جنگ با ایران؛ آمریکا و ترامپ را نابود خواهد کرد +فیلم – مشرق نیوز

اهداف این سفر ممکن است از یکی دو مورد بیشتر باشند: از ایجاد جبههای جدید در مقابل بازگشت ایران به مدار اقتصاد جهانی گرفته، تا تمایل ترکیه به بهبود روابطش با کشورهای منطقه، به این قصد که راهی برای تخفیفِ شرایط ناگوار اقتصادی در ترکیه پیدا شود. آیتالله خامنهای چند روز بعد نیز ضمن اشاره به موضع جمهوری اسلامی که نفی تجاوزطلبی و تقبیح حوادثی است که علیه مردم اتفاق افتاده، در سخنانی با انتقاد از مواضع عدهای که میگویند “باید بهکمک صدام رفت”، فرمودند “ما هرگز بهنفع چپ، با راست دشمنی پیدا نمیکردیم؛ بهنفع راست هم با چپ دشمنی پیدا نمیکردیم. دو اردوگاه و دو جناحاند که بهخاطر اهداف غلط و غیرالهی و نامقدس ــ از نظر ما و از نظر همهٔ انسانهای واقعبین ــ با هم میجنگند. جمهوری اسلامی، هر دو جناح را رد میکند؛ چون در هر دو طرف، انگیزهها مادی است و به همین دلیل هم با یکدیگر تعارض پیدا کردهاند، آنها بهدلیل مادی بودن، با هم تعارض پیدا کردهاند، اینطور نیست که یکی الهی و یکی هم مادی است، جنگ اسلام و کفر نیست، این، موضع ملت ایران ماست”.

از لحاظ نظری، نزدیکی عربستان و ایران میتواند به ایجاد شرایط برای یافتن راهحل سیاسی این مناقشه کمک کند و نشانههایی وجود دارد که ایالات متحده و دیگران در حال تلاش برای این رویکرد هستند. بااینحال علیرغم عدم درخواست دولت افغانستان از ایران برای کمک و همچنین عدم مقاومت مردم در برابر طالبان، برخی دوست داشتند که مجدداً جمهوری اسلامی را به دام یک درگیری بکشانند. ملازهی تاکید میکند: در دهه پنجاه قراردادی درباره رود هیرمند در کابل منعقد شد که براساس آن قرار بود، ۲۶ مترمکعب آب در ثانیه حقابه ایران باشد و افغانها هم آن را پذیرفتند اما بعد از کودتا و جنگهای داخلی و خارجی در افغانستان آن قرارداد انجام نشد و حکومتهای افغانستان هم از انجام کامل آن قرارداد سر باز زدند. سال ۹۸ مناظره مکتوبی میان عباس سلیمینمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران و محسن امینزاده معاون وزارت امور خارجه در دولت اصلاحات منتشر شد. در اواخر ژوئیه 2021، یک پهپاد به یک نفتکش مرتبط با اسرائیل در سواحل عمان حمله کرد و دو نفر را کشت. اصول تجدیدنظرطلبانه مشترک، حوثیها را وارد به اصطلاح «محور مقاومت» کرد که یک اتحاد غیررسمی و تحت رهبری ایران در میان بازیگران دولتی و غیردولتی همفکر در منطقه است.

استدلال شما در این زمینه چیست؟ علتش چیست. چرا این اتفاق افتاد؟ با این حال، جنگ همچنان ادامه دارد و وضعیت انسانی در آنجا همچنان وخیم است، چرا که جنگ موجب کاهش کمکهای اضطراری میشود و غیرنظامیان را مینهای زمینی و حملات هوایی تهدید میکنند. چرا نیروهای ایرانی در بحرین حضور نداشتند؟ در این میان، سرِ ایران بی کلاه میماند. صدام رئیسجمهور معدوم عراق که با ناکامی در حمله به ایران مواجه شده بود، در تاریخ ۱۱ مرداد ۶۹ به کویت حمله و این کشور را اشغال کرد. هیرمند بزرگترین و مهمترین رودخانه افغانستان است که از شرق، وارد خاک ایران شده و به رود پریان و تالاب هامون میریزد و حالا که افغانستان روی این رودخانه سدهای متعدد احداث کرده است، خشکسالی در سیستان و بلوچستان تشدید شده است. با توجه به اینکه تنها ۲ سال از پایان جنگ میگذشت و اسرای زیادی در دست رژیم بعث بودند و طعم تلخ تجاوز صدام به خاک ایران همچنان حس میشد این مواضع جناح چپ موجب تنفر و انزجار مردم از آنها شد و نتیجه مواضع غلط، افراطی و دور از تعقل طیف خالدبن ولید در دفاع از صدام حسین موجب شد در انتخابات مجلس چهارم با شکست سنگینی روبهرو شوند.

اسکادرانهای نیروی هوایی مجبورند از باندهای اضطراری در جادههای طولی و حتی در کشورهای همسایه دوست اسرائیل استفاده کنند. این شرکتها باید بهطور امن از دادههای خود پشتیبانگیری کنند، و ترافیکِ دادهها را در شبکههای خود بهدقت زیر نظر بگیرند، و کارکنان خود را ملزم کنند هنگام ورود به سیستمهای اطلاعاتی خود، از احراز هویتِ چندمرحلهای استفاده کنند، و همچنین برای کارمندانشان آموزش سایبری فراهم کنند. شما میگویید نمایندگان باید در آرا خود شفافیت داشته باشند؛ اما ببینید تا چه اندازه به یک توییت بنده حمله شده است! و اگرچه به موازات تلاشهای سازمان ملل یک فرستاده ویژه -تیم لندرکینگ- برای تلاش جهت پایان دادن به جنگ منصوب کرد، اما چنین دیپلماسی تنها زمانی کار میکند که با حمایتهای معتبر پشتیبانی شود. جدایی بحرین یکی از حسرتهای تاریخی است که به ویژه با توجه به اهمیت قلمرو در ملیت ایرانی، طی ۲۰۰ سال گذشته بر دل ما ایرانیان نشسته است. این فرصت هایی است که ممکن است در منطقه برای ایران ایجاد شود. نیروهای دفاعی اسرائیل پیشبینی کردهاند در صورت وقوع جنگ ایران و اسرائیل، جمهوری اسلامی صرفا از محور متداول شمالی حمله نکند و به دنبال استفاده از ظرفیتهای پیمان ابراهیم برای مقابله با ایران در سراسر منطقه است.

دیدگاهتان را بنویسید