آغاز نبردهای دریایی ایران و آمریکا در خلیجفارس – خبرگزاری مهر

این نیاز متقابل آمریکا و روسیه نقطه گرانیگاهی است که مانع از بروز اختلالهای جدی در احیای برجام میشود و البته این بازی دوگانه ایران نیز با سیاست خارجی بیطرفی کامل تفاوتهای بنیادین خواهد داشت. با تبلیغات وسیعی که درباره عملیات اراده قاطع شده بود، برخورد نفتکش به مین توجه زیادی جلب کرد و به شکستی برای دولت ریگان بدل شد. محمدرضا پهلوی پس از کودتای ۱۳۳۲ تلاش کرد تا به موازات گسترش روابط خود با آمریکا، روابط خود را با انگلستان نیز بهبود بخشد. رییس جمهوری روسیه سه روز پیش از آغاز حمله به اوکراین، هم با صدور فرمانی استقلال دو استان شرقی «لوهانسک» و «دونتسک» از اوکراین را به رسمیت شناخت. دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی تبعات جنگ اوکراین برای اقتصاد جهانی را یک فاجعه تمامعیار خوانده است. او در این اثر به نقد سیاست بیطرفی ایران در جنگهای بینالملل اول و دوم میپردازد و آن را بهعنوان یکی از نمادهای ناواقعگرایی بر آمده از ناسیونالیسم آرمانگرایانه صورتبندی کرد.

این اتحادِ جدیدِ گازی (که مصریها مبدع آن بوده اند)، متشکل از کشورهای یونان، اسرائیل، ایتالیا، فرانسه، اردن، فلسطین، مصر و قبرس است و ادعاهایی مبنی بر حجم عظیمی از منابع گازی در دریای مدیترانه دارد. اهداف این سفر ممکن است از یکی دو مورد بیشتر باشند: از ایجاد جبههای جدید در مقابل بازگشت ایران به مدار اقتصاد جهانی گرفته، تا تمایل ترکیه به بهبود روابطش با کشورهای منطقه، به این قصد که راهی برای تخفیفِ شرایط ناگوار اقتصادی در ترکیه پیدا شود. اما آنچه در این میان مورد غفلت قرار گرفته، خود جنگ و پیامدهای بینالمللی آن است. افزایش حجم مراودات سیاسی میان ترکیه و رژیم اسرائیل را میتوان در این راستا تحلیل کرد که مشکل با ترکیه هم حل شده است. ؛ به این معنا که ترامپ زمانی که توئیت ایران را مینوشته، حتی نسبت به حالت عادی خودش هم واکنشیتر بوده است و چهبسا تهدیدش علیه ایران هم نتیجه این حالت روانی او بوده و نه مستقیماً نتیجه مواضع مقامات ایرانی. ترکها حتی هشدار داده بودند که این نهادِ تازه تشکل یافته، نمیتواند مدعی مالکیت بخش بزرگی از گازی باشد که آن را متعلق به خود میبیند.

ترکیه چندی پیش اعلام کرده بود که آماده است گاز تولید شده در سرزمینهای اشغالی را از طریق خاک خود به اروپا برساند. همزمان اما نمیتوان نیاز به دیپلماسی را علی رغم گسترش ناتو نادیده گرفت، بنابراین، ایران بر ضرورت دیپلماسی و گفتگو نیز تاکید کرده است و علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ایران در این باره اعلام کرد: نگرانی در مورد گسترش ناتو قابل درک است، اما دیپلماسی ضروری است. بر این اساس ایالات متحده تلاش میکند اولا از اتحاد کشورهای قدرتمند جلوگیری نماید و ثانیا آنان را به رقابت با یکدیگر وادار سازد. هم­زمان با نزدیک­شدن به فصل بهار، میرزابزرگ و عباسمیرزا تکاپوی دوچندانی را برای اقناع شاه به لزوم ادامة جنگ با روسیه آغاز کردند(FO. بدین­ترتیب، ضعف ساختاری حاکمیت قاجار در مواجهه با روسیه، ناآگاهی شاه و برخی وزیران او از ظرایف کار دیپلماسی، و وابستگی زیاد دولت به انگستان، زمینة یک شکست سیاسی دامنهدار از روسیه را در این مقطع تاریخی فراهم کرد. شاه در این زمان از اوزلی خواست در همدان اقامت جوید؛ اقدامی که اوزلی را نسبت به مقاصد وی و بالاگرفتن نفوذ میرزابزرگ بدگمان کرد.

البته دولت مرکزی ایران هم آنقدر گرفتاری داشت که نمیتوانست کار جدی و عملی بکند؛ اما در چند دوره، از جمله دوره رضاشاه، شهریور 20 و دولت دوم احمد قوام و در زمان مصدق، مسئله بازگشت بحرین به ایران جزء شعارهای ملیون بود و خیلی علاقهمند به این کار بودند؛ اما عملا شرایطش وجود نداشت؛ بنابراین وقتی درمورد نطق شاه در هند صحبت میکنید، باید بدانید ایران در یک مدت طولانی در این زمینه تلاش کرد؛ ولی از نظر توجیه جامعه بینالمللی برای اثبات مطالبات خود و فتح قلوب و اذهان در جهت منافع ملی ایران، کار جدی نشد. احداث خط لوله (حتی با فرض انعقاد فوری قرارداد دوجانبه) چند سال طول میکشد. این موتور ۶ سیلندر بود و مشکلات خودش را داشت ازآنجای که چند سوخته بود برای سوزانده برخی سوختها باید دمای داخلی سیلندر به اندازه کافی بالا میرفت و این خودش باعث کاهش عمر موتور و همچنین گرمایی شدید موتور می شد؛ به طوری که تانک تنها میتوانست ۳۰ دقیقه کار کند و بعد خاموش میشد و امکان جابهجایی نداشت. حضور اطلاعاتی اسرائیل در منطقه خلیج فارس و همکاریهای امنیتی آن با رژیمهای عربی و ایجاد ایستگاههای جاسوسی همگی بیانگر رسیدن به یک مرحله آشوب آفرین در منطقه هستند که همه آنها از توافقهای سازش رژیمهای عربی با تلآویو ناشی میشود.

دیدگاهتان را بنویسید