اوضاع اجتماعی ایران قبل از اسلام – تاریخ ما

از طرف دیگر از ۱۰ بهمن تا اول بهار نیز ۵۰ روز و ۵۰ شب باقی مانده است که روی هم ۱۰۰ میشوند.منبع عکس: سایت cafesour.ir، عکاس نامشخص در زمان باستان، ایرانیان دو ماه دی و بهمن را زمان قدرتمندی اهریمن میدانستند و برای به سلامت گذشتن از این دو ماه، دعا و نیایش میکردند و چون روز دهم بهمن ماه را روز کشف آتش میدانستند، جشن سده را بهمنظور چیرگی آتش بر اهریمن برگزار میکردند. از کوروش تا اسکندر، از اردشیر تا حملهی اعراب، از ویرانی مغولها تا آبادی نصف جهان، از کشف طلای سیاه تا مدرنیتهی رضا شاه.

جشن سده در گذشته بههمراه جشنهای یلدا و نوروز از مهمترین مراسم در ایران باستان بوده است؛ گرچه امروزه این مراسم را با گستردگی قدیم برگزار نمیکنند، اما برای زرتشتیان در همه نفاط جهان، این جشن اهمیت خود را حفظ کرده است.جشن سده را با نام جشن آتش یا جشن زمستان نیز میشناسند. در گذشته مردم معتقد بودند با خوردن میوه تابستانی در شب یلدا، سرمای زمستان بر آنها اثر نخواهد کرد. بنابراین تقارن زمان برگزاری جشن سده با چهل روز پس از شب یلدا، توجه بعضی از مورخان را جلب میکند.

گرفتن فال حافظ یکی از سرگرمیهای این شب به شمار میرود.معروفترین میوههای شب یلدا، هندوانه و انار هستند. انار نیز نمادی از شادی و زایش بود و امروزه نیز از متداولترین میوههای شب یلدا است. عکاس و منبع عکس: ساره تجلی از خبرگزاری ایسناجشن نوسره نیز یکی از قدیمیترین جشنهای ایران باستان است که در سی و پنجمین روز زمستان، پنج روز قبل از جشن سده، برگزار میشد. منبع عکس: همشهری آنلاین، عکاس نامشخصچهارشنبه سوری نیز از دیگر جشنهای آتش در ایران بوده است که امروزه نیز برگزار میشود. سفره شب یلدا از پربارترین سفرههای سنتی ایرانی به شمار میرود که در آن از آجیل و خشکبار گرفته تا انواع میوههای رنگارنگ و شیرینیهای سنتی به چشم میخورند، اما در گذشته تنها هفت نوع آجیل و هفت میوه در سفره شب یلدا میگذاشتند.منبع عکس: سایت ایران نیهوندر شب یلدا اعضای خانواده تا پاسی از شب به شب نشینی و گپ زدن مشغول میشوند.

در این شب خانوادهها دور هم جمع میشوند و معمولا به دیدار بزرگترهای خانواده میروند. شب یلدا را در زمان باستان شب زایش ایزد مهر میدانستند. در زمان برگزاری این جشن، ایرانیان با برپاکردن آتش بزرگی، گرما و نور را جایگزین سرما و تاریکی میکردند و به خواندن دعا و نیایش مشغول میشدند. در این جشن باستانی خواندن شاهنامه و نقالی نیز رواج دارد. خواندن کتاب تاریخ ایران مدرن که بررسی تاریخ تحولات اجتماعی ایران از عصر قاجار به بعد پرداخته است مطمئنا برای علاقه مندان به تاریخ وعلوم اجتماعی و کسانی که ایران معاصر برایشان با اهمیت است بسیار جذاب خواهد بود.

بینالنهرین، با داشتن آب فراوان و خاک حاصلخیز، یکی از اولین مناطق خاور نزدیک (که مصر دومین آن محسوب میشد) در توسعه کشاورزی، راههای بازرگانی و دولت ـ شهرها بود. سومریها و بابلیان کامیاب نفوذ خود را به مناطق و اقوام همسایه خود نیز توسعه دادند که پیشرفتهترین آنها از لحاظ فرهنگی، ساکنان فلات ایران باستان بودند. واپسین فصل کتاب نیز درمورد تاریخ ایران در دوران معاصر است و منحصر به گزارش تاریخ ایران زمین در زمان حکومت سلسله پهلوی است. با دانلود کتاب صوتی تاریخ مدرن و گوش دادن به آن، با وقایعی شگفتآور درباره ایران دو سده اخیر، پی میبرید.

این پادشاه منفور بیشتر عمر خود را به اندازه گیری طول سبیل و سپری کردن زمان خود با بیش از ۱۲۰ زن در حرمسرا گذراند. زرتشتیان این روز را زمان تولد پیامبر خود میدانستند و گرامی میداشتند. یک روایت به ارتباط جشن سده با عدد ۱۰۰ اشاره میکند و روز دهم بهمن را صدمین روز پس از شروع فصل سرما از ابتدای آبان ماه میداند. زبان آنها پارسى ميانه بود که بهعلت تماس زياد با رومىها، زبان و تمدن رومى نيز در دربار آنها نفوذ داشته است. اوج تمدن فرهنگی و سیاسی عیلام میان سالهای ۱۴۵۰ و ۱۱۲۵ ق. این پادشاه بی لیاقت ترین شاه تاریخ ایران بود که در دوران 50 سال حکومت خود در حالیکه جهان در اوج پیشرفت تمدن بود، ایران را پنجاه سال از تمدن عقب تر برد.

بیشترین خطر بالقوه، تهدید دائمی شورش توسط اقوام تابعه ناراضی بود، چون امپراتوری ماد از مجموعه دولتهای دستنشاندهای تشکیل میشد که از نژادها و فرهنگهای مختلف بودند و همه آنها از مادها که به زور بر ایشان تسلط یافته بودند نفرت داشتند. شاهنامه فردوسی و دیوان حافظ نیز بخشی از سفره یلدا را تشکیل میدهند. این کتاب در واقع به این مردم و نیز انعطافپذیری آنان همزمان با ظهور این کشور بهمثابه یکی از توانمندترین قدرتهای خاورمیانه، تقدیم شده است. هاتف پاسخ داد که اگر شاه لیدی از رود هالیس(قیزیل ایرماق کنونی در ترکیه) واقع در آسیای صغیر عبور و به ایرانیان حمله کند، امپراتوری بزرگی را نابود خواهد کرد.

خیابانهای به اندازه کافی عریض برای عبور ارابهها و گاریها در میان بلوکهای خانههای مرفه احداث شده بود؛ در پشت آنها کوچهها و انبوه کلبههای کوچک گلی با بامهای مسطح قرار داشت. با این حال اسپارتیان که معروف بود از جنگیدن دور از میهن خویش اکراه دارند، ارتش خود را نفرستادند. منظور کوروش از این پیام انتقاد کلی از رفتار همه مردم یونان بود زیرا ایشان میدان و بازار برای داد و ستد کالا دارند» حال آنکه ایرانیان بازاری ندارند و کودکان را از بازارها دور نگه میدارند تا دروغ و فریب نیاموزند.

مجموعه متنوعی از عمارت های عظیم در بخش حکومتی و بازار و مدرسه و خانه های کوچک در بخش رعیتی. این مجموعه به ساختارامپراطوریهای بزرگی مثل یونان در دوران اسکندر، پارسیان دورهٔ هخامنشیان، چین، روسیه و همینطور بریتانیا رنسانس، عصر معماری و امپراطوری ناپلئون میپردازد. در مطلب بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه تاریخی که در بالا به آن اشاره کردیم به زندگی مردم در طول قرنهای بعد کمک کرد و چگونه ایرانیان در دوران پس از اسلام به پیشرفت هنرها، معماری و سایر موارد کمک کردند. ساختار هر قسمت شبیه به هم است به این صورت که ما از دستاوردهای مهندسی و معماری هر امپراطوری، به عنوان یک منشور استفاده میکنیم و از طریق آن به نمایش فرهنگ و تاریخ آن میپردازیم.

یکی از مشخصات بزرگ ایران به هنگام یک قرن فرمانروایی امویان، همانا روی کار آمدن مجدد فرمانروایان بومی محلی و شهرستانی بود. ادارات محلی تمام این دیوانها، غیر از دیوان پست از دو مرکز دستور می گرفتند. آتش نقش قابل توجهی در تمام جشنها و مراسم زرتشتیان دارد و پیروان این دین احترام زیادی برای آن قائل هستند. در ادامه، نویسنده جداگانه به دو جریان سوسیالیستی و ناسیونالیستیِ آن سالها میپردازد. از دیگر آثار نویسنده میتوان به «مقالاتی در جامعهشناسی ایران»، «پارانوید در سیاست ایران» و «مردم در سیاست ایران» اشاره کرد. اما به دلیل نگاه کلی کتاب، خود نویسنده هم حتی اشاره کرده است که کتاب برای پژوهشگران تاریخ مناسب نخواهد بود.

فصل دوم این کتاب، رفرم، انقلاب و جنگ بزرگ نام دارد. اما رفتهرفته از هزاره دوم و با افول سومر، عیلام به دولت مستقلی تبدیل شد. در ادامه میتوانید نظر خود را درباره مراسم و جشنهای اصیل ایرانی از زمان باستان تاکنون، با ما و دیگر کاربران کجارو در میان بگذارید. محمد ابراهیم فتاحی یکی از مترجمان شناخته شده ایرانی است. در زمان ظهور امپراطورهای ایرانی (550 ق م) ، دولت عیلام از یکی از سرزمین های خراجگزار ایران شد.

آتش در زمان ایران باستان مهمترین عنصر طبیعی جهان در میان چهار عنصر آب، باد، خاک و آتش به شمار میرفت. سکا ها بسیار متمدن و مذهبی بودند و به یک قدرت آسمانی معتقد بودند، اما بت های مختلفی نیز داشتند. در تنظیم این تقویم از گاه شمار بابلیها و مصریها الهام گرفته بودند، اما پس از به قدرت رسیدن هخامنشیان این تقویم تغییر کرد. مهمترین نشانه جشن سده، آتش است و زرتشتیان آتش را به نشانه قدرت و عظمت اهورامزدا برپا و همگی در جمع کردن هیزم برای روشن کردن آتش، مشارکت میکنند. از دیگر مشخصههای برگزاری جشن سده، جمع شدن زرتشتیان در کنار هم و نزدیکی افراد به یکدیگر است.

دیدگاهتان را بنویسید