حضانت، نگهداری و تربیت اطفال

که هم به اصطلاح لعل بدست اید و هم دل یار نرنجد و ما بتوانیم که نو جوانان و جوانان خود را از ین حالت نجات داده و بدور خود انها را منسجم و تحت تربیه خانواده گی خویش قرار داده باشیم. گفته می شود حضانت حق است اگر سوال شود حق به چه کسانی داده میشود: حق مادر، حق پدر، حق فرزندان و یا همه آنها. و میان فرد و محیط هماهنگی و تناسب ایجاد نماید و پدیدههای مختلف طبیعت را تفسیر نموده و بشر را بر مکنونات آنها واقف گرداند، تا این که بتواند از آن چه در طبیعت است از آب و خاک و گیاه و حیوان و پدیدههای مختلف دیگر، بهرهبرداری کردو همهی آنها را به نفع و مصلحت خود و اجتماع تفسیر نماید.

حتی اگر حس کردید مشکلی وجود دارد اما او نمی خواهد در مورد ان صحبت کند او را به انجام این کار مجبور نکرده و مرتبا از او سوالات مختلف نپرسید. با رعایت و حفظ شئونات اسلامی سبب واکسینه شدن شخص در برابر مفاسد و زمینههای لغزش و خطا و در کل نوعی مصونیت را موجب میشود و همچنین آگاهی دادن به دیگران چرا که خیلی از والدین در تربیت کودک به بنبست رسیدهاند که این امر عواقب شومی برای خانواده و در نهایت جامعه به همراه دارد.

این کلام امام دلیل روشنی بر اهمیت نقش مادران در شکل دادن اندیشه های سیاسی فرزندان است. پرسش و پاسخ، طرح مسابقات همراه با تشویق، تفریح و گردش و بازدید از باغ و بوستان و گل ها و شکوفه های رنگارنگ و توجه دادن فرزندان به آفریدگار جهان از روش های مؤثر در پرورش عقل و اندیشه آنان است. برآورده کردن خواستههای غیرضروری کودک نه تنها به منزله توجه نیست، بلکه به معنای بیتوجهی نسبت به شخصیت او میباشد زیرا والدین به جای توجه به نیاز اصلی کودک یعنی گوش دادن و نوازش او سریع خواسته غیرضروری او را فراهم میکنند تا سکوت کند.

اگر فرق این دو را ندانی و تشخیص ندهی، به جای اینکه نظم و قاعدهمندی را به او یاد بدهی، گیجش میکنی. 5. هرگز در صدد قدرت نمائی بر نیایید؛ چون هم والدین و هم کودکان میل به احساس قدرت نمائی دارند و از این عمل لذت میبرند. محمد رشید رضا، تربیت را رشد نیروهایی میخواند که در خور پیشرفت و تعالیاند و ریشه در سرشت آدمی دارند. همانگونه که گفته شد، پیاژه بیشتر با قضاوت اخلاقی در رشد کودکان سر و کار داشت نه با فلسفه اخلاق یا مسائلی که درباره ماهیت اخلاق است. حق حضانت برای پدر و مادر، در صورتی است که قدرت بر اعمال آن را داشته باشد و زمانی به حیات و بهداشت طفل از نظر جسمی و یا روحی متوجه نشود بنابراین هر گاه در مدتی که مادر حضانت طفل را بر عهده دارد دیوانه شود چون قادر به نگهداری و تربیت طفل نخواهد بود چه بسا که طفل را در وضعیت خطرناکی بیاندازد، حق حضانت مادر، ساقط میگردد و پدر تنها کسی خواهد بود که این حق را دارد و در صورتی که پدر دیوانه شود حضانت طفل با مادر خواهد بود.

برخی والدین به فرزندان خود یاد میدهند که همیشه باید به حرف بزرگ ترها گوش کرد و همیشه حق با بزرگ ترهاست اما در واقع، این آموزش کاملا غلط است و کودک باید یاد بگیرد که گاهی هم به خواسته های دیگران نه بگوید چون در غیر این صورت کودک خود را تسلیم هر نوع خواسته بیمارگونه و آزاردهنده ای خواهد کرد. پدر و مادر در راه خیر و صلاح فزرندان و تربیت او حق تنبیه فرد را دارند اما تنبیه نباید از حدود تادیب تجاوز کند منظور این عبارت ان است که نباید تنبیه صدمه ی جسمی و روحی به کودک وارد آورد ابهام قانون و عدم صراحت آن در مورد اشکال غیر قانونی تنبیه جسمی و روانی موجب تضییع حقوق کودک بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک می شود به عبارت دیگر والدین نباید تصور کنند کودک، در مالکیت آنهاست و چون تربیت فرزند به عهدهی ایشان است حق دارند به هر نحوی که بخواهند با طفل رفتار کنند و هر نوع تنبیه را نسبت به آنان اعمال نمایند.

اگر شما نیز تجربیات خوبی در این زمینه دارید خوشحال میشویم در زیر این پست آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید . اینکه الگوی رفتار مناسب، محترمانه و خوب باشید خیلی بهتر جواب میدهد تا اینکه بخواهید آنها را با حرفهایتان تربیت کنید. محیط امن بدین معنی است که شما از آرامش بالایی در زمینه تربیت فرزند خود برخوردار باشید و در عین حال کودک بتواند به جستجو در محیط اطراف خود پرداخته و در طول روز با کمترین آسیب به فعالیت ادامه دهد.

