الف. هیچ دردی به همراه ندارد

سیاست نشریه، انتخاب برترین مقالات و سرعت بخشیدن به فرآیند داوری است تا در اسرع وقت نتایج داوری به نویسندگان اعلام گردد. 2- نشریه اقتصاد شهری از نرمافزار مشابهیاب سمیم نور برای بررسی تکراری نبودن مقالات استفاده میکند. ↑ «خاتمی: باید علم را از دست زورگویان و سودجویان بیرون آورد امنیت بزرگترین گمشده امروز بشر در جهان به هم پیوسته است». اولین حافظه تصادفی دیجیتالی، Williams tube نام داشت که استاندارد آن بر اساس پرتوی لامپ کاتدی بود اما اطلاعات ذخیره شده روی آن و حافظهی تأخیر خط، فرّار بود که باید به طور مداوم تازه میشد و در نتیجه پس از هربار قطع برق، از بین میرفت. حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی. ما متعهد به حفظ امنیت اطلاعات شخصی شما هستیم. دوستان درست گفتند که ما تحریمها را دور میزنیم؛ بنده هم یقین دارم. فناوری اطلاعات و ارتباطات، واژه ای است که به هر نوع دستگاه ارتباطی و یا برنامه نظیر: رادیو، تلویزیون، تلفن ها ی سلولی، کامپیوتر، نرم افزار، سخت افزارهای شبکه، سیستم های ماهواره اری و نظایر آن اطلاق شده که سرویس ها، خدمات و برنامه های متعددی به آنان مرتبط می گردد (کنفرانس از راه دور، آموزش از راه دور) .

ملت ایران و مسئولین کشور تحریمها را دور میزنند، تحریمکنندگان را ناکام میکنند؛ مثل موارد دیگری که در سالهای گذشته در زمینههای سیاسی بود که یک اشتباهی کردند، یک حرکتی انجام دادند، بعد خودشان مجبور شدند برگردند، یکی یکی عذرخواهی کنند. همه خودشان را باید موظف بدانند. بحران کرونا هم بتدریج در حال نمایان کردن آسیبهایش به بدنه اقتصادی کشور است،اقتصادی که بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و تحریمهای نفتی،با فشارهای بسیاری دست و پنجه نرم میکرد و حالا باید با رکورد ناشی از کرونا هم مقابله کند. چنین مقالاتی باید برای بررسی به سایر ویراستاران سپرده شود. در این نشریه، مقاله های پژوهشی به زبان فارسی و به همراه چکیده مبسوط انگلیسی قابل بررسی و چاپ هستند. ب. این فصلنامه بر اساس ارزیابی ISC دارای رتبه Q2 است. الف. دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران بر اساس نظام ارزشیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم، در سال ۱۳۹۹ حائز رتبه “ب” علمی است.

3.در دوفصلنامه علمی بررسی مسائل اقتصاد ایران، پس از پذیرش مقاله، نوع مقالات (پژوهشی، ترویجی، مروری و دیگر موارد) بر اساس آیین نامه کمیسیون مجلات وزارت علوم، ماده۲، بند۶ در صفحه اول هر مقاله درج می شود. از این رو دبیرخانه مجله از تمامی اساتید، صاحب نظران، کارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان به مطالعات رشته های مختلف علوم انسانی از سراسر کشور دعوت مینماید مقالات و دستاوردهای علمی خود را برای انتشار به این مجله ارسال نمایند. 4-4. نویسنده محترم موظف است اصلاحات مورد نظر را در متن مقاله اعمال و گزارش مکتوب آن را برای بررسی نهایی توسط داوران و طرح در هیات تحریریه مجله ارسال نماید. و اینکه چگونه می توان برای یک منطقه (شامل چند شهر بزرگ در یک منطقه و یا چند استان و یا ایالت)، برنامه ریزی داشت تا در سطح ملی و جهانی به برتری های نسبی مورد نظر مسئولین و سیاستمدارن آن منطقه نایل شد و در این میان از توازن در پیشرفت و رشد آن منطقه نیز به صورت همگن بهره مند شد. مساعی به بار نشست و معضل امنیت با استقرار اقتدار مرکزی حل شد .تابعان این حوزه که افراد بودند پناهگاهی یافتند و در چتر حمایت این اقتدار مرکزی ماوا گرفتند .آنان می دانستند که اگر حقی از حقوق شان ضایع شود یا تجاوزی به مال و دارایی شأن انجام بگیرد ،مرجعی برای ورود و رسیدگی وجود دارد.این وضعیت با حرکت دولت ملت های اروپایی از استبداد به دموکراسی شکل معقولی به خود گرفت .

وقتی مفاهیم آنقدر کشیده میشوند که پاره میشوند، فایدهشان را از دست میدهند. همهی این کارهائی که شده است، همهی این حرکت عظیم ملت ایران، در فضای تحریم انجام گرفته؛ بنابراین کاری نمیتوانند بکنند. حتی اگر پردازش بیشتر این دادهها به هدف اولیۀ گردآوری آنها مرتبط نباشد، Xiaomi در صورت لزوم و داشتن مجوز قوانین جاری یا بنا به درخواست شما همچنان این نوع اطلاعات را به مدت طولانیتر از زمان استاندارد نگهداری خواهد کرد. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، الزامیست نویسنده مسئول مقاله یکی از اعضاء محترم هیات علمی دانشگاهها یا موسسات تحقیقاتی باشد. اکوپدیا بر آن است تا با مرور مبانی علم اقتصاد موضوعات روز را واکاوی کند. اکوپدیا همچنین با نگاهی به نظریه های مختلف، راز سر به مهر پیشرفت اقتصادهای توسعه یافته و در جا زدن همیشگی دیگر کشورها را باز می کند. فقدان الگوهای اثربخش در حوزه روششناسی و فقدان فرایندهای منتج به نظریه قرآنی، از آن جملهاند. از نویسندگان به صورت پرداخت آنلاین از سامانه دریافت می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید