوذ سوریه ، از موضع جمهوری اسلامی ایران در جنگ حمایت کرد و با برگزاری چند اجلاس ، و صدور بیانیه هایی به حمایت از ایران پرداخت (رجوع کنید به درویش پور، همانجا؛ ولایتی ، ۱۳۸۰ ش ، ص ۱۰۵).

دیدگاهتان را بنویسید