ایران کشوری قوی است /آمریکا و اسرائیل از جنگ با آن میترسند

در این مرحله، عراق از موشکهای دوربرد ساخت شوروی استفاده کرد، که با سفر نخستوزیر ترکیه به دو کشور متوقف گردید، ولی به فاصله چند روز، مرحله پایانی جنگ شهرها در 21 فروردین 1367، از طرف عراق آغاز شد و در اول اردیبهشت 1367 بعد از سقوط فاو، پایان یافت. چقدر شخص اول مملکت درباره همهشان نظر میدهد؟ با همه اینها مجموعهای از عوامل طی ماههای گذشته، از تبادل تهدیدهای بیپرده متقابل حسن روحانی و دونالد ترامپ (جزئیات بیشتر) گرفته تا بزرگنمایی جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیسجمهور آمریکا، درباره اعزام روتین ناو هواپیمابر «یواساس آبراهام لینکن» و شماری بمبافکن به سوی خاورمیانه (جزئیات بیشتر)، و اخیراً انفجار مشکوک چند نفتکش در نزدیکی بندر «فجیره» امارات (جزئیات بیشتر) و انفجار راکت در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد موجب شدهاند تا موضوع بروز یک درگیری نظامی یا جنگ تمامعیار میان ایران و آمریکا در رسانههای بینالمللی داغ شود. اما به نظر میرسد که همه چیز در وین تمام شده و هر لحظه ممکن است تحریم نفتی و بانکی ایران (دست کم در حدی که دولت ترامپ وضع کرده بود) رفع شود.

حتی طرفداران ظاهری جنگ در دولت ترامپ هم وقتی این موضوع پیش کشیده میشود، از آن استقبال نمیکنند. چنانکه سرهنگ دیوید آرتور راندال در مقطع زمانی مه ۱۹۷۱ و اکتبر ۱۹۷۲ با دریافت مبلغ ۲۵ هزار پوند رشوه از دو مقام عالیرتبه کمپانی راکال (Racal) دولت ایران را برای خرید تجهیزات رادیویی تانکهای چیفتن به ارزش چهارمیلیون پوند از انگلستان ترغیب کرد. تمرکز این جستار بر روند تعامل دیپلماتیک ایران و انگلستان در آستانة انعقاد عهدنامه گلستان است. البته موریه مدعی بود که کوشیده است موضع رتیشچف را تا حدی تعدیل کند و پیشنهاد کرده بود که روسیه با چشمپوشی از خاننشینهای اشغالی و حفظ گرجستان زمینة صلحی عادلانه و پایدار را با ایران فراهم کند. مسئله جزایر مسئله نویی بود که اگر مسئله تأسیس امارات مطرح نبود (که دو روز بعد از بازپسگیری جزایر انجام شد؛ 30 نوامبر ایران جزایر را گرفت و 2 دسامبر دولت امارات تأسیس شد) هرچند نه ایران و نه بریتانیا برایشان آنقدر اهمیت نداشت که با هم دعوا کنند و کار به جنگ بکشد، ولی در همان زمان هم گمانهزنیهای جدی رسانهای درباره یک جنگ محتمل مطرح شد. بحث فرد مطرح نیست، اما بالاخره آن اداره مسئول بوده که نظرسنجی رفراندوم را درست انجام دهند یا وضعیت قومیت ایرانی را در آنجا مشخص کنند.

این استراتژی، نیروهای دشمن را فعالتر میکرد و عملیات در این جبهه میتوانست موجب تجزیه نیرو و فرماندهی ارتش عراق شود (اردستانی، 1379 ش، ص 226). فرض این بود که ارتش عراق بهطور همزمان توان ایستادگی در برابر حمله نیروهای ایران در دو جبهه را ندارد. در این عملیات بسیاری از نیروهای ایرانی به شهادت رسیدند. مین جمعکنهای آمریکایی و انگلیسی این منطقه را به نحوی پاکسازی کرده بودند که با مشاهده این مینها فورا به این نتیجه رسیدند که این مینها تازه کاشته شدهاند. از همه مهمتر اینکه صعبالعبور بودن منطقه و عدم احداث عقبهها و جادهها موجب شد که نیروهای ایران قبل از مواجهه با نیروهای عراق، درگیر آمادهسازی شرایط برای نبرد شوند. امریکا به سکوی نفتی رِشادت در خلیجفارس حمله کرد که با حمله موشکی مجدد به پایانه بندر احمدی روبهرو شد. ه ) بمباران شهرها و تشدید آن در سال پایانی جنگ. جبهههای جدید در خلیجفارس و تشدید جنگ نفتکشها. همین نگرانیها موجب تشدید نگرانی امریکا و تحریم اقتصادی و تسلیحاتی ایران شد و قوای نظامی امریکا وارد خلیجفارس گردیدند تا از پیروزی قطعی ایران در جنگ جلوگیری کنند (محسن رشید، ص 69؛ درودیان، 1376 ش، ص 176). پس از پایان عملیات کربلای 5 ، اوضاع جبههها و خطوط دفاعی بهگونهای بود که ادامه عملیات را ضرورت میبخشید.

ایران برای مقابله با برتری عراق در جبهههای جنگ، در 22 خرداد 1367 عملیات بیتالمقدّس 7 را با ده یگان سپاه پاسداران، در منطقه شلمچه اجرا کرد که با پیشروی سریع نیروهای ایران همراه بود، اما بهدلیل ورود یگانهای مجرب عراق به منطقه و انجام چند ضدحمله، نیروهای ایرانی، برای جلوگیری از تلفات بیشتر، به مواضع قبلی عقبنشینی کردند (درودیان، 1376 ش، ص 202). عراق در ادامه حملات خود در 24 خرداد 1367، در محور ماووت (جبهه شمالی) وارد عمل شد و پس از هشت روز درگیری، بخشی از این منطقه را از دست ایران خارج کرد (همو، 1380 ش الف ، ص 97). همچنین در 29 خرداد 1367، عراق در اقدامی مشترک با سازمان مجاهدین خلق (منافقین) به مهران حمله کرد. به گزارش ایسنا، دبیرکل حزب الله لبنان در گفتوگوی اختصاصی و مشروح با شبکه العالم در خصوص انقلاب اسلامی، نقش امام و رهبری در پیروزی و استمرار انقلاب ایران، محور مقاومت، نقش حزبالله لبنان و دیگر اعضای این محور، ایستاگی محور مقاومت و پیروزیهای مکرر و مستمر این محور در مقابل آمریکا و اسرائیل و بالاخره آینده حرکتی که به رهبری امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۷ آغاز شد و در منطقه خاورمیانه رشد کرد و جهان را از خود متأثر کرد، سخن گفته است.

دیدگاهتان را بنویسید