جزیره هنگام با همه جاذبهها، تصاویر و آدرس

برخی از مورخان اعتقاد دارند که آشوراده همان جزیره آبسکون بودهاست که در زمان حمله مغول به ایران، سلطان محمد خوارزمشاه به این جزیره گریخت و همانجا در سال ۱۲۲۰ میلادی درگذشت. در اقیانوس ها ارتفاعاتی وجود دارند که شبیه سلسله جبال می باشند و به علاوه فلات و دشت هائی هم یافت می شوند ولی روی هم رفته ته اقیانوس مانند سطح قاره ها این قدر متنوع نیست. البته خاکهای درشتدانه مانند شن و ماسه نیز متراکم میشوند. در واقع ، بهتر این بود که گفته شود اقیانوس ، زیرا اقیانوسهای آرام ، اطلس ، هند ، منجمد شمالی و منجمد جنوبی اقیانوس یکپارچهای هستند پر از آب شور ، و میتوان قارههای اروپا ، آسیا ، آفریقا و آمریکا و خشکیهای کوچکتری مانند قطب جنوب و استرالیا را جزیرههای این اقیانوس یکپارچه پنداشت. از بازیگران سریال ایرانی جزیره میتوان به «محمدرضا فروتن»، «هنگامه قاضیانی»، «حسام منظور»، «میترا حجار» و «امیر مقاره» اشاره کرد. آگاهیهای انسان درباره اقیانوسها ، و به خصوص کف آنها ، تا سالهای اخیر به همان اندازه آگاهیهای او از سیارههای دیگر بوده است. از این گذشته ، تا آنجا که میدانیم، کره زمین تنها جرم منظومه شمسی است که در آن اقیانوسهایی وجود دارد.

امروزه آب اقیانوس ها تقریباً (سه چهارم ) سطح کره زمین را فرا گرفته است. ولی ما نمی دانیم که آیا یک قسمتی از اقیانوس ژرف، خشکی بوده یا این که خشکی هائی که امروزه وجود دارند، یک وقتی ته اقیانوس محسوب می شده اند.شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد زمانی بعضی از قسمت های زمین ته دریاهای کم عمق بوده اند. حتی آنچه امروزه اخترشناسان درباره سطح ماه میدانند، بیشتر از دانستههای زمین شناسان درباره سطح زیر اقیانوسهای زمین است. این اقیانوس در برگیرنده ۲/۹۷ درصد H2O زمین است و چون در هر سال ۳۳۰۰۰۰۰ کیلومترمکعب از آب اقیانوس تبخیرمیشود و سپس به صورت باران یا برف بر زمین میبارد، در نتیجه چنین بارشهایی در حدود ۸۲۵۰۰۰۰ کیلومترمکعب آب شیرین در زیر قارهها و در حدود ۱۲۵۰۰۰۰ کیلومتر آب شیرین در دریاچهها و رودخانهها گرد آمده است. در مکانیک خاک طبقهبندی ضریب نفوذپذیری خاکها مطابق با جدول زیر است.

هرچند آب هدایتشده از رودخانه کن کیفیت خوبی دارد، اما قبل از انتقال به مخزن دریاچه، با هدف حفظ آبزیان و سازگاری با اکوسیستم دریاچه، در تصفیهخانه دریاچه شهدای خلیجفارس تصفیه و پس از انجام اقدامات فنی وارد دریاچه میشود و همین امر باعث شده آب دریاچه به لحاظ مشخصات زیستمحیطی دارای کیفیت بسیار بالا و مطابق با استانداردهای بینالمللی باشد. اقیانوس اطلس شمالی بیشترین غلظت دی اكسید كربن را دارد، در حالی اقیانوس جنوبگان كمترین غلظت این گاز را دارد، تركیب شیمیایی آب اقیانوس ها در طول تاریخ سیاره بسیار تغییر كرده است، به صورت ناگهانی با در نظر گرفتن اینكه چیزی به كوچكی باریكه پاناما توانسته نحوه عملكرد دنیای آبی را برای همیشه تغییر دهد، واضح است كه فرایند زمین ساخت ورقه ای كه جایی اقیانوس می آفریند و در جایی دیگر اقیانوس را می بندد، بر كل كره زمین تاثیر بزرگی داشته است. خاک برای پایداری اکوسیستم هم اهمیتی حیاتی دارد چراکه به صورت محیط طبیعی برای رشد پوشش گیاهی عمل می کند.

این روش، برای محیط های کارستی، خاک های بسیار سست و فروریزشی ماسه ای و ریزدانه کاربرد دارد. نیلینگ همان میخکوبی در جدار دیوار است؛ که یکی از پرکاربردترین روش بهسازی خاک در محیط شهری است. دریاچه چورت دریاچهای کوچک در انبوه جنگلهای مازندران است و یکی از بهترین مقاصد برای تور طبیعتگردی به شمار میرود. چیزهای زیادی در باره کره خاکی خودمان وجود دارد که هنوز جزء اسرار می باشند و یکی از آن ها چگونگی پیدایش اقیانوس هاست.در حقیقت ما حتی نمی توانیم به عمر اقیانوس ها پی ببریم . دیدگاهها و نظراتتان را با ما و سایر همراهان ستاره به اشتراک بگذارید. ادوارد فوربر (Edward Forber) ، طبیعیدان انگلیسی ، در دهه 1840 از عمق 2100 متری آن توانست ستاره دریایی زنده به دست آورد. پس از این اشغال، نیروهای روسی تا چندین دهه یک پاسگاه نظامی در آن داشتند. زوج فروتن و هدیه تهرانی در دهه 70 بسیار پرطرفدار بوده و توانستند برای فیلم قرمز برنده سیمرغ بهترین بازیگر زن و مرد نقش اول شوند. روی نقطه های قبلی پس از بارندگی یا هوای مرطوب، نقطه های کوچک سیاه یا قرمز رنگ ظاهر می شوند. اگر چند نقطه با هم ادغام شوند، بافت های برگ آماس و جوانه ها می میرند.

دیدگاهتان را بنویسید