براساس یکی از این دیدگاهها، لازمهی اثربخشی تربیت در کودکان (و نیز بزرگسالان) آمادگی سرشت و طبع آنان است. کانت در پاسخ به این پرسش که ایا ادمی از نظر اخلاقی طبیعتا خوب است یا نه؟ شیوه اجرای فرایند تربیت عقلانی است که باید مورد توجه مادران قرار گیرد. در صورت خودداری پدر و مادر و یا هر دو از نگهداری فرزندان یا غفلت از این امر یه طوری که صحت جسمانی و تربیت اخلاقی اطفال در مخاطره قرار گیرد، دادگاه به تقاضای یکی از والدین و یا یکی از نزدیکان و یا حتی دادستان میتواند هر تصمیمی که به نفع کودک باشد انخاذ نماید به این ترتیب قانون در جهت حفظ حقوق کودک میتواند حق حضانت را از یکی از والدین یا هر دوی آنها سلب کند.

ماده 1169 در مورد حضانت اطفال؛ مادر تا دو سال از تاریخ تولد حضانت او را بر عهده دارد و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود. به عبارت دیگر، از ارزشیابی تلقیای خاص دارد. از اینرو، ارزشیابی در نظام برنامه درسی تربیت اخلاقی، علاوه بر اینکه سطحشناختی فراگیران نسبت به مفاهیم اخلاقی را میسنجد، باید به گونهای طرحریزی شود که سطح بینش و نگرش، ایجاد انگیزه و علاقة درونی به ارزشهای اخلاقی و تمام عناصر دخیل در انجام رفتار اخلاقی اختیاری در فراگیران را نیز بسنجد؛ زیرا آنچه در برنامة درسی تربیت اخلاقی مهم میباشد، «رشد اخلاقی» دانشآموزان است که منجر به رفتار اخلاقی آنان میشود.

نقش مادری و تربیت اولاد و مهم ترین نقشی که از یک مادر انتظار می رود چیزی جز نقش تربیتی او نمی تواند باشد. این تحقیق نشان داد، از آنجا که ممکن است اشتغال، برای اطفال، مخاطرات جسمی و روحی متعددی را به دنبال داشته باشد باید اصل را بر ممنوعیت یا محدودیت آن دانست؛ اما از سوی دیگر، بخش مهمی از رشد فضایل اخلاقی، مهارتهای زندگی و اجتماعی و تا حدود زیادی اکتسابی، محصول تجربه و آموزش است، از اینرو، از دیدگاه اسلام اشتغال اطفال به شکل کنترل شده و محدود جایز است و به لحاظ تربیتی هم میتواند مفید واقع شود.

همانطور که تا این قسمت از مقاله شرح دادیم فرآیند تربیت فرزندان به شکلی می باشد که هم پدر و هم مادر باید در آن شرکت کنند. والدین شاد می توانند انرژی به کودکان خود بدهند و بیشتر به آنها محبت کنند. در اخلاق خود پيرو كانت، فرد خود را ملزم به اجراي قانوني مي داند كه خودش و با تكيه بر عقل عملي صادر كرده است و شرف و برتري آدمي از نظر كانت به دليل صدور اصلهاي اخلاقي و به كار بستن آنها در زندگي است .

ذکر این نکته ضروری است که شخصیت کودکانی که مادر و پدر آن ها طلاق گرفتهاند اما در محیط شاد به سر میبرند خیلی بهتر از کودکانی است که در خانواده های متشنج و دارای اختلاف هستند شکل میگیرد. اگر تربیت اخلاقی را یک تجربه دینی بدانیم، این سؤال اساسی مطرح میشود که آیا تجربه دینی را میتوان با رویکردهای عملی مثلاً رویکرد روانشناختی مطالعه و بررسی نمود. مادر با رفتار الگویی خود انسان می پروراند، فرزند را از عالم نا پاکی ها، حسدها، کینه ها و رذائل اخلاقی دور می سازد و در دلش مهر و صفا و خیر اندیشی نسبت به همنوعان پدید می آورد.

اگر تاریخ زندگی رهبران و شخصیت های بزرگ دنیا را در گذشته و حال مطالعه کنیم، خواهیم یافت که اغلب آن ها از همین خانه های به ظاهر محقر ظهور کرده اند، نه از خانه های ثروتمندان که نقش مادران در تربیت چنین افرادی جای تردید ندارد. برخی از محققان مثل مارتین پاکر نتایج تحقیق خود را که زیر عنوان «عمل اخلاقی چهار سالهها» انجام گرفت، چنین بیان کرد که رویکرد رشدی ـ شناختی کهلبرگ نمیتواند پیچیدگیهای تفکرات و اعمال اخلاقی کودکان را به درستی توجیه کند.

آخه من دوست دارم علاوه بر مدرک حوزوی،در رشته علوم ورزشی هم سواد کلاسیک داشته باشم و درباره ورزش و تأثیر آن بر بدن تحقیق کنم. علاوه بر آن دانش آموختگان این گرایش میتوانند به عنوان مربی خصوصی نیز به فعالیت بپردازند و به ورزشکاران حرفهای در رشتههای مختلف تعلیم دهند. در این مورد، فرعون ادعای قداست، بزرگ مرتبه بودن و برتری خود بر بنیاسرائیل را به داعیه پروردگاری و ربوبیت خود بر آنان پیوند میدهد. بخش مادی، مرتبه نازلتر وجود انسان را سامان میدهد؛ پوست و گوشت، خون و استخوان، اندام و جوارح و نیز تمایلات غریزی و حیوانی، بیانگر شأن مادی و نشان دهنده وابستگی او به حیات خاکی است.

دیدگاهتان را بنویسید